Asiantuntijat

Mira Aatsinki
Palveluohjaaja, KTM
  Lue esittely
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Tiina Holopainen
Sosionomi, psykoterapeutti
  Lue esittely
ODL Hoivapalvelut
Sami Juutinen
Vastaava ohjaaja, fysioterapeutti
  Lue esittely
ODL Hoivapalvelut
Ulla Kaipainen
Projektipäällikkö, työllisyys- ja kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti, yhteisöpedagogi, JEAT, B-to-B myynnin AT
  Lue esittely
ODL Sosiaalinen kuntoutus
 
Helena Karhu
Kotikuntoutusohjaaja, fysioterapeutti
  Lue esittely
ODL Hoivapalvelut
Kyösti Karttunen
Kuntoutusohjaaja, lähihoitaja
  Lue esittely
ODL Startti
Tuula Karvonen
Keikkavapaaehtoistoiminnan koordinaattori, YTM/NTM/AmO
  Lue esittely
ODL Diakonia ja yhteisötoiminta
Raija Korpelainen
FT, terveysliikunnan professori, tutkimuspäällikkö
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Jani Luukkonen
PAKU-koordinaattori
  Lue esittely
ODL Diakonia- ja yhteisötoiminta
Miia Länsitie
Tutkija, projektikoordinaattori
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Tiina Nylander
Liikuntalääketieteen ja yleislääketieteen erikoislääkäri, LL
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Rami Oravakangas
Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri, LL
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Piia Pengerkoski
Projektityöntekijä, sosionomi-diakoni
  Lue esittely
ODL Diakonia- ja yhteisötoiminta
Soile Puhakka
Tutkija, FM
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Riitta Pyky
Projektikoordinaattori, tutkija
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
 
Paula Ronkainen
Fysioterapeutti
  Lue esittely
ODL Hoivapalvelut
Satu Siirtola
Fysioterapeutti
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Ulla Sotaniemi
Palvelupäällikkö, sosionomi (YAMK)
  Lue esittely
ODL Hoivapalvelut
Tanja Tanhua
Palvelupäällikkö, KKa, laillistettu sosionomi (amk)
  Lue esittely
ODL Diakonia ja yhteisötoiminta
 
Jarkko Timonen
Työvalmentaja/it-ohjaaja
  Lue esittely
ODL Startti
Jaakko Tornberg
Testauspäällikkö, liikuntafysiologi, LitM
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Jaana Ukonaho
Palvelupäällikkö, Sosiaalinen kuntoutus
  Lue esittely
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Marja Vanhala
Laillistettu ravitsemusterapeutti, tutkija, FT
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Tuula Verkasalo
palveluohjaaja
  Lue esittely
Sosiaalinen kuntoutus
SULJE
Mira Aatsinki
Palveluohjaaja, KTM
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
Työnhakuryhmien sisällön suunnittelu, toteutus ja arviointi, henkilökohtaisten ura- ja koulutussuunnitelmien laatiminen, tuettu työllistyminen, sidosryhmäyhteistyö.
Isokatu 47, 2. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Mira on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Lisäksi hän on suorittanut kuntoutustieteen perusopinnot ja elintapaohjaajan koulutuksen. Tänä syksynä hän on aloittanut opettajan pedagogiset opinnot.

ODL:ssä Mira on toiminut palveluohjaajana työnhakuryhmissä, joissa tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantuminen, sekä jatko-ohjaus asiakkaan tarpeiden mukaan työelämään, opiskelemaan tai terveys-/sosiaalipalveluihin. Hänellä on pitkä kokemus muun muassa te-hallinnon asiantuntijana eri palvelulinjoilla.
 
SULJE
Tiina Holopainen
Sosionomi, psykoterapeutti
ODL Hoivapalvelut
Erityisosaaminen
Vanhemmuuden tuki, varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen vauvatyössä, lastensuojelutyö, lapsen käytösoireiden hoitaminen perhekontekstissa, psyykkiseen vointiin tukea tarvitsevan nuoren hoitaminen perhekontekstissa, erityislasten perheiden perheterapia, pariterapia, mielenterveys- ja riippuvuusongelmien hoito ja kuntoutus, vaikeiden ja konfliktoituneiden vuorovaikutussuhteiden hoitaminen, perheiden elämänkriisien tuki, verkostotyö ja verkostoterapeuttinen työote
 
Kokemus
Tiina on koulutukseltaan sosionomi ja psykoterapeutti. Lisäksi hänellä on perheterapiatyöhön KELA-pätevyys. Perheterapiakoulutuksessa hän on suuntautunut trauma- ja kriisityöhön. Tiinalla on myös perheinterventiokliinikon täydennyskoulutus ja seuraavaksi työn alla on integrativiinen yksilöpsykoterapiakoulutus.

