Hankkeiden avulla lisää merkityksellistä toimintaa elämään

13.04.2022 | 

Viime viikolla vietettiin maailman terveyspäivää, jonka tavoitteena on lisätä maailmanlaajuisesti tietoisuutta terveysongelmista sekä keinoista hyvinvoinnin parantamiseksi. Perinteisen terveydenhuollon lisäksi tärkeää olisi kiinnittää huomiota myös ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja varmistaa niiden saatavuus kaikille.

Yksi keskeinen keino tukea hyvinvointia ja terveyttä ennaltaehkäisevästi on varmistaa, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua itselle merkitykselliseen toimintaan ja tuntea olevansa osa yhteiskuntaa. Toiminnallisen oikeudenmukaisuuden merkitys ihmisen hyvinvointiin paljastuu usein vasta siinä vaiheessa, kun ihminen jää syystä tai toisesta yhteiskunnan toiminnan ulkopuolelle. Toiminnallisen oikeudenmukaisuuden ja ennaltaehkäisyn näkökulmaan sisältyy vahvasti myös liikunta ja sen mahdollistaminen. Liikunta kuuluu kaikille ja kaikkien tulisi saada liikkua sen ikäisenä, kokoisena ja kuntoisena kuin on, itselleen mielekkäällä tavalla.

ODL säätiön toteuttamissa hyvinvointi- ja kehittämishankkeissa on kantavana voimana tukea ihmisten mahdollisuutta ottaa osaa yhteiskunnan toimintaan itselle tarkoituksenmukaisella ja merkityksellisellä tavalla. Hankkeiden kohderyhmänä on usein esimerkiksi työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat henkilöt. Tällöin hankkeen tavoitteena voi olla mm. osallistujien sosiaalisen verkoston, arjen hallinnan sekä työ- ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja sitä kautta edelleen työelämään kiinnittymisen edistäminen. Hankkeissa edistetään työ- ja toimintakykyä usein myös vahvistamalla liikunnallista elämäntapaa. Hanketoiminnan lisäksi ODL Liikuntaklinikka edistää osaltaan väestön mahdollisuuksia terveyttä edistävään liikkumiseen palvelu- ja kehittämistoimintansa kautta.

Lue lisää ODL:n hyvinvointihankkeista alla olevasta linkistä.

https://www.odl.fi/fi/odl_saatio/odl_liikuntaklinikka/hyvinvointihankkeet/


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021