Valvotut ja tuetut tapaamiset

 

Valvotut ja tuetut tapaamiset apuna lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksessa

Lapsen ja vanhemman välisissä valvotuissa ja tuetuissa tapaamisissa heille annetaan tilaisuus yhdessäoloon, valvojan seuratessa tilannetta. Tavoitteena on tukea ja edistää lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja vuorovaikutusta.

 

Valvotuissa tapaamisessa lapsi tapaa vanhempansa turvallisesti

Valvotussa tapaamisessa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä tapaajiin, tarvittaessa valmiina puuttumaan tapaamisen kulkuun. Valvojan tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja tapaamiset toteutuvat lapsen edun mukaisesti.

Tarvittaessa voimme järjestää valvotun tapaamisen kahden valvojan voimin. Paikalle voidaan järjestää myös vartija, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

 

Tuetuissa tapaamisissa saa tukea tarvittaessa

Tuetussa tapaamisessa valvoja on paikalla ja tulee apuun, jos vanhempi sitä tarvitsee toiminnan tai vuorovaikutuksen tueksi. Hänen ei tarvitse olla jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä, vaan hän voi vaikka odottaa toisessa huoneessa. Tapaamisen alussa valvoja tarkistaa tapaavan vanhemman kunnon.

Tarvittaessa valvoja arvioi lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta sekä vanhemman kykyä huomioida lasta. Arviosta tehdään raportti, ja sen tekeminen on kaikkien osapuolten tiedossa.

 

Valvotut vaihdot toteutetaan lapsen edun mukaisesti

Valvotussa vaihdossa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti vanhemmalta toiselle. Valvojan tehtävä on huolehtia, että siirtyminen sujuu turvallisesti ja lapsen edun mukaisesti. Tapauskohtaisesti valvojan tehtävä on myös varmistaa vanhemman kunto ja muut olosuhteet.

 

Käytännön järjestelyt ja turvallisuus valvotuissa ja tuetuissa tapaamisissa

Tapaamiset voidaan järjestää esimerkiksi lapsen kotona, isovanhempien tai muiden läheisten luona, palveluntuottajan tiloissa tai muussa sopivassa tilassa. Paikka sovitaan sosiaalityöntekijän kanssa.

 

Tapaamistilan vaatimukset

  • tila on lapselle luonteva, miellyttävä ja turvallinen, kodinomainen ja normaalin arjen kanssakäymisen mahdollistava
  • tilassa on ruokailu- ja ruoanlaittomahdollisuus
  • lapsella ja vanhemmalla on mahdollisuus keskinäiseen yhdessäoloon niin, että valvoja pystyy seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa puuttumaan siihen
  • lapselle on tilassa hänen kehitystasoaan vastaavia leluja, pelejä ja mahdollisuuksia toimintaan

 

Valvotuissa lapsen ja vanhemman tapaamisissa ja vaihdoissa valvoja voi päättää, että tapaamista ei aloiteta tai vaihtoa ei suoriteta, tai keskeyttää tapaamisen, jos se on välttämätöntä lapsen edun vuoksi.

 

Keitä valvojina työskentelee?

Valvojilla on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Valvojana voivat toimia esimerkiksi sosionomit, lähihoitajat, nuoriso-ohjaajat tai yhteisöpedagogit.

 

Lisätiedot ja tilaukset:

sosiaalityöntekijä
Tanja Saarenpää
p. 050 312 5877
Käyntiosoite: Isokatu 45 as.  10