Loistavat tulokset kertovat Hymy-hankkeen tarpeellisuudesta

11.12.2020 | 

Aika rientää siivillä, koronasta huolimatta. Tuntuu, että aivan hetki sitten olimme kuvan tunnelmissa. Fiilistelimme yhdessä projektityöntekijöiden kanssa tulevaa hanketta ja sen sisältöjä. Kesäkuussa alkanut HYMY-hanke alkaa kuitenkin olla jo loppusuoralla. Hanke on käytännössä loppuraporttia vaille valmis. Palaute hankkeesta on ollut aivan loistava ja myös projektityöntekijöille HYMY oli kaikkiaan opettavainen ja antoisa kokemus. Pysähdytäänpä hetkeksi HYMY-hankkeen äärelle, mitä teimme ja mikä oli hankkeen sisältö. Lopussa palaamme myös niihin loistaviksi mainitsemiimme tuloksiin.

HYMYn tarkoitus ja tavoite

HYMY on Euroopan sosiaalirahaston ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli tukea yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista sekä yrityksen toimintaedellytyksiä koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Hankkeen toteutuksesta vastasi ODL Liikuntaklinikka ja hanke oli suunnattu Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille. Ideana oli lisätä yritysten tuottavuutta ja jaksamista yrittäjien psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia edistämällä.  Uskoimme alusta alkaen, että tälle on kova tarve, sillä maailmanlaajuinen koronaepidemia on varmasti laittanut monen yrittäjän todella tiukoille paitsi fyysisesti ja psyykkisesti, myös taloudellisesti. 

Tavoitteena oli saada 70 yrittäjää osallistumaan hankkeeseen ja varsin nopeasti saimmekin 84 yrittäjää mukaan. Tämä todisti hyvin ennakkoajatuksemme siitä, että hankkeelle oli selkeä tarve.
 

Kattava ja monipuolinen sisältö

HYMY-hankkeessa osallistujat jaettiin kyselyn perusteella ryhmiin sen mukaan, mihin he kaipasivat erityisesti tukea. Ryhmien sisältö oli jaettu viiteen eri osa-alueeseen: uni ja palautuminen, voimavarat ja stressinhallinta, liikunta, ravitsemus ja yrittäjyyden tuki. Jokainen ryhmä kokoontui kolmesta viiteen kertaan. Uni ja palautuminen -ryhmissä käytiin läpi ennen kaikkea sitä, miten ja minkälaisilla valinnoilla yksilö voi parantaa unenlaatuaan. Ravitsemusryhmissä osallistujat saivat yksilöllistä ravitsemusneuvontaa syömisensä kipukohtiin muun muassa ruokapäiväkirja-analyysin pohjalta. Voimavarat ja stressinhallinta -ryhmissä paneuduttiin erityisesti itselle tärkeisiin hyvän elämän periaatteisiin (elämänarvot) sekä tietoisuustaitojen kehittämiseen. Liikuntaryhmissä osallistujat pääsivät tekemään kattavan kuntokartoituksen ODL Liikuntaklinikan testauslabrassa. Osallistujat saivat mukaansa harjoitusohjelmat, joissa oli ohjeet niin sykeperusteiseen kestävyyskuntoiluun, lihaskuntotreeniin kuin kehonhuoltoonkin. Yrittäjyyden tuki -ryhmässä päämääränä oli selkeyttää yrittäjän ja yrityksen tavoitteet, tunnistaa kipukohtia ja löytää askelmerkkejä yrityksen eteenpäin viemiseksi. Saimme todeta tässäkin hankkeessa, että yrittäjän ja yrityksen hyvinvointi kulkevat usein käsikädessä: kun yrittäjä voi hyvin, hän jaksaa huolehtia paremmin omasta ja yrityksensä hyvinvoinnista. Osallistujat saivat vastata myös sähköiseen terveystarkastuskyselyyn, jonka pohjalta erikoistuva liikuntalääkäri otti osan vastaan henkilökohtaiseen, hyvinvointilähtöiseen lääkärintarkastukseen.

