Tutkivan toimintaterapeutin Anna-Maiju Leinosen mielenkiinnon kohteita ovat arkiliikunnan ja esteettömyyden edistäminen

22.06.2021 | Anna-Maiju Leinonen

Filosofian tohtori Anna-Maiju Leinonen aloitti toukokuussa tutkijana ODL Liikuntaklinikan SEPAS-hankkeessa. Tohtorin paperit ovat ehtineet olla taskussa vasta vähän aikaa, sillä Anna-Maiju väitteli tohtoriksi tämän vuoden huhtikuussa teknologian hyödyntämisestä nuorten miesten fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä. Vaikka Anna-Maiju ei ole ODL Liikuntaklinikalla ollut aiemmin työntekijänä, on Liikuntaklinikka paikkana hänelle jo ennestään tuttu.

- Olen alun perin lukion jälkeen lähtenyt opiskelemaan hyvinvointitekniikkaa Oulun yliopistoon ja noihin opintoihin liittyen tein graduni ODL Liikuntaklinikalle vuonna 2009. Lisäksi väitöskirjani liittyy MOPO-hankkeeseen, jossa ODL Liikuntaklinikka on ollut päätoteuttajana yhdessä Oulun yliopiston kanssa.

 

 

Toimintaterapeutin asiantuntijuus arkiliikunnan edistämisessä

Kesken jatko-opintojen Anna-Maiju innostui hakemaan opiskelupaikkaa Oulun ammattikorkeakoulusta toimintaterapian tutkinto-ohjelmasta. Syynä uusiin opintoihin hakeutumiseen oli kaipuu syventää ihmislähtöisempää työskentelyotetta. Anna-Maiju valmistui toimintaterapeutiksi viime vuoden joulukuussa.

- Koen, että toimintaterapiaopinnot ovat lisänneet ymmärrystäni muun muassa toimintaan motivoitumisesta sekä tekijöistä, jotka vaikuttavat toiminnalliseen osallistumiseen ja toiminnoista suoriutumiseen. Nämä näkökulmat ovat keskiössä myös silloin, kun mietitään, mitkä seikat edistävät ja toisaalta estävät ihmisen liikkumista omassa arjessaan.

Anna-Maijun omassa elämässä arki- ja hyötyliikunta ovat suuressa roolissa ja hän on jo pitkään pyrkinyt kulkemaan työ- ja kauppamatkat joko pyörällä tai kävellen.

- Toivon, että pääsisin tulevaisuudessa hyödyntämään toimintaterapian asiantuntijuutta muun muassa siinä, miten fyysistä aktiivisuutta on mahdollista lisätä osana arjen toimintoja.

 

Kiinnostuksen kohteena ikäystävällinen ympäristö ja esteettömyys

Vaikka tähän asti Anna-Maijun tutkimusaiheet ovat liittyneet valtaosaltaan nuoriin, häntä kiinnostaa kovasti myös ikäihmiset ja heidän hyvinvointinsa edistäminen. Toimintaterapiaopintojen myötä ympäristön esteettömyyteen liittyvät asiat ovat alkaneet kiinnostaa Anna-Maijua suuresti. Väestön ikääntyessä ikäystävälliset ympäristöt ja niiden kehittäminen on noussut keskeiseksi puheenaiheeksi myös valtakunnallisella tasolla.

- Näen valtavasti potentiaalia siinä, miten ympäristöjä mukauttamalla pystyttäisiin edistämään ikäihmisten toimintakykyä sekä itsenäistä ja turvallista arkea. Ympäristön esteettömyyden tarkastelua tulisi laajentaa nykyistä enemmän koskemaan fyysisen esteettömyyden lisäksi myös esimerkiksi kognitiivista ja sosiaalista esteettömyyttä.

Anna-Maiju toivoo, että tulevaisuudessa panostettaisiin enemmän ikäihmisten kotiympäristöjen esteettömyyteen ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.

