Perhetyö

Perhetyö on tukea ja opastusta arjen toiminnoissa

Perhetyö on yleensä sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Sitä voidaan kuitenkin myöntää myös lastensuojelusta. Perhetyö on erityisesti perheen kotona tehtävää työtä: perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua sekä tukea ja opastusta erilaisissa arjen toiminnoissa. Teemme perhetyötä tiiviissä yhteistyössä perheen verkostojen kanssa. Tavoitteena on perheen voimavarojen lisääminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.

 

Tavoitteena pysyvä muutos perheen toiminnassa

Perhetyössä lähdemme muuttamaan perheen sisäisiä toimintamalleja ja perheenjäsenten omia käyttäytymismalleja, tavoitteena pysyvä muutos perheen toiminnassa. Perhetyön avulla voimme tunnistaa vahingollisia malleja ja toimintaa, ja yhdessä perheen kanssa lähteä korjaamaan niitä.  Perhetyö on suunnitelmallinen, hallittu interventio perheen elämään.

 

Perhetyön tavoitteet liittyvät esimerkiksi

  • vanhemmuuden tukemiseen
  • vanhemman jaksamisen ja voimavarojen käyttöön saamisen tukemiseen
  • lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen
  • kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
  • perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa
  • perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen
  • syrjäytymisen ehkäisyyn

Perhetyötä tehdään perheen kotona, harrastuksissa ja muissa arjen ympäristöissä pääsääntöisesti klo 7-22.

 

Perheen apuna on moniammatillinen tiimi

Perhetyötä tekevät ODL:n perhekuntoutuksen ammattilaiset. Perhetyötä tekevällä henkilöstöllä on vähintään sosiaali-, terveys-  tai kasvatusalan perustutkinto tai näitä vastaava tutkinto, esimerkiksi lähihoitajan pätevyys. Työntekijöillämme on vähintään kahden vuoden kokemus lasten ja perheiden kanssa työskentelystä.

 

Lisätiedot ja tilaukset:
sosiaalityöntekijä
Tanja Saarenpää
p. 050 312 5877
Käyntiosoite: Isokatu 45 as.  10