Millaista latua kimpassa hiihdettäisi?

11.03.2022 | Ulla Kaipainen

 

Merke-hanke (1/2019–5/2022) etenee loppusuoralla ja kurvaa kohta maaliin. Sitä ennen tahdoimme taas kuulla asiakkaitamme ja antaa heille mahdollisuuden osallistua hankkeen arviointiin ja jatkoideointiin. Maaliskuisessa ideoinnissa Merken olkkari oli tupaten täynnä asiakkaita, jotka kaikki kommentoivat saamaansa ja toivat tarpeitansa hienosti esille. Yhteisöllisyys, osallisuus ja yhteenkuuluvuus olivat käsin kosketeltavissa puheen sorinan täyttäessä tilamme.

Elinkaarensa aikana tämä ESR-rahoitteinen kehittämishanke on pureutunut oululaisten työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työikäisten henkilöiden palveluiden kehittämiseen. Keskeinen tavoitteemme on ollut asiakkaiden arkitoimintakyvyn parantaminen ja matalan kynnyksen ohjatun olkkaritoiminnan sekä henkilökohtaisen sparrauksen ja coachaamisen kehittäminen. Näillä toimilla olemme tukeneet eheytymistä, lisänneet elämän merkityksellisyyttä ja luoneet mahdollisuuksia jatkopoluille siirtymiselle. Tähän mennessä mukanamme on ollut 161 oululaista henkilöä, joista 30 % on siirtynyt jatkopoluille työelämään suuntaaviin palveluihin, hyvinvointi palveluihin, kelan palveluihin, koulutukseen ja myös avoimille työmarkkinoille. Asiakaspalaute on ollut erinomaista ja suuri osa asiakkaista on ilmaissut positiivisia laadullisia vaikutuksia arkitoimintakyvyssään ja elämässään.

Asiakasosallisuus palvelusuunnittelussa

Toteutetussa yhteisessä arviointi- ja ideointitapaamisessamme asiakkaat kertoivat Merken ainutlaatuisuuden liittyvän ryhmän heterogeenisyyteen ja Merke -yhteisöön. Siihen, ettei kyseessä ole kapea-alainen, spesifi vertaistukiryhmä, vaan Merken porukkaan mahtuu kaiken ikäisiä ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä. Laaja-alaisessa ryhmässä elämänkokemuksia on helppo jakaa ja oppia muilta ryhmäläisiltä juuttumatta liikaa tietyn asian ympärille. Voin myös itse valita siitä mitä täällä tarjotaan ja mikä koskettaa minua eniten. Uskomatonta, mutta totta.

Saimme kuulla, että Merke on tarjonnut tukialustan terveelle yhteisöllisyydelle, jossa ei ole pakkoa, velvoitteita tai jäsenmaksuja. Toiminnan vapaaehtoisuus on ollut keskeinen tekijä ja paikalle on ollut helppo tulla sekä kokea olonsa turvalliseksi ja tuntea kuuluvansa johonkin. Vetäjät eivät ole kuulemma kalvosulkeisia pitäviä päälle päsmäreitä, vaan uskovat ihmisten voimaantumiseen muunkinlaisin keinoin. Raamit toiminnassa pitää kuitenkin olla, ettei se jää pelkäksi kahvipöytäkeskusteluksi tai neulomiseksi, kuittaa eräs asiakas.

Toisille tärkeintä on ollut hyvähenkiset keskustelut ja aiheiden alustukset olkkarilla. Toisille yhdessä touhuaminen ja tekeminen, koska omat rahallisetkin resurssit ovat rajalliset. Vierailijoihin, asiantuntijoihin, ea-koulutusmahdollisuuteen ja hankeyhteistyöhön oltiin tyytyväisiä. Osallistuminen eri tapahtumiin on ollut huippua, kun tuolla periferiassa asuu. Korona-ajan digipalveluista kiiteltiin, vaikka eihän niitä voi verrata kasvotusten tapahtuviin kohtaamisiin. Yhteiset bussiretket ja retkipäivät toivat lisävirtaa ja auttoivat irtautumaan arjesta.

Henkilökohtaiset tapaamiset olivat kuulemma avaavia ja avointa pohdintaa, toisaalta tarkempaa tsekkausta ja suuntien suunnittelua. Oli hienoa saada kertoa mikä on oma tilanne ja toinen kuunteli. Joskus on vaan saatava jutella jonkun kanssa, pikaisestikin. Onneksi Merke on ns. kynnyksetön paikka, jossa on tutut vetäjät ja asiat. Kaikki eivät tarvitse erikoisia terapioita, vaan tällaista kokonaisvaltaista kohtelua ja palvelua.

Kehittämisehdotusten nimeäminen ei ollutkaan enää niin helppoa, kuin toiminnan arviointi. Esiin nousivat mm. asiakkaiden hyvien taitojen hyödyntäminen ryhmien vedossa; lisää asiakkaiden vetämiä ryhmiä. Teemojen tai teemapäivien kierrätystä toivoi jokunen, koska muita tapaamisia, kuten terapiaistuntoja voi olla aina tiettynä päivänä. Henkilökohtaisiin tapaamisiin tulisi päästä jouhevasti ja nopeasti, kun jokin akuutti tilanne on päällä. Viikoittaista olkkariohjelmaa ei juurikaan moitittu ja keskeisiä teemoja toivottiin löytyvän mahdollisesti muunlaisessa toimintamallissa. Asiakkaat olivat yksimielisiä siitä, että tämän kaltaista toimintaa tulee ehdottomasti jatkaa ja jatkojalostaa.

Yksi asiakas kiteytti lopussa hienosti: ”Jos ihminen voi huonosti, eikä tiedä mitkä ovat hänen tarpeitaan, niin täällä niitä voi kartoittaa ja kimpassa valjastaa”. Jokainen saa valita hiihtääkö oikeaa vai vasenta latua, meneekö hitaasti vai vauhdilla ja millä tyylillä, kulkeeko vierekkäin vai peräkkäin. Pääasia on, että suunta on sama ja sinne kuljetaan kimpassa.

Ulla Kaipainen,
Merke-hankkeen projektipäällikkö

 

 

 

Ulla Kaipainen
Ulla Kaipainen
Projektipäällikkö, työllisyys- ja kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti, yhteisöpedagogi, JEAT, B-to-B myynnin AT

Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021
SULJE
Ulla Kaipainen
Projektipäällikkö, työllisyys- ja kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti, yhteisöpedagogi, JEAT, B-to-B myynnin AT
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
Ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen yksilö- ja ryhmävalmennus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja toimintakyky, palvelujen kehittäminen ja projektienhallinta, TKI-toiminta
Isokatu 47, 3. krs, huone 3126, 90100 Oulu
 
Kokemus
Uransa ensimmäiset 15 vuotta Ulla on toiminut fysioterapeuttina moniammatillisissa tiimeissä työkyvyn arvioinnin ja palauttamisen sekä urasuunnittelun merkeissä. Viimeiset 15 vuotta hän on ollut mukana ODL kehittämishanketyössä eri päärahoittajien (ESR, TEM, RAY/STEA, Typo) kehittämishankkeissa, jotka ovat suuntautuneet yksilötasolla hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen sekä erilaisten palvelumallien kehittämiseen.