IkäArvokas-hanketta koordinoiva Pirjo Honkanen: ”Nimet saatan unohtaa, mutta kasvoja en”

17.06.2020 | 

Pirjo Honkanen opiskeli tradenomiksi ja aloitti työuransa pankissa ja taloushallinnon toimistohommissa. Mieli veti kuitenkin ihmisten parissa työskentelyyn, ja Pirjo aloitti sosionomiopinnot vuonna 2010. Siitä saakka hän on työskennellyt vanhustyön parissa. ODL:n IkäArvokas-hankkeen koordinaattorina Pirjo aloitti toukokuussa 2020.

- Taaksepäin katsoessa ajattelen, että talouspuolen töitä tehdessä oli se ”entinen elämä” ja nykyinen on jotain muuta, omempaa minulle.

 

IkäArvokas -hanke etsii keinoja löytää avun tarvitsijat

IkäArvokas on vuonna 2018 alkanut hanke, joka pohjautuu aikaisempaan, yhteisvastuukeräyksen tuotoilla rahoitettuun hankkeeseen.  Sen tarkoituksena on viedä eteenpäin etsivän ja löytävän vanhustyön menetelmiä, ja juurruttaa niitä alueellisesti. Pirjon vastuulla ovat Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa.

- Tavoitteenamme on parantaa syrjäytymisuhassa olevien yli 65-vuotiaiden elämänlaatua. Kehitämme keinoja löytää ja tavoittaa heidät. Etsimme myös alueellisesti oikeat yhteistyökumppanit, jotka apua tarjoavat. Rakennamme verkostoja.

Pirjo kertoo esimerkin hankkeessa käytettävästä menetelmästä, Hoksauta minut -yhteydenottokortista. Näitä postikortteja on esillä esimerkiksi apteekeissa, kirjastoissa tai terveyskeskuksissa – paikoissa, joissa ikäihmiset liikkuvat. Korttiin omat yhteystietonsa täytettyään vanhus voi lähettää kortin siihen merkitylle vastaanottajalle.

- Sitten häneen otetaan yhteyttä: Onko jotain, jossa kunta, seurakunta tai vaikkapa joku yhdistys voisi auttaa? Olisiko joku palvelu, joka toisi tämän ihmisen arkeen jotain lisää – käynnistetäänkö kotipalvelu, löytyisikö sopiva harrasteryhmä tai keskusteluapua.

Jokaiselle alueelle räätälöidään omanlaisensa kortit palvelemaan juuri sen alueen ikäihmisiä. Pirjo kertoo, että kortit ovat osoittautuneet toimivaksi työvälineeksi.

- Kortti on helppo, matalan kynnyksen tapa pyytää apua ja tulla huomatuksi.

 

Ihmisen hyvinvoinnin eteen tehtävä työ on antoisaa

Pirjon elämä muuttui, kun päätös lähteä opiskelemaan sosiaalialaa syntyi. Käännekohta oli kysymys, jonka hän itselleen esitti vielä talouden parissa työskennellessään: Haluanko olla tässä työssä vielä 10 vuoden kuluttua? Mikä olisi se oikeasti omalta tuntuva ammatti?

- Kun sitten pääsin tekemään vanhustyötä käytännössä, työn imu vei mennessään ja koin valaistumisen: Olen oikeassa paikassa!

Ennen ODL:ää Pirjo työskenteli mm. Oulun seudun muistiyhdistyksessä päivätoiminnan ohjaajana sekä Vuolle Setlementillä koordinoimassa vanhustyön vapaaehtoisia. Taloushallinnon jälkeen ihmisläheinen rooli on tuntunut omalta. 

- Niin edellisessä kuin nykyisessäkin työpaikassani koen, että parasta ovat ikäihmiset itse. He ovat semmoinen porukka, jonka parissa tehtävä työ antaa paljon myös tekijälleen. Nimet unohdan, mutta kasvot jäävät mieleen.

 

Elämän koko kirjo 

Työroolinsa lisäksi Pirjo on pienen lapsen äiti. Elämässä ei juuri nyt ole liiemmälti aikaa omille harrastuksille, joista liikunta ja erityisesti kuntosaliharrastus ovat Pirjolle tärkeitä. Myös juuret pohjoisessa merkitsevät paljon, ja kotiseudulle pitää säännöllisesti päästä hengähtämään.

- Toisaalta elämässä on kaikki nyt hyvin tasapainossa. Näen elämän alkupään sieltä hiekkalaatikon ja pienen lapseni tasolta, ja toisaalta saan työkseni auttaa elämänsä ehtoopuolella olevia elämään parempaa arkea.Pirjo Honkanen

Projektikoordinaattori, ODL:n IkäArvokas-hanke

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Vuolle Setlementti ry 2015-2020

Sosionomi, Lapin AMK

Tradenomi, Rovaniemen AMKMotto:

Etteenpäin, sano mummo lumessa!

 

ODL:n diakonisen toiminnan työntekijät etsivät, tunnistavat ja lievittävät hätää, tavoitteenaan turvata jokaiselle ihmiselle mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Tässä blogisarjassa tutustumme diakonia- ja yhteisötoiminnan ammattilaisiin.