Utopia liikunnallisesta uraohjauksesta

15.01.2020 | Ulla-Maija Luoma

Utopia määrittyy ajatteluksi, jonka tarkoituksena on rakentaa tulevaisuus jonkin sellaisen perustalle, jonka toivomme käyvän toteen (Masini 1999, 40). Meidän utopistinen ajatuksemme on, että tulevaisuudessa oppilaitoksissa voidaan uraohjauksessa hyödyntää nuoria aktivoivia ja hyvinvointia edistäviä liikunnallisia ja luovia menetelmiä. Oppilaitoksessa tapahtuva uraohjaus on, näin lyhyesti määriteltynä palvelu, jonka tavoitteena on antaa tukea ammatillisille ja koulutuksellisille valinnoille, tukea yksilön ammatillista suuntautumista sekä urasuunnittelua. Urasuunnittelu pitää sisällään myös koulutukselliset valinnat.

”Meidän utopistinen ajatuksemme on, että tulevaisuudessa oppilaitoksissa voidaan uraohjauksessa hyödyntää nuoria aktivoivia ja hyvinvointia edistäviä liikunnallisia ja luovia menetelmiä.”

Uraohjausta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäohjauksena ja sillä pyritään tukemaan yksilöllisiä prosesseja. Näitä prosesseja ovat koulutus- ja ammatilliset valinnat, urasuunnittelu ja urasuunnittelutaitojen kehittäminen, tietoisuus itsestä sekä minäpystyvyyden ja itsetunnon vahvistaminen, ymmärrys erilaisista tulevaisuuksista ja mahdollisuuksista, osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, omien intressien ja tavoitteiden sekä elämänhistorian ja elämänteemojen jäsentäminen. (OECD 2014; Penttinen, Leena 2018. Uraohjaus - tukea työuralle suuntautumiseen. Luento Itä-Suomen yliopistossa 15.11.2018.)

”Liikkumisella on ennen kaikkea positiivinen vaikutus vireystilaan ja mielialaan. Kukapa ei olisi huomannut jo pienenkin reippailun virkistävän mieltä ja vaikuttavan positiivisesti työtehtäviin keskittymiseen.”

Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden sekä taiteen ja kulttuurin, joihin luovat menetelmät sisältyvät, on osoitettu lisäävän ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Fyysisen aktiivisuuden on todettu vähentävän riskiä sairastua moniin sairauksiin, kuten sydänsairauksiin, syöpiin ja diabetekseen. Liikkumisella on ennen kaikkea positiivinen vaikutus vireystilaan ja mielialaan. (Lee, Shiroma, Lobelo, Puska, Blair & Katzamarzyk 2012; Kantomaa, Tammelin, Ebeling & Taanila 2008.) Kukapa ei olisi huomannut jo pienenkin reippailun virkistävän mieltä ja vaikuttavan positiivisesti työtehtäviin keskittymiseen. Taide ja kulttuuri puolestaan edistävät ihmisen hyvinvointia muun muassa lisäämällä yhteisöllisyyttä ja elinpiirin viihtyisyyttä sekä tuottamalla nautintoa ja elämyksiä (Malte-Colliard & Lampo 2013, 8). Hyvän kirjan, elokuvan tai teatteriesityksen sekä yhdessä koetun ja jaetun taide-elämyksen jälkeen oma olo on useimmiten levollinen ja myönteinen. Mieli on avoin uusille haasteille.

”Taide ja kulttuuri puolestaan edistävät ihmisen hyvinvointia muun muassa lisäämällä yhteisöllisyyttä ja elinpiirin viihtyisyyttä sekä tuottamalla nautintoa ja elämyksiä.”

Mitä toiminnallinen, liikunnallisia ja luovia menetelmiä hyödyntävä uraohjaus sitten voisi olla? Siihen kehitämme menetelmiä Höntsä - silta eteenpäin! -hankkeessa, jossa hankeyhteistyötä tehdään ODL Liikuntaklinikan, OSAOn ja DIAK:n kesken. Hankkeessa jo kehitettyjä menetelmiä on tarjoiltu opiskelijoille OSAOn yksiköissä sekä SDOn Oulun kampuksella pidetyillä Höntsäklubeilla sekä oppilaitosten henkilökunnalle suunnatuissa koulutuksissa kuluneen lukuvuoden aikana. Työ jatkuu yhä uusia menetelmiä metsästäen sekä menetelmistä ja uusista ajatuksista kirjoittaen.

Lunta ja pakkasia odotellen,

projektityöntekijät Ulla-Maija Luoma ODL Liikuntaklinikalta ja
Sirpa Pehkonen OSAO Virpiniemen liikuntaopistolta

 

Oulussa hanketta toteuttavat OSAO Virpiniemen liikuntaopisto, ODL Liikuntaklinikka ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat ESR ja Oulun kaupunki. Lisätietoja saa osoitteesta www.hontsa.metropolia.fi

Aiheen tiimoilta kirjoitetut blogitekstit julkaistaan alkaneen vuoden aikana ODL:n www-sivulla.

Ulla-Maija Luoma
Ulla-Maija Luoma
Projektityöntekijä, YTM, tanssinopettaja (amk), fysioterapeutti

Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021
SULJE
Ulla-Maija Luoma
Projektityöntekijä, YTM, tanssinopettaja (amk), fysioterapeutti
ODL Liikuntaklinikka
Albertinkatu 18 A, 2. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Ulla-Maija työskentelee nuorten hyvinvointia liikunnallisten ja luovien menetelmien avulla edistävässä hankkeessa ODL Liikuntaklinikalla. Toisiin ihmisiin suuntautuneissa työtehtävissä Ulla-Maija on työskennellyt myös aiemmissa ammateissaan. Laaja-alaista osaamista on täydennetty uraohjauksen sekä tanssi- ja liiketerapian perusopinnoilla. Pedagogisen osaamisen varmistaa tanssinopettajan tutkinto ja työskentely eri ikäisten oppilasryhmien parissa sekä viimeistä silausta vaille valmiit yhteiskuntatieteen maisterin opinnot sosiaalipedagogiikan pääaineesta. Ulla-Maijan ydinosaamista ovat ihmisen hyvinvointiin kietoutuvien ilmiöiden laaja-alainen ymmärrys sekä luovuus ja yhdessä tekeminen.