Ammatillinen tukihenkilötoiminta

 

Ammatillinen tukihenkilö apuna jokapäiväisessä elämässä

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tarkoitus on tukea lapsia, nuoria ja perheitä, sekä edistää heidän hyvinvointiaan. Tukihenkilö toimii lapsen tai nuoren kanssa tavoitteellisesti hänen omassa elinympäristössään, auttaen ja tukien jokapäiväisissä asioissa.

 

Keitä ovat ammatilliset tukihenkilöt?

Ammatillinen tukihenkilö on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, jolla on kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Tukihenkilömme ovat yleensä esimerkiksi lähihoitajia, nuoriso-ohjaajia tai yhteisöpedagogeja.

 

Turvallinen aikuinen lapsen arjessa ja kasvussa

Tukihenkilö tukee lapsen kasvua olemalla mukana arkisissa asioissa turvallisena aikuisena. Toiminta on aina yksilöllistä ja lähtee jokaisen lapsen omista tarpeista. Työtä tehdään aina yhdessä koko perheen ja lapsen lähiverkoston kanssa.

 

Ammatillinen tukihenkilö

 

 • Auttaa vahvistamaan sosiaalisia taitoja
 • Tukee ja kannustaa harrastustoiminnassa
 • Tunnistaa ja ymmärtää neurologisia ja psykologisia haasteita
 • Tukee vuorokausirytmin löytämisessä
 • Auttaa löytämään voimavarat ja selviytymiskeinot
 • On turvallinen ja luotettava aikuinen
 • Tukee koulunkäynnissä
 • Tukee päihteettömyydessä
 • Auttaa perheen ristiriitojen selvittämisessä

 

Onnistuneen tukihenkilötoiminnan tuloksena

 

 • lapsen kasvu ja kehitys edistyvät
 • lapsi saa tukea vahvuuksissaan ja myönteisiä kokemuksia
 • lapsen osallisuus lähiyhteisössä ja ikätoverien joukossa vahvistuu

 

Tukea myös aikuiselle

Tukihenkilö voi toimia myös koko perheen, tai perheen aikuisen tukena. Tukea voi saada esimerkiksi yksinhuoltaja, mielenterveyskuntoutuja, tai päihdeongelmainen vanhempi. Tukihenkilö auttaa arjessa puhekumppanina ja arkisten asioiden hoitamisessa.

 

Lisätiedot ja tilaukset:

sosiaalityöntekijä
Tanja Saarenpää
p. 050 312 5877
Käyntiosoite: Isokatu 45 as. 10