NUOTTI-valmennus


NUOTTI-valmennus auttaa nuoria, jotka tarvitsevat tukea opiskeluun tai työelämään kiinni pääsemiseen.

 

Mitä NUOTTI-valmennus on?

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja uutta intoa tulevaisuutensa suunnitteluun. Valmennuksessa nuori tapaa omassa arkiympäristössään henkilökohtaista valmentajaa ja tarvittaessa muita nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia.

Valmennus toteutetaan viiden kuukauden aikana. Yhteyttä pidetään myös tapaamisten välissä. Osa valmennuksesta voidaan toteuttaa etänä, esimerkiksi videoyhteydellä. Nuori ja hänen valmentajansa sopivat yhdessä heille sopivimmista yhteydenpidon tavoista.

Valmentaja auttaa nuorta

 • ymmärtämään vahvuutensa ja taitonsa
 • suunnittelemaan tulevaisuuttaan
 • ottamaan konkreettisia askelia kohti opiskelua ja työelämää.

 

Kenelle NUOTTI on tarkoitettu?

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille

 • jotka ovat 16–29-vuotiaita
 • joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä
 • jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä vietä suunniteltua välivuotta
 • joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan ja pääsemästä opiskelemaan tai työhön.

 

NUOTTI-valmennuksen tavoitteet

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on, että nuori kiinnostuu elämäntilanteestaan, tulevaisuutensa suunnittelemisesta ja opiskelu- tai työelämään suuntaamisesta. Valmennuksen päätyttyä nuorella on ymmärrystä omien voimavarojensa sekä vahvuuksiensa hyödyntämisestä. Parhaimmillaan NUOTTI-valmennus johtaa suoraan ammatilliseen kuntoutukseen, opiskeluun tai työhön.

 

Valmennuksen aikana

 • nuori ja hänen verkostonsa saavat käsityksen nuoren vahvuuksista, voimavaroista ja taidoista sekä osallistumisen ja/tai suoriutumisen esteistä
 • nuori muodostaa käsityksen siitä, kuinka hän voi hyödyntää voimavarojaan arjessa ja opiskelussa, työssä tai työnhaussa
 • nuoren elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyvät taidot karttuvat (itsestä tai raha-asioista huolehtiminen, arkirutiinit, asiointi)
 • nuori ymmärtää paremmin opiskelun ja/tai työn merkityksen ja näkee itsensä opiskelijana, työntekijänä tai työnhakijana
 • nuori asettaa itselleen ainakin alustavan työelämä- tai opiskelutavoitteen
 • nuoren verkostoa hyödynnetään, jotta nuori saa tarvitsemansa tukitoimet ja palvelut.

 

Miten NUOTTI-valmennukseen haetaan?

NUOTTI-valmennuksesta kiinnostunut nuori tai hänen kanssaan työskentelevä ammattilainen voi ottaa yhteyttä Kelaan. Lääkärinlausuntoa tai lomakkeita ei tarvita. Nuori haastatellaan ja hakemus otetaan suullisesti vastaan. Tarvittaessa saat myös apua hakemiseen NUOTTI-valmentajiltamme.

 

Ota yhteyttä NUOTTI-valmentajiimme:

Anne Päkkilä                            
p. 050 312 5972  

Jyri Salo
p. 050 312 5875