”Kun yrittäjä voi hyvin, hän jaksaa huolehtia paremmin

omasta ja yrityksensä hyvinvoinnista ”

Ryhmien ja ryhmätapaamisten lisäksi osalle osallistujista tarjottiin myös yksilöohjausta elintapojen, yrittäjyyden ja työnohjauksen merkeissä. Lisäksi toteutimme yhteensä yhdeksän kaikille avointa webinaaria elintapojen, stressinhallinnan ja ajanhallinnan teemoista. Kaikki webinaarit ovat nähtävillä ODL HYMY-hankkeen Youtube-kanavalla.

Loistavat tulokset kertovat hankkeen tarpeellisuudesta

Tulokset puhuvat puolestaan hankkeen tarpeellisuudesta ja onnistumisesta. 94 % osallistujista koki saaneensa lisää hyvinvointia arkeensa. Peräti 98 % suosittelisi hanketta kollegalleen. Eräs osallistuja tuumasi, että ”kerrankin sellainen hanke, josta oli jotain konkreettista hyötyä.” Eräs ravintoryhmään osallistunut yrittäjänainen kertoi oppineensa ensimmäistä kertaa elämässään rytmittämään syömisensä järkevästi niin, että vireys ja jaksaminen on parantunut huomattavasti. Liikuntaryhmissä oltiin erittäin tyytyväisiä kuntokartoituksen antiin. Osalle tämä tarkoitti liikunnan lisäämistä omaan arkeen ja osalle liikunnan keventämistä, jotta palautuisi paremmin. Jokainen sai yksityiskohtaiset kuntoiluohjeet myös jatkoon eli kuinka jatkaa harjoittelua nyt hankkeen loputtua. Osallistujat sitoutuivat liikuntasuosituksiin huikealla tavalla ja lopputestien tulokset paranivat todella paljon. Parhaimmillaan näiden kuukausien aikana kestävyyskuntoa ja hapenottokykyä oli parannettu jopa 30 %:lla. Se jos mikä näkyy jo yksilön kyvyssä palautua arjen rasituksista. Stressi ja voimavarat -ryhmissä osallistujat olivat lisänneet päiviinsä pieniä, palautumista edistäviä tekoja, kuten hengitysharjoituksia. Myös henkilökohtaisten elämänarvojen kirkastaminen oli ollut monelle antoisaa. Eräs osallistuja sanoikin osuvasti, että ”olen oivaltanut, että stressin keventämiseksi on luovuttava jostain ja joskus se, mistä luopuu, voi olla jotain tärkeääkin.” Touche! Näinpä se on. Kun kalenteri ei hengitä, ei palautumiselle jää aikaa. Jos taas haluaa saada oman kalenterinsa hengittämään, vaatii se usein myös jostain luopumista.

”Kerrankin sellainen hanke, josta oli jotain konkreettista hyötyä.”

Meille hankkeen työntekijöille tämä on ollut mielettömän upea ja ennen kaikkea arvokas kokemus. Olemme saaneet työskennellä moniammatillisessa asiantuntijatiimissä ja oppia toinen toisiltamme. On ollut arvokasta päästä muun muassa kuuntelemaan toisten asiantuntijoiden webinaareja. Hankkeen tulosten ja saavutettavan hyödyn kannalta erityisen tärkeää oli se, että pystyimme tarvittaessa ohjaamaan asiakkaan toiselle asiantuntijalle, mikäli tarvetta ilmeni. Paitsi että pystyimme antamaan apua ja jakamaan asiantuntijuuttamme sitä tarvitseville, opimme toisiltamme paljon ja jäihän tästä toki tukku uusia ammattilaisia myös omaan verkostoon.

Projektityöntekijät, Mikko Törmälehto ja Johanna Hytönen
Hymy – Hyvinvoinnilla tuottavuutta Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille -hanke
ODL Liikuntaklinikka

 


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021