Välittämisen tuloslaskelmat

09.03.2020 | Outi Uusimäki

Ihmismielen hyvinvoinnin kanssa askarteleva psykoterapia on erilaisten suuntausten ja koulukuntien laji. Törmäsin mielenkiintoiseen väitteeseen, jonka mukaan tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa, että joku terapiasuuntaus olisi vaikuttavampi kuin joku toinen. Terapian tehokkuuden ja vaikuttavuuden ratkaisi välittäminen. Ei siis rautainen ammatillinen osaaminen, oman koulukunnan ydinkysymysten hallinta tai edes vuorovaikutustaidot, vaan välittäminen ihmisestä.

Välittäminen on helppo heittää pullan tuoksuisen puuhastelun koriin. Pehmeä arvo, johon taloudellisten paineiden alla ei ole varaa. Viime aikoina on kuitenkin ilahduttavasti lisääntynyt puhe esimerkiksi myötätunnon ja aidon rakkauden merkityksestä johtamisen välineenä; välittämisen ilmapiirissä uskalletaan kokeilla uutta virheidenkin riskillä. On puhuttu hoivatyön laadun kehittämisestä, hyvässä kilvoittelusta. Näiden esimerkkien valossa välittäminen taipuu siis lopulta myös euroilla mitattavaksi – usein sekin näkökulma on välttämätön.    

Uskaltaako tässä ajassa välittää? Ihmisten parissa työtään tekevälle empatian ja välittämisen kyvyn pitäisi olla voimavara. Jos välittämisestä tulee uupumiseen johtava uhka, systeemi pettää sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät. Työnantajat eivät pääse helpolla tämän tematiikan suhteen. Jotta jaksaa nähdä toiset, pitää nähdä itsensä. Jotta kestää toisen kipua, on oltava tuttu omansa kanssa. Tämä vaatii aikaa sekä tilaa elämän ja työnteon peilailuun.

Kristityn vuodenkierrossa eletään tässä vaiheessa paastonaikaa, yritystä yksinkertaiseen elämään ja olennaiseen keskittymiseen – ehkä juuri peilailuun. Paastonajan alkupuolen teemat huutavat ihmisen kaipuuta yhteyteen, nähdyksi tulemiseen, välittämiseen. Muista minua, osoita hyvyyttäsi, älä unohda! Ihminen huutaa, Jumala vastaa. Ihminen katsoo katsomistaan kohti Jumalaansa. Olisiko tässä aakkosia myös meille? Katsoa ja nähdä. Kuunnella ja vastata. Kantaa mielessään – muistaa, ei unohtaa. Osoittaa hyvyyttä.

Outi Uusimäki
diakoniatyön päällikkö

Outi Uusimäki
Outi Uusimäki
Diakonia- ja yhteyspäällikkö

Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021
SULJE
Outi Uusimäki
Diakonia- ja yhteyspäällikkö
 
Kokemus
Outi on taustaltaan teologian maisteri ja Suomen ev.-lut. kirkon pappi. Lisäksi hän on kouluttautunut kirkon työnohjaajaksi.

Työurallaan Outi on tehnyt asiantuntijatehtäviä sairaalamaailmassa sekä kirkon hallinnossa hiippakuntatasolla henkilöstöhallinnon, rekrytoinnin, viestinnän sekä erilaisten hallinnollisten tehtävien parissa.

Harrastuksissaan Outi yleensä liikkuu tai laulaa.