MAPPI-hanke mahdollistajana

07.01.2020 | Riitta Engman

Maahanmuuttajaperheille ja erityisesti maahanmuuttajanaisille mahdollistetaan Suomessa reittejä koulutuspoluille ja työelämään monin eri keinoin ja menetelmin. Heille luodaan siis mahdollisuuksia kulkea kohti omaa urapolkua. MAPPI-hankkeessa näitä mahdollisuuksia pyritään luomaan ja tukemaan usealla eri tavalla:

Maahanmuuttajavanhempien kanssa pohditaan vanhemmuutta suomalaisesta näkökulmasta unohtamatta kuitenkaan jokaisen taustoista ja persoonasta tulevia tekijöitä. Vanhempien kanssa keskustellaan perhe- ja työelämän yhdistämisestä sekä heille annetaan tietoa suomalaisesta päivähoitojärjestelmästä ja sen suomista mahdollisuuksista. Asiakkaita ohjataan heille sopivien palveluiden pariin, kuten varhaiskasvatus ja perhekerhot. Ensimmäisen lapsensa Suomessa synnyttäneille äideille kehitetään myös toimintaa, jossa heidän alkanutta äitiyttään tuetaan.

Työelämään siirtyminen ja sen mahdollistuminen maahanmuuttajavanhempien kohdalla tapahtuu useiden yksilöllisten polkujen kautta. Heitä, joilla on jo valmis tutkinto ja ammatissa vaadittavaa kielitaitoa, avustetaan työnhaussa. Tässä ryhmässä on vahvoja kansainvälisiä osaajia. Osalla vanhemmista on selkeät tavoitteet koulutuspolkujensa suhteen ja heidän kanssaan laadimme tarvittaessa koulutushakemuksia. Hanke tarjoaa myös toiminnallista työhönvalmennusta asiakkaille, joilla ei vielä ole kokemusta suomalaisesta työelämästä, heitä kiinnostaa jokin uusi ala tai asiakas haluaa kokeilla, miten hän pystyy toimimaan suomen kielellä työyhteisössä. Tätä toimintaa kehitämme yhteistyössä oppilaitoksen kanssa, mikä mahdollistaa toiminnallista suomen kielen oppimista S2-asiantuntijan opastuksella. Jakso sisältää myös kolmen viikon työelämään tutustumisjakson oikeassa työympäristössä. Näin ollen työelämävalmiuksia mahdollistetaan sekä teoriassa, että käytännössä.

Maahanmuuttajavanhempien hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen ovat tärkeää heidän terveytensä, koetun elämänlaadun sekä materiaalisenkin hyvinvoinnin kannalta. Hankkeessa järjestämme haastekampanjoita maahanmuuttajanaisille suomalaisen ystävän löytämiseksi sekä esimerkiksi arkiaktiivisuutta lisääviä ryhmiä, joissa pohditaan liikunnallisen aktiivisuuden lisäämistä arki- ja terveysliikunnan lähtökohdista. Työkykyisyyttä unohtamatta.

MAPPI-hankkeessa lähdemme liikkeelle yksilöllisesti asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Yhdistämällä eri osa-alueiden toimintoja yksilö- ja ryhmäohjauksessa uskomme tukevamme maahanmuuttajien perhelähtöistä kotoutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Toteutamme tapahtumia myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kotoutumisen seurannan indikaattorit (TEM, Kotouttamisen osaamiskeskus 2013) ovat työllisyys, asuminen, koulutus, terveys ja hyvinvointi, kaksisuuntainen kotoutuminen sekä osallistuminen, jotka ovat tarkastelun kohteena myös hankkeessamme, kun arvioimme sen vaikuttavuutta. Vuonna 2020 kunnissa aloitetaan ns. Kotouttamoiden kehittäminen. Näissä Kotouttamoissa tarjotaan maahanmuuttajille monialaisia ohjaus- ja neuvontapalveluja. Onko meidän MAPPI-hankkeemme eräänlainen minikotouttamo?

Hanketyössä toimimme kotoutumisessa viranomaistyön rinnalla ja teemmekin yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Hanketyö toimii mielestäni lisäresurssina viranomaistyölle sekä antaa mahdollisuuden kehittää uusia monialaisia palveluja maahanmuuttajavanhemmille heidän hyvinvointinsa ja työkykyisyytensä vahvistumiseksi. Palveluiden suunnittelussa huomioidaan yksilölliset tarpeet unohtamatta kuitenkaan yhteiskunnan rakenteita ja tarpeitakaan. Esimerkiksi Kauppakamarin tilaston mukaan Suomessa työllisyys on edelleen kasvussa, mutta sitä hidastaa heikko kohtaanto ja hidastuva talous. Lisäksi EU-maiden ulkopuolella syntyneiden työllisyysaste on huomattavasti alhaisempi, kuin Suomessa ja EU:n alueella syntyneiden. Näiden kohtaantojen mahdollistajana myös MAPPI-hanke toimii osaltaan.

Hankkeen toiminta-aika on noin puolessa välissä ja tässä kohtaa onkin hyvä pysähtyä pohdiskelemaan, mikä on mennyt hyvin ja minkä voimme vielä tehdä toisin. Olemme kohdanneet tähän mennessä lähes 50 maahanmuuttajavanhempaa, joista valtaosa (94%) on ollut naisia. Heiltä saamamme palautteen pohjalta kehitämme toimintaamme ja olemme myös ottaneet maahanmuuttajavanhempia mukaan toiminnan suunnitteluun. Yksilötasolla olemme toivottavasti onnistuneet tarjoamaan inhimillisiä kohtaamisia ja myös sitä ”ympäristöoppia” eli yhteiskuntatietoutta.

Riitta Engman
Projektipäällikkö
MAPPI-hanke

 

MAPPI-hankkeessa kehitetään perhelähtöisen kotoutumisen toimintamallia maahanmuuttajaperheille. Hanketta rahoittaa ESR ja hallinnoi Oulun Diakonissalaitoksen säätiö. Hankkeen toiminta-aika on 8/2018 – 8/2021. Lisätietoa: www.odl.fi/mappi.

 

      


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021
SULJE