Hyvää hoitoa – onhan sitä!

10.02.2020 | 

Oulun seudun muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Paula Ylikulju kirjoitti tiistaina 4.2.2020 Kalevassa muistiyhdistyksen aktiivisuudesta hyvän hoidon edistäjänä. 

Muistiyhdistys on strategiansa mukaisesti rakentamassa muistiystävällistä Suomea ja on monin tavoin nostanut esiin erityisesti muistisairaiden hoidon laatua mm. luomalla hyvän hoidon kriteerit sekä palkitsemalla vuosittain Välitä-palkinnolla hyviä tekoja, joilla halutaan vaikuttaa myönteisesti ihmisten asenteisiin. Muistiystävällisiin tekoihin kannustamalla luodaan muistiystävällistä yhteiskuntaa, jossa kaikilla meillä on hyvä elää.

Viimeisin Välitä-tunnustuspalkinto jaettiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuonna, jolloin haluttiin palkita hyvä hoitokoti. Muistiyhdistys halusi tunnistaa Ilmianna hyvä hoitokoti kyselyllä omalla toiminta-alueellaan toimivan hoitokodin, jossa muistisairaan on hyvä elää silloin, kun hän ei voi enää asua omassa kodissaan. Kysely tehtiin  vastapainoksi keväällä 2019 käynnistyneelle keskustelulle, jossa paljastui asiakkaiden huonoa kohtelua useissa hoitoyhteisöissä.

Kyselyyn vastaajia pyydettiin nimeämään hyvä hoitokoti. Nimetyistä muistiyhdistyksen hallitus valitsi vastausten perusteella voittajaksi Oulussa toimivan ODL Hoivapalvelujen Vesper-kodin. Vastausten mukaan Vesper-kodin hyviä piirtei olivat kotoisa ja rauhallinen ilmapiiri, kaunis sisustus ja sisäpiha. Lisäksi arvostettiin asukkaiden osallisuutta vointinsa mukaan askareisiin ja ulkoiluun. Musiikin mukanaolo asukkaiden elämässä koettiin myös hyvänä. Vastausten mukaan henkilökunta suhtautui palautteisiin vakavasti toimintaa korjaten ja kehittäen. Muistisairaan kohtaaminen ja vuorovaikutus rakentuivat yksilöllisyyden, arvostuksen ja aitouden perustalle. Hyvässä kodissa on mukava ilmapiiri, mielekästä tekemistä ja muistisairas kohdataan arvostavasti yksilönä. Hyvä kodin arki ja juhla rakentuvat jokapäiväisten toimien ja joustavan päivärytmin, kodin askareiden ja liikkumismahdollisuuksien sekä elämän kohokohtien rytmittämänä.

Välitä-tunnustuksen saaminen oli ODL Hoivapalveluille erityisen ilahduttava uutinen, koska olemme kehittäneet aktiivisesti hoitotyön sisältöä. Olemme löytäneet hoitotyön filosofisen perustan Jari Pirhosen väitöskirjatyöstä. Erityisesti itsemääräämisoikeus ja autonomian kokemus hoitokodissa ollessa korostuu. Hoitokodin tehtävänä on tukea tätä kokemusta sekä jäljellä olevaa toimintakykyä siten, että asiakas voi elää omannäköistä elämää myös hoitokodissa ollessaan. Muistisairaan ymmärtävää kohtaamista helpottava Validaatio-koulutus on valittu yhdeksi koko henkilöstölle tarjottavaksi koulutukseksi, jolla edistetään itsemääräämisoikeuden sekä autonomian kokemusta hoitokohtaamisissa. Asiakkaistamme yli 90 % on muistisairaita. Omaisyhteistyön kehittämiseksi olemme aloittaneet Omahoitajuus 2020-luvulle -nimellä kulkevan sisäisen kehittämistyön, jonka myötä toivomme omaisten kanssa entistä enemmän yhteistyötä.

Hyvää hoitoa ei ratkaista mitoituksilla, vaan yrityksen ja työtekijöiden oikeanlaisella arvopohjalla, asenteella, asiakaslähtöisyydellä, asiakkaan elämäntarinan aidolla kohtaamisella myös hoitokodissa, hyvällä esimiestyöllä, osaamisen kehittämisellä sekä toimivilla työn rakenteilla.

 

Sirkka Soramäki

Toimitusjohtaja
TtM, MBA, SoTe Lead Auditor
ODL Hoivapalvelut Oy
Ylitornion Vesperkoti Oy


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021