Sote-alan työllisyysmahdollisuudet kiinnostavat maahan muuttaneita Tukea tarjolla oman polun löytämiseksi sote-alalle

27.04.2022 | 

Sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan etsitään ratkaisuja yhteistyössä Oulun alueella. Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön (ODL) ja Suomen Diakoniaopiston (SDO) yhteishanke, SoteStartti, tarjoaa tukea ja valmennusta alasta kiinnostuneille. Yhteistyötä toteutetaan Oulun kaupungin, alan työnantajien sekä laajan kumppaniverkoston kesken.

Kuluneen puolen vuoden aikana hankkeeseen on osallistunut hieman yli 80 työikäistä henkilöä. Tähän mennessä toimintaan osallistuneista valtaosa on ollut maahanmuuttajataustaisia. Vetovoimaa alaa kohtaan löytyy, mutta tuen tarve työllistymiseen ja oman polun löytämiseen on tunnistettu.

Kielitaidon puute on iso haaste, mihin moni törmää opintoihin tai töihin pyrkiessään. ”Sote-alan työtehtävät vaativat koulutusta ja pätevyyksiä. Koto-koulutus ei anna useallekaan riittäviä suomen kielen taitoja koulutukseen pääsemiseksi ja suomen kielen tuki on riittämätöntä opinnoissa pärjäämiseksi. Tästä syystä henkilöt ohjautuvat muihin koulutuksiin ja työtehtäviin kuten siivous tai keittiöalalle. Unelmat sote-alalle työllistymisestä jäävät usein täyttymättä, vaikka iso halu, motivaatio ja arvopohja alalle olisivat olemassa. ” Kielitaidon vahvistamiseksi hankkeessa on tarjolla Suomen kielen valmennusta sote-alan sanastoon painottaen. Ryhmiin on ollut paljon tulijoita ja toistaiseksi valmennusta on toteutettu etämuodossa Teamsin kautta.

Hankkeessamme mukana olevien asiakkaiden tilanteet ovat hyvin erilaisia. Osalla maahan muuttaneista on koulutusta ja työkokemusta sote-alalta omasta kotimaastaan. Suomessa tämän aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on ollut paikoin vaikeaa ja työhönvalmentajan rinnallakulkijuus ja tuki prosessin etenemisessä on ollut tarpeen. ”Aiemmin omassa kotimaassa suoritetun tutkinnon tunnistaminen on pitkä prosessi ja siihen liittyvä soveltumisajan toteutus työpaikoilla on osoittautunut hankalaksi. Työpaikkoja näytön toteutukseen ei tahdo löytyä mm. työpaikkaohjaajaresurssin puutteen vuoksi. Toisena vaihtoehtona tutkinnon tunnistamiselle on kelpoisuuskoe, joka on osoittautunut alueen oppilaitoksille vieraammaksi. Kokeen kustannukset voivat myös estää ko vaihtoehdon valitsemista työttömällä henkilöllä.”

Toivoisimme, että tieto hankkeesta tavoittaisi myös sote-alalle kouluttautuneita, joilla on työllistymisen kanssa haasteita. Ehkä itselle sopivaa työtä ei ole löytynyt, tai oma motivaatio alaa kohtaan on laskenut. Ulkopuolisen työhön valmentajan kanssa keskustelu voi auttaa tarkastelemaan asiaa eri näkökulmista. Työskentelyssämme painottuu ratkaisukeskeisyys ja voimavaralähtöisyys. Autamme tunnistamaan omia vahvuuksia, asettamaan konkreettisia tavoitteita ja tuemme eteenpäin niiden mukaisesti.

Hankkeen tarjoama tuki työllistymiseen on tuottanut myös tulosta. ”Hankkeen tuella on käynnistynyt työkokeiluja, löytynyt työpaikkoja ja käynnistynyt oppisopimuskoulutuksia. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Sote-alan osaajapulan ratkaiseminen edellyttää uudenlaisia ja rohkeita ratkaisuja, joita voisivat olla esim. työnantajien joustavuus työtehtävien räätälöinnissä ja oppilaitosten valmiuksien edistäminen erilaisten oppijoiden tarpeisiin vastaamiseksi. ”

 

Lisätietoja:

SoteStartti-hanke, työhönvalmentaja Heli Lämsä, puh. 044 030 0250 heli.lamsa@odl.fi

SoteStartti-hanke, työhönvalmentaja, Regina Yarotskaya, puh. 050 312 5735 regina.yarotskaya@odl.fi

SoteStartti-hanke toimii aikavälillä 9/2021-8/2023.Hanke toteutuu yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön (ODL) ja Suomen Diakoniaopiston (SDO) kanssa. Hanke saa omarahoituksen lisäksi rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Oulu kaupungilta.www.odl.fi/sotestartti

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. (ODL) on jo vuodesta 1896 saakka vaikuttanut pohjoissuomalainen diakonian tekijä. Vahvistamme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri toimintamuodoin ja tarjoamme palveluissamme apua ja tukea elämän eri vaiheissa. Kehitämme ja tutkimme, vakiinnutamme uusia tapoja toimia. Toimintomme ovat laatu- ja ympäristösertifioituja. Lisätietoja www.odl.fi.

 


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021