 

Tavoitteena tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä

Tällä hetkellä Anna-Maiju tekee tutkimustyötä SEPAS-hankkeessa, jonka tavoitteena on selvittää fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon taloudellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä hyödyntämällä väestöpohjaista syntymäkohorttiaineistoa.

- SEPAS-hankkeessa on tarkoitus tutkia muun muassa fyysisen aktiivisuuden ja siinä tapahtuvien muutosten yhteyttä suoriin ja epäsuoriin terveydenhuollon palvelujen käyttöön ja työstä poissaoloon liittyviin kustannuksiin.

Jatkossa Anna-Maijun haaveena on saada tehdä tutkimustyön ohella käytännönläheisempää kehittämistyötä liittyen esimerkiksi juuri ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työlle Anna-Maiju ei halua kuitenkaan kaikkea aikaa ja energiaa antaa, vaan tavoitteena on löytää tasapaino työn ja vapaa-ajan välille.

- Kahden pienen lapsen äitinä haluan pitää huolen siitä, että voimavaroja jää töiden lisäksi myös vapaa-ajalle lasten kanssa touhuamiseen. Lapset ovat se suurin toteutunut unelmani.

Lasten kanssa touhuamisen lisäksi Anna-Maiju viettää vapaa-aikaa kotia laittaen, ystävien ja läheisten seurasta nauttien sekä liikuntaa harrastaen esimerkiksi kävelylenkkien ja joogan muodossa. Uusimpana harrastuksena mukaan on tullut avantouinti.

- Vesi on ollut aina minulle tärkeä elementti. Tähän asti luonnonvesissä uiminen on kuitenkin kuulunut minulla vain kesään. On ihana, kun avantouintiharrastuksen myötä uimista voi nyt jatkaa ympärivuotisesti. Uskon vahvasti, että se hetkessä olemisen taito, jota avantoon menemisessä tarvitaan, auttoi minua suuresti myös huhtikuisessa väitöstilaisuudessa pysymään rauhallisena jännityksestä huolimatta.

 

Anna-Maiju Leinonen

Tutkija, ODL Liikuntaklinikka

Filosofian tohtori, Oulun yliopisto 2021

Toimintaterapeutti, Oulun ammattikorkeakoulu 2020

Terveystieteiden maisteri, hyvinvointitekniikka, Oulun yliopisto 2010

 

Motto:” Always look on the bright side of life”

 

Lue lisää Pohjois-Suomen syntymäkohortti –tutkimuksista sekä ODL Liikuntaklinikan roolista niissä: https://www.odl.fi/fi/pohjois-suomen_syntymakohortti_1966/

 

ODL Liikuntaklinikan asiantuntijat muodostavat huipputiimin, joka palvelee sinua kaikissa liikuntaan, ravitsemukseen, kuntoutukseen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tässä blogisarjassa kerromme, millaisia ihmisiä titteleiden takaa löytyy.

Anna-Maiju Leinonen
Anna-Maiju Leinonen
Tutkija, FT, TtM, toimintaterapeutti

Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021
SULJE
Anna-Maiju Leinonen
Tutkija, FT, TtM, toimintaterapeutti
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
FT, TtM (hyvinvointitekniikka), Toimintaterapeutti
050 312 5626
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Anna-Maiju on terveystieteilijä, jonka kiinnostuksen kohteena on terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ympäristön ja liikunta-aktiivisuuden keinoin. Hänen ydinosaamisalueitaan ovat muun muassa liikunta-aktiivisuuden mittaaminen, liikunta-aktiivisuuden ja terveyden välinen yhteys sekä ihmisten toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Anna-Maiju on koulutukseltaan filosofian tohtori, terveystieteiden maisteri (pääaineena hyvinvointitekniikka) ja toimintaterapeutti. Väitöskirjassaan Anna-Maiju tutki, miten teknologiaa voidaan hyödyntää nuorten miesten liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä. Koulutuskokemusta Anna-Maijulle on kertynyt muun muassa ikä- ja muistiystävällisestä asumisesta.