Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
 RA/2018/626, 29.6.2018

Rahankeräyksen tarkoitus ja varojen käyttösuunnitelma:

Kerättävät varat käytetään:
•Vähävaraisten pohjoissuomalaisten (tai lahjoittajan toiveesta oululaisten) lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseen. Kerätyillä varoilla maksetaan lapsen tai nuoren harrastuksiin liittyviä kuukausi-, kausi tai muita maksuja sekä hankitaan harrastusvälineitä. Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön avustustoimikunta valitsee avustettavat kohteet.
•Talousahdingossa olevien pohjoissuomalaisten auttamiseen. Avustuksilla maksetaan asiakkaan laskuja tai lainoja sekä annetaan maksusitoumuksia ruokaan ja hygieniatuotteisiin. Varat tuloutetaan Oulun Hiippakunnan diakoniarahastolle, joka jakaa ne lyhentämättömänä diakoniatyöavustuksiin.

Keräysaika: 1.1.2019-31.12.2020.

Keräystavat: Lipaskeräys, internetissä vetoaminen, suorat tilisiirrot, puhelinkeräys, maksulliset palvelunumerot, ilmoitukset, sähköposti, radio, tv, ulkomainokset, lehdet, esitteet, tilaisuudet ja tapahtumat, tekstiviestit,  kirjeet ja muut.

Keräysten käytännön toimeenpanija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr.

Keräysalue: Oulun ja Lapin poliisilaitosten alueet.

Kerätyt varat on käytetään keräystarkoitukseen siinä tahdissa, kun avustuspyyntöjä tulee ja -tarpeita ilmaantuu.

Lisätietoja lahjoittamistavoista

ODL ei vähennä lahjoituksista omia kulujaan vaan ODL:lle kertyneet varat ohjataan lyhentämättöminä avustettaviin kohteisiin.

Puhelimen avulla tehtävissä lahjoituksissa keräystarkoitukseen menee vähintään 84 prosenttia. Puhelinlahjoituksissa lahjoituksesta vähennettävät kulut ovat palveluoperaattorien veloittamia kuluja.

Suoralla tilisiirrolla lahjoitus menee lyhentämättömänä avustuskohteeseen.