Mikä auttaa meitä selviytymään?

06.11.2020 | 

Median välittämä informaatiotulva konflikteista lähellä ja kaukana sekä erilaiset vastoinkäymiset omassa elämässämme saavat usein miettimään, mikä auttaa ihmistä toipumaan ja selviytymään vaikeista ja ennalta-arvaamattomistakin tapahtumista? Minkä vuoksi osa meistä selviytyy vastoinkäymisistä ja traumaattisista tapahtumista muita paremmin?

Vastaus ei ole varmaankaan yksiselitteinen. Nykyisen elämäntilanteemme lisäksi aiemmat elämänkokemuksemme, terveydentilamme, traumaattisen kokemuksen luonne itsessään ja sen aiheuttamat menetykset sekä kokemamme sosiaalisen tuen määrä ja yhteys meille merkityksellisten ihmisten kanssa tapahtuman jälkeen ovat vain muutamia esimerkkejä selviytymiseemme vaikuttavista tekijöistä.

Paljon puhutaan resilienssin käsitteestä eli siitä, kuinka toivumme ja palaudumme haastavista tilanteista. Kuvittele mielessäsi kuminauha. Normaalitilanteessa se pysyy löysänä, stressaavassa tilanteessa se venyy usein lähes äärimmilleen kuitenkaan katkeamatta. Joustavuutensa takia se pystyy palautumaan lepotilaan stressaavan tilanteen mentyä ohi. Juuri näin myös resilienssi toimii, se auttaa meitä kohtaamaan haastavat tilanteet ja selviytymään sekä lopulta toipumaan niistä niin, että kokemus jää yhdeksi osaksi elämäntarinaamme ilman, että se määrittelee meitä ja pystymme hallitusti kohtaamaan siihen liittyviä ajatuksia ja muistoja.

Mistä resilienssi sitten syntyy ja miksi se on osalla meistä vahvempi kuin toisilla? Millä tavoin omaa resilienssiä voisi tukea? Resilienssi muodostuu yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa, jonka vuoksi sen ilmeneminen ja kestävyys vaihtelevat. Resilienssiä voi kehittää ja sen vahvistamiseen liittyvät olennaisesti taito tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn, omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen, toimivat vuorovaikutustaidot, taito osoittaa itsemyötätuntoa sekä kyky ratkaista ongelmia. Merkityksellistä resilienssin toimivuuden kannalta on lisäksi tunne omasta elämänhallinnasta. Kun koemme elämämme ymmärrettäväksi, hallittavaksi ja mielekkääksi, pystymme myös helpommin mukautuvaan asennoitumiseen traumaattisessa tilanteessa ja sen jälkeen.

Tärkeää on tunnistaa sekä hyväksyä asiat, joihin emme itse pysty vaikuttamaan. Oman mielen ja kehon reaktioiden ymmärtäminen sekä vakauttamiskeinojen harjoittelu vahvistavat hallinnantunnettamme ja auttavat meitä osaltaan selviytymään elämän pienistä ja suuremmistakin kriiseistä. Merkityksellistä resilienssin kannalta on myönteinen ja rakentava vuorovaikutus. Ollaan siis jokainen aidosti läsnä ja kiinnostuneita mitä kohtaamillemme ihmisille ja myös meille itsellemme kuuluu juuri tänään, tässä poikkeuksellisessa ajassa.

Jaana Jokinen
Ratkaisukeskeinen terapeutti, Sosionomi (AMK)
Kidutettujen kuntoutuspalvelut

 


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021