Tiina on työskennellyt lastensuojelun parissa pian kymmenen vuotta. ODL:llä hän toimii yksilö-, pari- ja perheterapiatyössä. Hänen työnkuvaansa kuuluu perheterapia avoperhekuntoutusprosesseissa asiakkaiden kotona ja laitosperhekuntoutuksessa ODL:n perhekuntoutusyksikkö Familiassa. Tiina työskentee myös perheneuvolapalveluissa, antaa konsultatiivista tukea ODL hoivapalveluiden nuortenkodeille ja toimii yhteistyössä nuortenkotien työryhmien kanssa.
 
SULJE
Sami Juutinen
Vastaava ohjaaja, fysioterapeutti
ODL Hoivapalvelut
Erityisosaaminen
Kotikuntoutus, fysioterapia, iäkkäiden kotona asumisen tukeminen, terveysneuvonta, ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen, tuki- ja liikuntaelinvaivojen fysioterapia, selkärangan manuaalinen tutkiminen ja hoito, neuraalikudoksen mobilisointi
Isokatu 88, 1. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Samilla on kokemusta fysioterapiasta työikäisten sekä lasten ja nuorten parissa. Lisäksi hänelle on kertynyt kokemusta työikäisten terveysneuvonnasta ja työhyvinvoinnista. Omaishoitoperheen kotikuntoutusta hän on tehnyt vuodesta 2010. ODL:llä Sami toimii kotikuntoutus- ja päivätoimintayksikön vastaavana ohjaajana.
 
SULJE
Ulla Kaipainen
Projektipäällikkö, työllisyys- ja kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti, yhteisöpedagogi, JEAT, B-to-B myynnin AT
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
Ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen yksilö- ja ryhmävalmennus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja toimintakyky, palvelujen kehittäminen ja projektienhallinta, TKI-toiminta
Isokatu 47, 2. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Uransa ensimmäiset 15 vuotta Ulla on toiminut fysioterapeuttina moniammatillisissa tiimeissä työkyvyn arvioinnin ja palauttamisen sekä urasuunnittelun merkeissä. Viimeiset 15 vuotta hän on ollut mukana ODL kehittämishanketyössä eri päärahoittajien (ESR, TEM, RAY/STEA, Typo) kehittämishankkeissa, jotka ovat suuntautuneet yksilötasolla hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen sekä erilaisten palvelumallien kehittämiseen.
 
SULJE
Helena Karhu
Kotikuntoutusohjaaja, fysioterapeutti
ODL Hoivapalvelut
Erityisosaaminen
omaishoitajaperheiden kotikuntoutusohjaus, kotona jaksamisen edistäminen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, ikäihmisten fysioterapia, terveysneuvonta, neurologinen fysioterapia, bobath, lääkinnällinen harjoitusterapia (LHT), neuraalikudoksen mobilisointi
050 312 5964
Isokatu 88, 90120 Oulu
 
Kokemus
Helena on työskennellyt ODL:ssä vuodesta 1981. Hänellä on pitkä kokemus ODL Kuntoutuksessa vaikeavammaisten neurologisten asiakkaiden parissa. Vuodesta 2015 Helen on toiminut ODL Hoivapalveluissa kotikuntoutusohjaajana.
 
SULJE
Kyösti Karttunen
Kuntoutusohjaaja, lähihoitaja
ODL Startti
Erityisosaaminen
mielenterveystyö, rakentaminen, nikkarointi, maalaus.
Uusikatu 46 B, 1. Krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Kyösti on koulutukseltaan autonasentaja, laivalevyseppähitsaaja sekä lähihoitaja. Hän on työskennellyt aiemmin erilaisilla tuotantoaloilla, mielenterveystyössä ja ODL Hoivapalveluilla maahanmuuttotyössä vastaanottoyksikössä, perheryhmäkodilla sekä tukiasumisyksikössä. Vapaa-ajalla Kyösti nikkaroi ja rakentaa, vaikkapa mökilleen peräkärrysaunan. Metalli taipuu myös Kyöstin käsissä kohtalaisesti ja hän onkin entisöinyt myös vanhoja autoja.
 
SULJE
Tuula Karvonen
Keikkavapaaehtoistoiminnan koordinaattori, YTM/NTM/AmO
ODL Diakonia ja yhteisötoiminta
Erityisosaaminen
Vapaaehtoisten koordinointi keikkaluonteisiin avun ja tuen tarpeisiin oululaisille ikäihmisille.
Isokatu 47, 6. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Tuula on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena kuntoutus. Tuulalla on lisäksi laskentamerkonomin koulutus ja ammattiopettajan pedagoginen pätevyys sekä suoritettu johtamisen erikoisammattitutkinto.

