Miten löydän iäkkäälle vanhemmalleni apua?

19.12.2018 | 

Voimaannuttavaa kuntoutusta

Omaisena ja ihmisenä, lapsena, sisaruksena ja vanhempana tulee vastaan joskus hetkiä ettei oikein tiedä mitä sitä tekisi, mutta apua kuitenkin jostain pitäisi saada. Mistä löytää tietoa tai mistä edes aloittaa purkamaan koko vyyhtiä. Ne lukemattomat kysymykset mielessä, miksi en huomannut mitään aikaisemmin tai miksi kukaan ei ole ilmoittanut tai sanonut mitään. Enkä itsekään ole huomannut. Miten tähän tilanteeseen on päädytty ja ollaanko tavattu sittenkin liian harvoin. Sitten tulee se tunne, epätoivo ehkä surullisuus ja haikeus. Miten tästä selviydytään ja miten ehdin auttamaan enemmän. Tällainen tilanne ja hetki on pysäyttävä!

Ajatellaanpa alkutilanteeksi se, että oma vanhempi isä tai äiti sairastuu vakavasti. Toimintakyky muuttuu sairauden myötä niin, ettei pärjätäkään enää siellä kotona yksin tai kaksin. Tämä on voinut tapahtua myös pikku hiljaa, vielä kesällä onnistui mutta nyt näkyy jo kodissa ettei entisellään olla. Saattaa ilmetä, että on sitä tullut kaaduttuakin.

Netti on pullollaan tietoa, mutta millä hakusanalla aloittaa, jotta tulisi muitakin vastauksia kuin keskustelupalstan ohjeita. Sairastuneen henkilön oman kotikunnan nettisivuilta löytyy se oikea tieto, mistä pääsee liikkeelle tai alkuun tiedon etsinnässä, riippuen tietenkin siitä millaista apua etsii. Jos kyse on kotona pärjäämisestä ja sinne tarvittavasta avusta, tarvitaan löytää yhteys kunnan kotihoitoon. Kunnan on velvollisuus järjestää iäkkäille neuvontaa ja ohjausta. Sitä saa palveluohjaajalta tai kotihoidon ohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä. Nimike voi vaihdella kunnittain. Yhteydenoton aikana on hyvä pyytää palvelutarpeen arviointia tai myöntyä sellaiseen, kun sitä ehdotetaan.

Palvelutarpeen arviointi on se tapahtuma tai tilaisuus kotona, missä mietitään nykyhetkeä ja millaista apua tarvitaan suhteessa iäkkään henkilön toimintakykyyn. Tässä tilaisuudessa voi kysyä kaikkea ja pohtia ääneen mahdollisuuksia ja uhkia. Osallistuminen arviointiin on ensiarvoisen tärkeää. Saat itse tietoa vaihtoehdoista ja toimit samalla vanhempasi tukena. Siis totta kai tähän tilaisuuteen osallistuu itse apua tarvitseva henkilö, vanhempasi. Kun tarve on arvioitu, voidaan sen jälkeen miettiä suunnitelmaa ja toteutusta. Millaisilla toimenpiteillä apua saadaan järjestymään, kenen toimesta ja milloin. Jostain pitää aloittaa.

Iäkkäiden henkilöiden oma toive on saada asua omassaan kodissaan. Yhteiskunnan toive on, että iäkkäät asuvat ensisijaisesti omissa kodeissaan. Ensin tuetaan kotona asumista ja sinne tuodaan palveluita jopa ympäri vuorokauden. Kotihoidon tukena voi olla kuntouttavia ja osallistavia palveluita. Vaikkapa voimaannuttavaa kuntoutusta, jossa on ensin oltu Limingan Vesperkodilla intensiivisellä jaksolla viikon tai kahden verran. Jakson aikana on tehty hyviä harjoitteita ja yksilöllinen suunnitelma kotiin mukaan. Sitä pääsee sitten kotihoidon kanssa yhteistyössä kotona jatkamaan. Harjoitteet on siis ohjattu ja opastettu valmiiksi. Voimaannuttavan kuntoutuksen aikana Vesperkodilla etsitään sitä sairaalareissun aikana kadonnutta toimintakykyä ja voimavaroja. Tai jaksolle tullaan kotona, kun se toimintakyky on vain pikku hiljaa hiipunut. Tavoitteena on tukea kotona asumista ja vahvistaa toimintakykyä sekä etsiä voimavaroja.

Sairaalassa kun nykypäivänä ei saa olla, mikäli lääketieteellistä tarvetta sairaalassa ololle ei ole. Siksi tarvitaan Voimaannuttavaa kuntoutusjaksoa että kotiin voi siirtyä turvallisin mielin asumaan. Kyllä niitä voimavaroja kannattaa ylläpitää ja kuntoakin voi vielä kasvattaa.

Lisätietoja Voimaannuttavasta kuntoutuksesta saa: palvelupäällikkö Ulla Sotaniemeltä.

Ulla Sotaniemi
palvelupäällikkö
ODL Hoivapalvelut Oy
Ylitornion Vesperkoti Oy


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021