Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö suunnitellaan perheen mukaan

Tehostettu perhetyö, perhearviointi ja perhekuntoutus ovat avomuotoisten korjaavien palvelujen kokonaisuus, jonka tavoitteena on muutos lapsen ja perheen elämässä. Tehostettu perhetyö on korjaava tukitoimi perheelle, jossa ongelmat ovat vakavia, ja esimerkiksi joudutaan harkitsemaan lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle. Asiakas- ja perhekohtaiset tavoitteet asetetaan yksilöllisessä asiakassuunnitelmassa.

 

Mitä tehostetussa perhetyössä tehdään?

 

 • Tehostettu perhetyö alkaa aina kuukauden kestävällä perhearvioinnilla, jossa tarkennetaan, täsmennetään ja tarvittaessa uudelleensuunnataan tavoitteita ja keinoja
 • Perhettä tavataan eri kokoonpanoilla ja työskennellään perheen verkostojen kanssa
 • Perhettä tuetaan tiivisti, pääsääntöisesti klo 6-22, mutta myös eri vuorokauden aikoina
 • Tehostetussa perhetyössä tehdään yhteistyötä lapsen sosiaalityöntekijän ja muiden toimijoiden kanssa lapsen edun toteutumiseksi
 • Voidaan jatkaa perhekuntoutuksena perhearvioinnin tuloksien ja tavoitteiden mukaisesti räätälöitynä

 

Keitä tehostetun perhetyön tiimissä työskentelee?

Tehostetussa perhetyössä asiakaskohtainen tiimi räätälöidään perheen tarpeiden mukaisesti. Tiimi koostuu pääosin sosiaali- ja terveysalan amk-tason tutkinnon suorittaneista ammattilaisista, kuten sosionomeista, psykiatrisista sairaanhoitajista ja perheterapeuteista. Usein työntekijöillä on eritasoisia terapiakoulutuksia  ja erityisosaamista mielenterveys-, päihde-, väkivalta-, käytöshäiriö- tai vauvaperhetyöstä. Kaikilla työntekijöillämme on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen perheiden ja lasten kanssa työskentelystä.

 

Tehostetun perhetyön tavoitteet

 • Tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään esimerkiksi selkeyttämällä kasvatuskäytäntöjä
 • Järjestetään lapselle hänen hyvinvointiaan tukevaa toimintaa: tuetaan koulunkäyntiä, harrastuksia, kaverisuhteita ja muuta sosiaalista vuorovaikutusta
 • Vahvistetaan perheen voimavaroja ja vuorovaikutusta
 • Ehkäistään tai korjataan ongelmatilanteita perheen elämässä
 • Vältetään lapsen laitossijoitus tai mahdollistetaan sieltä kotiutuminen
 • Kartoitetaan lapsen tai vanhemman psyykkistä oireilua ja sen vaikutusta arkeen

 

Onnistuneen tehostetun perhetyön tuloksena

 • lapsen kasvu- ja kehitysedellytykset vahvistuvat
 • perheen elämänhallinta ja vanhempien kasvatuskyky paranevat
 • lapsen ja perheen taitoja ja voimavaroja saadaan käyttöön

 

Lisätiedot ja tilaukset:
sosiaalityöntekijä
Tanja Saarenpää
p. 050 312 5877
Käyntiosoite: Isokatu 45 as.  10