Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta

 

Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta auttaa ja tukee perheitä

ODL:n Kasvatus- ja perheneuvola palvelee sopimuskuntiemme (Hailuoto) perheitä. Perheneuvolasta saa apua ja tukea lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Yhteyttä voi ottaa myös perheen vuorovaikutusongelmissa, tai kun perheellä on huolta lapsen käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä asioista. Myös erilaiset perhettä kohdanneet kriisit ja erotilanteiden ohjaaminen ja neuvonta kuuluvat perheneuvolan toimintaan.

 

Kasvatus- ja perheneuvolan työntekijät

Kasvatus- ja perheneuvolassa työskentelee perheterapeutti, sosiaalityöntekijä, sosionomi, joilla on laaja ammattitaito ja kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä psykologi, jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. kehitys- ja kouluvalmiustutkimukset sekä yhteistyötahojen konsultointi.

 

Miten perheneuvolan asiakkaaksi pääsee?

Kasvatus- ja perheneuvolan asiakkaaksi voi tulla varaamalla ajan itse, tai viranomaisen lähetteellä. Palvelut ovat luottamuksellisia.

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä mm. seuraavissa asioissa:

  • Perhe kaipaa tukea kasvatukseen liittyvissä pulmissa
  • Perhe on huolissaan lapsen käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä asioista
  • Lapsella on vaikeuksia kavereiden kanssa tai sosiaalisissa suhteissa
  • Perheen vuorovaikutusongelmat ja ristiriitatilanteiden selvittely
  • Parisuhteen ongelmat
  • Perheessä harkitaan eroa tai perhe tarvitsee apua erosta selviämiseen
  • Perhettä on kohdannut traumaattinen tapahtuma tai menetys

 

Kasvatus- ja perheneuvola hoitaa lakisääteistä perheasioiden sovittelua.

 

Psykologin palvelut perheneuvolassa

Perheneuvolan psykologin vastaanotolle pääsee perheneuvolan työntekijöiden kautta. Perheneuvolassa arvioidaan lapsen mahdollista tutkimustarvetta yhdessä vanhempien ja perheen kanssa työskentelevien kanssa. Mikäli perheen asioissa toimivalla työntekijällä (neuvola, koulu, sosiaalitoimi, terveydenhuolto) syntyy huolta esimerkiksi lapsen kehitystasoon tai oppimiseen liittyen, otetaan ensisijaisesti yhteyttä perheneuvolaan.


Psykologin työnkuvaan kuuluu koulun henkilökunnan konsultointi erilaisissa oppilaiden koulunkäyntiin, hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologi voi tukea lapsia, nuoria ja perheitä mm. oppimiseen sekä tunne-elämään liittyvissä asioissa sekä ohjata tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä koulunkäynnin tukeminen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä lapsi tai nuori itse, huoltaja, koulun henkilökuntaan kuuluva tai muu yhteistyötaho.

 

Ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus perheneuvolaan

Voit soittaa kasvatus- ja perheneuvolaan, kun haluat varata ajan tapaamiselle. Myös lumijokisten lapsiperheiden kanssa työskentelevät työntekijät voivat soittaa ajanvaraukseen, jättää soittopyynnön työntekijöille ja saada konsultatiivista tukea työssä kohtaamiinsa haasteisiin. Työntekijät voivat osallistua perheneuvolatapaamisille yhdessä perheen kanssa. 

 

Kasvatus- ja perheneuvolan ajanvaraus:

p. 050 312 5633 

 

Lisätiedot:

sosiaalityöntekijä
Tanja Saarenpää
p. 050 312 5877
Käyntiosoite: Isokatu 45 as.  10