HOPE

Toivoa ja tukea lapsen sijoituksen yhteydessä

Hope-valmennus on tarkoitettu perheille, joissa on käynnistynyt huostaanottoprosessi tai huostaanotto on jo tapahtunut. Palvelu tarjoaa viranomaisroolin ulkopuolella olevaa tukea lastensuojelun asiakasperheille. Valmennus on tarkoitettu lapsen syntymävanhemmille.

Yksilötyötä ja vertaistukea

Hope-valmennuksen tavoitteena on perheen kokonaisvaltainen tukeminen sekä jaetun vanhemmuuden positiivinen kehittyminen. Tuemme perhetilanteen muutoksen käsittelyssä ja  vahvistamme perheenjäsenten elämänhallintaa. Autamme omien voimavarojen löytämisessä ja tuemme löytämään keinoja ongelmien ratkaisuun.

Valmennus sisältää yksilötyötä ja yhteistä toimintaa syntymäperheen, sijaisperheen ja lapsen sukulaisten kanssa. Vanhemmat voivat osallistua myös vertaisryhmään samanlaisessa tilanteessa olevien vanhempien kanssa.

Näin Hope-valmennukseen pääsee

Hope-valmennus on asiakkaalle maksutonta. Palvelun piiriin pääsee ottamalla yhteyttä Hope-valmennuksen työntekijöihin. Yhteyttä voi ottaa asiakas itse tai hänen auttava tahonsa, esimerkiksi mielenterveys- tai päihdetyön työntekijä.

Palvelun käynnistymiseen tarvitaan aina myös lastensuojelun sosiaalityöntekijän maksusitoumuspäätös, ohjaavan tahon arvio tuen tarpeesta ja asiakkaan oma motivaatio ottaa Hope-valmennus vastaan.