VarmaStartti – mukana elämän kiemuroissa ja tulevaisuuden suunnitelmien rakentamisessa

06.11.2019 | Lotta Pöytäkangas

Nuorisotyöttömyys on puhuttanut viime vuosina Pohjois-Pohjanmaalla monia sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tämän vuoden syyskuun tilaston mukaan Pohjois-Pohjamaalla oli 2793 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Kuten tiedämme, työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on tekijä, joka lisää riskiä syrjäytyä yhteiskunnasta. Koulutuksen puute aiheuttaa nyky-yhteiskunnassa haasteita työllistyä. Merkittävällä osalla VarmaStartti-hankkeen asiakkaista on useita kesken jääneitä ammatillisia opintoja.

”Ilman sinua en olisi uskaltanut hakea kouluun ja istuisin sohvalla ja miettisin tulevaisuuttani.”

Tämä teema ja sen taustalla mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat puhuttaneet myös VarmaStartti-hankkeen palveluohjaajia niin asiakastyössä kuin yleisestikin. VarmaStartti-hankkeessa kohtaamme päivittäin alle 30-vuotiaita nuoria aikuisia, joiden elämässä on erilaisia haasteita edetä kohti opintoja ja työelämää. Keskusteluissa esiin nousevia teemoja ovat muun muassa erilaiset mielenterveyden häiriöt, sosiaalisissa verkostoissa toimimisen haasteet, itsetunto-ongelmat, runsas päihteidenkäyttö sekä moninaiset ongelmat varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Asiakkaiden kokonaisvaltaisesta tilanteesta kertoo myös se, että heidän hoitokontaktinsa on hyvin usein erikoissairaanhoidon avopalveluissa. Vaikea elämäntilanne ja moninaiset haasteet edellyttävät myös stabiilin tuen pitkäkestoisuutta.

“Olen päässyt kouluun liittyvistä sosiaalisten tilanteiden pelosta/ahdistuksesta yli, ja olenkin tällä hetkellä ammattikorkeakoulussa. Yritän myös pysyä siellä, vaikka pelottaakin. Aloitin ryhmässä olemisen harjoittelun Varmastartin ryhmätoiminnassa ja se oli hyvä alku, sillä nyt pystyn olemaan noin 40 henkilön ryhmässä lähes ahdistumatta. Työntekijän neuvot ja ohjeet auttavat minua haastamaan itseni asioissa, joita normaalisti välttelisin. En keksi muuttamisen aihetta, koska minulle tämä on toiminut hyvin.”

VarmaStartti-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke vuosille 2019–2021. Hankkeessa pyrimme tukemaan asiakkaitamme matkalla kohti koulutusta ja työelämää yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Merkittävänä tavoitteena on asiakkaan osallisuuden tunteen ja toimijuuden lisääntymisen tukeminen. VarmaStartti-hankkeen toiminta on asiakkaille maksutonta, eikä edellytä lähetettä. Tärkein lähtökohta asiakkuudelle on pyrkimys vaikuttaa haasteelliseen elämäntilanteeseen siten, että eteneminen koulutus- ja työelämäpoluilla olisi mahdollista.

Työskentelyn perustana on asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen kartoitus, jonka tarkoituksena on tukea asiakasta työskentelyn tavoitteiden määrittämisessä. Yksilötapaamiset toteutuvat pääsääntöisesti kerran viikossa ja asiakas voi työskentelyn aikana olla työttömänä työnhakijana, kuntouttavassa työtoiminnassa tai vaikkapa opiskelemassa. Ajatuksena on, että tuki jatkuisi asiakkaan tarpeen mukaisesti myös nivelvaiheiden yli. VarmaStartti-hanke tarjoaa myös psykoedukatiivista ja toiminnallista ryhmämuotoista tukea niille asiakkaille, joilla on haasteita sosiaalisissa tilanteissa toimimisessa. Työskentelyä toteutetaan myös asiakkaiden määrittelemän verkoston kanssa.

”Ymmärsin vasta siinä vaiheessa, kuinka paljon tilanteeni oli parantunut, kun opettajani kuvaili minua työnantajalle ja mietin, että kenestä hän puhuu.”

Työntekijän näkökulmasta on hienoa huomata, kuinka asiakkaat etenevät elämässään kohti koulutusta ja työelämää, vahvistuvat psyykkisesti ja sosiaalisesti sekä saavat lisää luottamusta ja välineitä toimia arjen mukanaan tuomissa erilaisissa tilanteissa.

Manu Linnala & Lotta Pöytäkangas
palveluohjaajat

 

 

    


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021
SULJE