Tuula on työskennellyt Oulun Diakonissalaitoksen palveluksessa 19 vuotta, ensin nuorten ja työikäisten parissa erilaisissa ammatilliseen kuntoutukseen liittyvissä tehtävissä ja viimeiset puoli vuotta ikäihmisille kohdennetussa keikka-avussa, joka on STEA-rahoitteista palvelua.
 
SULJE
Raija Korpelainen
FT, terveysliikunnan professori, tutkimuspäällikkö
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
fysioterapeutti, TtM, FT, terveysliikunnan professori, tiedeviestinnän taitaja, 25 vuoden kokemus liikuntalääketieteellisestä tutkimuksesta
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Raija on Liikuntaklinikan tutkimuspäällikkö ja terveysliikunnan professori Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksikössä (ELITE). Raijalla on pitkä kokemus liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta. Hän johtaa tutkimusryhmää, jossa parhaillaan tekee väitöskirjaansa 17 jatko-opiskelijaa. Ryhmä tuottaa tutkittua tietoa erityisesti vähän liikkuvien liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Tutkimusryhmä on arvostettu ja monissa konferensseissa ja kisoissa palkittu. Ryhmä selvittää millaiset elämänkaaren aikaiset tekijät johtavat liikkuvaan tai liikkumattomaan elämäntapaan. Toinen teema on, kuinka liikkuminen ja paikallaanolo ovat yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin. Kolmas keskeinen teema käsittelee luontoympäristön ja kaupunkimaisen ympäristön merkitystä ihmiselle ihmisen liikkumiselle, terveydelle ja hyvinvoinnille.

Jos Raija ei istu tutkijankammiossaan Liikuntaklinikalla, hänet löytää todennäköisesti metsästä hiihtämästä, vaeltamasta, sienestämästä tai kalastamasta.
 
SULJE
Jani Luukkonen
PAKU-koordinaattori
ODL Diakonia- ja yhteisötoiminta
Erityisosaaminen
Projektin hallinnointiin, toteutukseen ja operatiiviseen toimintaan liittyvät asiat.
Isokatu 47, 6. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Janilla on liikuntaneuvojan tutkinto sekä sosionomi AMK-opintoja. Jani on työskennellyt ODL:lla vuodesta 2012 lähtien PAKU-hankkeessa projektikoordinaattorina. Aiempi työkokemus koostuu usean vuoden ajalta erilaisista liikunta-alan tehtävistä, hän on toiminut mm. liikunnanopettajana Oulun kaupungilla sekä junioripäällikkönä jalkapalloseurassa.

Janilla on takana urheilu-uraa jalkapallomaalivahtina edustusjoukkuetasolla 18 vuoden ajalta eri seuroissa ympäri Suomea. Hän on toiminut myös maalivahtivalmennustehtävissä seuratasolla niin miesten kuin junioreidenkin parissa kymmenen vuoden ajan. Lisäksi Jani on toiminut Palloliiton eri ikäkausimaajoukkueiden maalivahtivalmentajana vuosina 2011–2017.

Tällä hetkellä hän on Palloliiton Pohjois-Suomen aluemaalivahtivalmentaja ja -kouluttaja. Jani on suorittanut valmentajatutkinnot Uefa B ja Uefa GK A.
 
SULJE
Miia Länsitie
Tutkija, projektikoordinaattori
ODL Liikuntaklinikka
050 312 5757
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Miia on terveyden edistämisen ja liikuntalääketieteen laaja-alainen asiantuntija, jonka ydinosaamista on liikunnan vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin eri ikäkausina.

Miia on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri (pääaineena liikuntalääketiede), ammatillinen opettaja, terveystiedon opettaja sekä ensihoitaja ja sairaanhoitaja.
Miia tutkii jatko-opinnoissaan fyysisen aktiivisuuden yhteyttä ikääntyneiden sokeriaineenvaihduntaan sekä sydän- ja verisuonisairauksiin.

Miia on osallistuva kouluttaja, jolla on koulutuskokemusta niin lasten, nuorten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin fyysisestä aktiivisuudesta ja terveydestä.
 
SULJE
Tiina Nylander
Liikuntalääketieteen ja yleislääketieteen erikoislääkäri, LL
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
rasitusvammat
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Tiina toimii ODL Liikuntaklinikalla erikoislääkärinä. Hänellä on monipuolinen koulutus ja kokemus, erityisesti liikuntaan liittyvien ja rasitusvammojen tutkimisessa ja hoidossa. Tiina toimii ylilääkärinä ja liikuntalääketieteen erikoislääkäreiden kouluttajana ODL Liikuntaklinikalla.

