Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta

Palvelua perheiden avuksi ja tueksi.

ODL Kasvatus- ja perheneuvola palvelee kuntien lapsiperheitä joissa on 0-18-vuotiaita lapsia. Perheneuvolasta saa apua ja tukea lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Yhteyttä voi ottaa myös perheen vuorovaikutusongelmissa tai kun perheellä on huolta lapsen käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä asioista.

Kasvatus- ja perheneuvolassa työskentelee perheterapeutti ja sosionomi, joilla on laaja ammattitaito ja kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä psykologi, jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. kehitys- ja kouluvalmiustutkimukset sekä yhteistyötahojen konsultointi.

Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaaksi voi tulla varaamalla itse ajan tai viranomaisen lähetteellä.

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä mm. seuraavissa asioissa:

  • Perhe kaipaa tukea kasvatukseen liittyvissä pulmissa
  • Perhe on huolissaan lapsen käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä asioista
  • Lapsella on vaikeuksia kavereiden kanssa tai sosiaalisissa suhteissa
  • Vuorovaikutusongelmat ja ristiriitatilanteiden selvittely
  • Parisuhteen ongelmat
  • Perheessä harkitaan eroa tai perhe tarvitsee apua erosta selviämiseen
  • Perhettä on kohdannut traumaattinen tapahtuma tai menetys

Kasvatus- ja perheneuvola hoitaa lakisääteistä perheasioiden sovittelua.

Psykologin palvelut

Perheneuvolan psykologin vastaanotolle pääsee perheneuvolan työntekijöiden kautta. Perheneuvolassa arvioidaan lapsen mahdollista tutkimustarvetta yhdessä vanhempien/perheen kanssa työskentelevien kanssa. Mikäli perheen asioissa toimivalla työntekijällä (neuvola, koulu, sosiaalitoimi, terveydenhuolto) syntyy huolta esim. lapsen kehitystasoon tai oppimiseen liittyen,  otetaan ensisijaisesti yhteyttä perheneuvolaan.


Työnkuvaan kuuluu koulun henkilökunnan konsultointi erilaisissa oppilaiden koulunkäyntiin, hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologi voi tukea lapsia, nuoria ja perheitä mm. oppimiseen sekä tunne-elämään liittyvissä asioissa sekä ohjata tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä koulunkäynnin tukeminen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä lapsi tai nuori itse, huoltaja, koulun henkilökuntaan kuuluva tai muu yhteistyötaho.

Ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus

Voit soittaa kasvatus- ja perheneuvolaan, kun haluat varata ajan tapaamiselle. Myös lumijokisten lapsiperheiden kanssa työskentelevät työntekijät voivat soittaa ajanvaraukseen, jättää soittopyynnön työntekijöille ja saada konsultatiivista tukea työssä kohtaamiinsa haasteisiin. Työntekijät voivat osallistua perheneuvolatapaamisille yhdessä perheen kanssa.

Kasvatus- ja perheneuvolan ajanvaraus p. 050 312 5633