Ookkonää kuullu Pohjois-Suomen syntymäkohorteista

28.02.2020 | Maarit Kangas

Olet saattanut kuulla Pohjois-Suomen syntymäkohorteista esimerkiksi siksi, että kuulut itse johonkin Oulun alueen kohorttitutkimuksista. Tai tunnet jonkun, joka kuuluu, esimerkiksi vanhempasi, lapsesi, kumppanisi tai tuttavasi. Tai olet saattanut hoksata lehdistössä tai sosiaalisessa mediassa kohortteihin liittyviä uutisia tai saatat jopa itse tehdä tutkimustyötä kohorttiaineistojen parissa.

Pohjois-Suomen syntymäkohortit

Pohjois-Suomen kohortteja koordinoi Oulun yliopisto. Syntymäkohorttiin NFBC1966 kuuluvat Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntyneet henkilöt. Heitä on seurattu raskausajasta lähtien ja ikävaiheissa 14, 31 ja 46 vuotta heille on tehty laajat terveys- ja hyvinvointitutkimukset erilaisilla kyselyillä ja mittauksilla. Kohorttiin kuului alun perin yli 12 000 henkilöä ja esimerkiksi 46-vuotismittauksiin heistä osallistui yli 6 000.

Toinen syntymäkohortti, NFBC1986, on muodostettu vuonna 1986 syntyneistä, joita oli yli 9 000 henkilöä. Tälle nuoremmalle kohortille on juuri menossa laajat 33-vuotistutkimukset, joihin on kutsuttu Oulussa ja Oulun lähialueella asuvat kohorttilaiset. Tutkittavat käyvät päivän aikana tutkimuksissa useilla eri terveydenhuollon erikoisaloilla ja tutkimuspäivän jälkeen he käyttävät kaksi viikkoa liikemittareita, joista saadaan tietoa liikkumisesta, istumisesta, unesta ja palautumisesta.

Näitä laajoja syntymäkohorttiaineistoja täydentävät ikääntyvistä henkilöistä Pohjois-Suomessa kerätyt aineistot, kuten Oulu1935 ja Oulu1945. Suomessa on toki muitakin syntymäkohortteja, esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansalliset syntymäkohorttitutkimukset ovat rekisteritietoja hyödyntäviä monitieteisiä pitkittäistutkimuksia.

Liikuntatutkimus ODL liikuntaklinikalla

ODL Liikuntaklinikalla olemme yhteistyökumppaneidemme kanssa mukana erityisesti Pohjois-Suomen kohorttiaineistojen liikuntatutkimuksessa. Useassa hankkeessa selvitämme, mitkä tekijät syntymästä lähtien ovat yhteydessä liikkumiseen, liikkumattomuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin.

Tutkimuksen taustalla on tieto siitä, että riittävä ja säännöllinen fyysinen aktiivisuus edesauttaa terveyttä. Toisaalta tiedetään, että liikkumattomuus puolestaan lisää riskiä erilaisiin terveyden ja hyvinvoinnin haasteisiin. Tutkimuksissa selvitämme mm. henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten sukupuoli, ikä tai persoonallisuus, ja esimerkiksi luonnollisen ja rakennetun ympäristön vaikutusta liikkumiseen ja liikkumattomuuteen. Lisäksi saamme tietoa liikkumisen ja liikkumattomuuden erityispiirteiden, kuten liikkumisen ja paikallaanolon rytmittymisen tai istumisjaksojen pituuden tai määrän, yhteydestä esimerkiksi tuki ja liikuntaelinsairauksiin, sydän- ja verisuonitauteihin sekä hyvinvointiin.

Tutkimustiedon jakaminen

Kohorttitutkimuksista saatua tietämystä hyödynnetään alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen. Tutkittu tieto luo pohjaa suosituksille ja toimille. Kohortteihin kuuluville tutkimukset ovat oiva mahdollisuus saada henkilökohtaisesti arvokasta tietoa terveydestään. ODL liikuntaklinikan tutkimuspäällikkö professori Raija Korpelainen summaa seuraavasti:

Tutkimusten merkittävä anti yhteiskunnallisesti on sen tuottama tieto, jota voidaan hyödyntää väestön liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä palvelujen kehittämisessä. Oulun kaupungin päättäjien on esimerkiksi hyvä tietää, millaisella kaupunkisuunnittelulla edistetään oululaisten kävellen ja pyöräillen liikkumista. Tällaistakin tietoa tuotamme”.

Olet siis saattanut törmätä kohorttitutkimusten tuloksiin esimerkiksi lehdissä tai olet saattanut osallistua Oulun kaupungin kanssa järjestettäviin kaikille avoimiin Pro terveys -sarjan luentoihin. Esimerkiksi helmikuun luennossa tutkijamme TtM Laura Nauha esitteli tuloksia sisäisen vuorokausirytmin merkityksestä liikkumiselle ja terveydelle NFBC1966 aineistossa. Tutkimuksessa iltatyypeiltä eli iltavirkuilta löytyi yhteys vähäiseen liikkumiseen. Kerrotaan noistakin tuloksista sitten lisää, kun ne on julkaistu. Lisätietoja kohorttitutkimuksista löytyy esim. Oulun yliopiston sivuilta https://www.oulu.fi/nfbc/.

Maarit Kangas
Tutkija,
ODL Liikuntaklinikka

Maarit Kangas
Tutkijatohtori

Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021
SULJE
Maarit Kangas
Tutkijatohtori