ODL:n arvot ovat osa arkista työtä ikääntyvien kanssa

06.08.2019 | 

ODL Hoivapalveluiden ikääntyvien palveluissa on kevään aikana aloitettu pitkäkestoinen kehittämistyö asukkaiden omaohjaajuuden kehittämiseksi. On ollut kehittämispäivää ja -iltapäivää tai -aamupäivää eri yksiköissä. Keskustelimme näissä päivissä henkilöstön kanssa ODL:n arvoista. Ihmisläheisyys ja oikeudenmukaisuus todettiin olevan ”helppoja” ja pehmeitä arvoja. Edelläkävijyys ja tuloksellisuus onkin hieman erilaisia arvoja ja vaativat vähän enemmän keskustelua, pohdintaa ja jäsentelyä.

Ihmisläheisyys näkyy arkisessa työssä hyvinä kohtaamisina asukkaiden kanssa hoivatyön yhteydessä. Se luo turvallisuutta, kun olemme läsnä asukkaiden kodissa vuorokauden ympäri. Kohtaamiset asukkaiden omaisten kanssa on päivittäisiä. Kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen on moni hoitajistamme saanut koulutusta Validaatio-koulutuksen muodossa. Koulutus tukee hyvin näkemystä asiakkaan ja ihmisen, erityisesti muistisairaan kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Ihmisläheisyyttä on sekin, että tunnustamme asukkaan ihmisenä, omanlaisena ihmisenä hänen oman historian kautta. Tähän apuna käytämme asukkaan omaisten kanssa koottuja elämänkaaritietoja: Tietoja asiakkaan omasta elämästä, sen tärkeistä hetkistä ja tapahtumista. Huomioimme päivittäin jokaisen asukkaan, tiedämme heidän oman persoonan ja luomme luottamuksellisen suhteen niin asukkaaseen itseensä kuin hänen omaisiin.

Oikeudenmukaisuus on sitä, että kohtaamme asukkaat tasavertaisina ihmisinä. Kohtelemme hyvin asiakkaita heidän kodissaan ja työkavereita omassa työyhteisössä. Kohtaamiset ovat osa vuorovaikutusta ja lisäävät yhteistä ymmärrystä, tasavertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Annamme aikaa myös niille asukkaille, jotka eivät tarvitse paljon apua hoitajilta tai eivät ole sitä itse pyytämässä. Kuuntelemme asukkaan omaa itsemääräämisoikeutta, otamme sen huomioon hoidossa ja huolenpidossa. Osaamme perustella ammatillisesti valintoja hoivatyöhön liittyen niin asukkaalle itselleen kuin omaisille. Toimimme aktiivisesti asukkaiden välisissä haastavissa tilanteissa, kaikilla on oikeus elää omanlaistaan elämää. Oikeudenmukaisuus on myös sitä, että noudatamme toiminnassamme lakeja, ohjeita ja sääntöjä, meidän toimintaan voi luottaa.

Tuloksellisuus tulee esille ja näkyväksi hyvinvoivina asukkaina ja heidän tyytyväisyytenä omaan elämään. Samoin omaiset ovat tyytyväisiä toimintaamme. Asukkaat saavat elää omanlaista elämää ja heidän on hyvä olla, he osallistuvat itse omaan elämään, tehden itse sen mitä voi. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen kuntouttavalla työotteella toteutettuna on osa hoivatyön tulosta. Tuloksellisuus hyvästä hoivasta näkyy kaikille, kun hoivakodin ilmapiiri on rauhallinen ja kiireetön. Se on meidän oman henkilöstön työn tulosta! Omalla työotteella ja työkulttuurilla voi vaikuttaa paljon hoivatyön vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen. Välillisesti hoitotyön tuloksellisuus näkyy valintoina: ostamme kestäviä materiaaleja, hankitaan suunnitelmallisesti ja keskitetysti hoitotarvikkeita, elintarvikkeita ja muita tarvittavia palveluita. Tuloksellisuutta tarvitaan toiminnassa ja toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa. Tuloksellisuuteen voi vaikuttaa ihan jokainen!

Edelläkävijyys näkyy toiminnassamme aktiivisena yhteydenpitona omaisiin. Omaiset on huomioitu monella tapaa arkisessa työssämme: Käytämme hyödyksi nykyaikaa, on mahdollista soittaa videopuheluita, vaikka asukkaan kanssa yhdessä hänen lapsenlapselleen. Omaiset ovat meillä mukana asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmien teossa pian hoivakotiin muuttamisen jälkeen. Yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Omaisille järjestetyt omaiskahvit tai ”omaisten illat” ovat luonteva osa toimintaamme. Huomioimme omaiset, kysymme heidät kahviaikana mukaan kahvipöytään. Arkisessa hoitotyössä olemme edelläkävijöitä, kun mietimme yhdessä ja kehitämme omaohjaajuutta ja omaa toimintaamme. Edelläkävijyyttä on sekin, että asukkaat saavat vaikuttaa omaan asumiseen asukaskokouksista tai väenkokkouksissa, se on osa yhteisöllistä asumista.

Olen iloinen kevään aikana toteutuneista useista keskusteluista ODL:n arvojen ympärillä. Vain yhdessä ääneen pohtimalla, saamme arvot näkymään arjessa jokaisessa hoivakodissamme!

Ulla Sotaniemi
palvelupäällikkö
ODL Hoivapalvelut Oy / ODL Ylitornion Vesperkoti Oy


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021