IkäArvokas

IkäArvokas-hanke kehittää etsivää ja osallistavaa vanhustyötä

 

IkäArvokas on Kirkkopalvelujen ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön yhteistyöhanke, joka jatkokehittää ja levittää valtakunnallisesti Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla aiemmin kehitettyjä etsivän ja löytävän vanhustyön toimintamalleja. IkäArvokkaalla tuetaan syrjäytymisuhan alla elävien ikäihmisten kotona asumista ja lisätään heidän osallisuuttaan etsivää vanhustyötä hyödyntäen.

Hankkeen kautta halutaan erityisesti löytää niitä vanhuksia, jotka aiemmin eivät ole juurikaan osallistuneet järjestöjen tai virallisten tahojen toimintaan. Etsivien ja löytävien toimintamallien (esim. Hoksauta minut -toimintamalli) avulla löydetyt ikäihmiset ohjataan heidän tarpeitaan vastaaviin toimintoihin ja palveluihin.

 

IkäArvokkaan työmuotoja ovat

 • monialainen verkostoyhteistyö
 • koulutus- ja seminaaritilaisuudet hyvien käytäntöjen jakamiseksi
 • uusien menetelmien kehittäminen ja kokeilu yksinäisten ikäihmisten löytämiseksi
 • koulutuskokonaisuuksia vapaaehtois- ja vertaistoimintaan

 

IkäArvokas toimii näillä paikkakunnilla

 • Pohjois-Pohjanmaa: Oulu
 • Kainuu: Kajaani, Ristijärvi ja Paltamo
 • Uusimaa: Järvenpää, Hyvinkää, Kerava, Nurmijärvi ja Tuusula
 • Kanta-Häme: Riihimäki
 • Keski-Suomi: Jyväskylä

   

Tulemme mielellämme kertomaan IkäArvokkaan toiminnasta myös muille paikkakunnille.

Ole yhteydessä ja tule mukaan löytävän vanhustyön IkäArvokas-verkostoon!

Tutustu IkäArvokkaan yhteydenottokorttiin Youtubessa: Hoksauta minut -kortti

 

IkäArvokas-hanke on osa STEA:n Elämänote-ohjelmaa

IkäArvokas-hanke on mukana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) Elämänote -ohjelmassa. Elämänote-avustusohjelmaan (2018-2021) on valittu 20 hanketta, jotka tukevat toiminnallaan haastavissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta.

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/