"Mistä tietää, milloin on syytä hakea apua?"

16.11.2020 | 

Psyykkinen kuormitus voi ilmetä monin eri tavoin. Oman itsensä ääreen pysähtyminen ja itsensä kuulostelu mahdollistavat myös omien voimavarojen tarkastelun. On hyvä havainnoida omaa jaksamistaan. Miten minä voin? Jaksanko ja suoriudunko arkisista asioista? Pystynkö huolehtimaan itsestäni ja läheisistäni? Nukunko riittävästi? Jos huomaat, että omat voimavarat ovat vähissä on tärkeää pysähtyä hetkeksi. Onko tilanne jatkunut jo pidempään tai toistuuko se säännöllisesti? Vaikeuttaako tilanne selviytymistäsi esimerkiksi työssä, opinnoissa tai sosiaalisissa suhteissa? Voitko tehdä jotain toisin? Mihin asioihin tai tekijöihin voit itse vaikuttaa, minkä asioiden suhteen tarvitset tukea?

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee mielenterveyden hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvista haasteista sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Mielenterveyttä vahvistavat esimerkiksi sosiaalisen verkoston antama tuki ja turvallinen elinympäristö, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot, itsetunto sekä kokemus hyväksytyksi tulemisesta ja mahdollisuudesta toteuttaa itseään mielekkäällä tavalla.

Keskustelumuotoista tukea saa monista paikoista. Omasta elämäntilanteesta ja paikkakunnasta riippuen apua voi saada perusterveydenhuollon lisäksi myös työterveyshuollosta, neuvolasta, sosiaalitoimesta, a-klinikalta ja muista päihdepalveluista, eri järjestöistä sekä seurakunnan palveluista. Avun ja tuen vastaanottaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukee toipumista. Joskus voi olla vaikea huomata tarvitsevansa apua tai myöntää, että ei jaksa. Usein kuitenkin jo asian ääneen sanominen ja jakaminen jonkun toisen kanssa helpottaa omaa oloa ja mahdollistaa avun vastaanottamisen ja toipumisen käynnistymisen.

Jaana Jokinen
Ratkaisukeskeinen terapeutti, Sosionomi (AMK)
Kidutettujen kuntoutuspalvelut

Mielenterveysviikko on maamme laajin valtakunnallinen mielenterveysaiheinen teemaviikko ja tänä vuonna sitä vietetään 15.–22.11.20. Viikon teemana on tänä vuonna ”Mistä tietää?”. Viikon aikana nostetaan esiin kokemuksia ja tietoa siitä, mistä tietää milloin on syytä hakea apua, kun mieli ei voi hyvin. Mielenterveysviikkoa on vietetty jo vuodesta 1974, ja sitä koordinoi Mielenterveyden keskusliitto.


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021