Perhehoitajien tukipalvelut


Tarjoamme kuntien perhehoitajille perhehoidon tukipalveluina työnohjauksellisia palveluja, konsultointipalveluja ja tilapäishoitoa. Työstä tehdään perhehoitajien oman tuen tarpeen mukaan, sovitussa laajuudessaan. Autamme perhehoitajia haastavien elämänvaiheiden ja mahdollisten kriisitilanteiden yli niin, että perheeseen sijoitetut lapset voivat jatkaa perheessä.

Työnohjaus ja konsultointi

Perhehoitajat saavat kauttamme työnohjauksellista tukea perhehoidon arjessa ilmeneviin haasteisiin, tukea perhehoitajien ja lasten biologisten vanhempien väliseen kanssakäymiseen sekä perhehoitoon liittyvää lainsäädännöllistä sekä sosiaalityön päätöksiin liittyvää konsultaatiotukea.

Tilapäishoito

 Tarjoamme myös perhehoitajille suunnattua tilapäishoitoa. Tilapäishoitajana toimivat henkilöt tulevat perhehoitajien luo auttamaan ja tukemaan arjen kasvatustyössä, tilanteissa joissa perhehoitajat tarvitsevat ylimääräistä tukea kotona. Tilanteita voivat olla esimerkiksi sijoitettujen lasten voimakas oireilu ja haastava käytös, perhehoitajien omaan elämään liittyvät asiat tai ennakoimaton kriisi.