Lisäksi hänellä on niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin luottamustehtäviä: hän toimii mm. kansainvälisen salibandyliiton lääketieteellisen komitean varapuheenjohtajana. Tiina työskenteli myös miesten lentopallomaajoukkueen lääkärinä vuosina 2006-2010.
 
SULJE
Rami Oravakangas
Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri, LL
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
liikuntalääketiede
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 1. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Rami on liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri. Hän on entinen SM-tason kestävyysjuoksija, ja harrastaa nykyään hiihtoa, juoksua, pyöräilyä ja seikkailu-urheilua.
 
SULJE
Piia Pengerkoski
Projektityöntekijä, sosionomi-diakoni
ODL Diakonia- ja yhteisötoiminta
Erityisosaaminen
Järjestötyö, verkostoituminen, kädentaidot
Isokatu 47, 6. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Piia on sosionomi-diakoni koulutuksensa lisäksi ohjaustoiminnan artenomi (AMK), jonka erityisosaamista on kädentaidot ja erilaisten ryhmien ohjaaminen sekä koulutus. Piialla on taustalla vankka järjestömaailman ja vapaaehtoistoiminnan tuntemus, joka on luonut hyvän pohjan nykyiseen verkostoitumistaitoja vaativaan IkäArvokastyöhön.

Työkokemusta löytyy mm. diakoniatyöstä, ikäihmisten- ja kehitysvammapuolen ohjaajan töistä sekä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin työstä. Piian sydäntä lähellä on ihmisten kohtaaminen ja heikommassa tilanteessa olevien auttaminen.
 
SULJE
Soile Puhakka
Tutkija, FM
ODL Liikuntaklinikka
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Soile on koulutukseltaan maantieteilijä ja hän on erikoistunut terveys- ja luonnonmaantieteeseen. Väitöskirjassaan hän keskittyy erityisesti vihreän asuinympäristön, luontosuhteen ja liikunnan yhteyden tutkimiseen.

Poikkitieteellinen tutkimus on tullut hänelle tutuksi työskennellessä eritaustaisten ihmisten kanssa. Soile toimii myös tuntiopettajana Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikössä ja paikkatietoasiantuntijana tutkimusryhmässään.

Liikuntaosaamista on kerätty harrastusten, erilaisten kurssien ja tällä hetkellä terveysliikunnan opintojen parissa.
Silloin kun Soile ei keskity tutkimukseen tai karttojen tekoon, hän viihtyy luonnossa ja liikuntaharrastusten parissa.
 
SULJE
Riitta Pyky
Projektikoordinaattori, tutkija
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
LitM, insinööri (AMK)
050 312 5818
Albertinkatu 18 A, 2. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Riitta on käytännönläheinen ja poikkitieteinen terveysliikunnan asiantuntija, joka tuntee liikunnan hyödyt hyvinvoinnille ja työkyvylle. Hallussa on myös eri ympäristötekijöiden (esim. luonnon) merkitys hyvinvoinnille ja liikkumiselle. Kehittämiskokemusta on karttunut ikääntyneiden, hyvinvointiyrittäjien ja nuorten hankkeista. Riitta tutkii jatko-opinnoissaan nuorten miesten liikkumista, liikkumattomuutta ja liikuntaan aktivointia.
Julkaisut
 
SULJE
Paula Ronkainen
Fysioterapeutti
ODL Hoivapalvelut
Erityisosaaminen
geriatrinen fysioterapia, Voitas-kouluttaja (iäkkäiden voima-ja tasapainoharjoittelu), validaatiohoitaja, keinutuolijumppa, aikuisneurologinen fysioterapia,
Bobath, tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia, lääkinnällinen harjoitusterapia, MC Kenzie -terapia, selän ja kaularangan manuaalinen terapia.
 
Kokemus
Paulalla on työkokemusta terveyskeskustyöstä sekä työstä yksityisissä hoitolaitoksissa, joissa painopiste on ollut vuodeosastojen fysioterapiassa ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa.

Paula on ollut töissä ODL:ssä vuodesta 1991 lähtien. Alkuvuosina hän työskenteli eri vuodeosastoilla: neurologisella, sisätauti- ja tutkimusosastoilla, sekä saattohoito- ja kirurgisella osastolla. Viimeisen 20 vuoden aikana Paula on toiminut sotainvalidien ja veteraanien laitoskuntoutuksen fysioterapeuttina, IKKU-hankkeen avokuntoutuksessa sekä päiväkuntoutuksessa ja päivätoiminnassa.
 
SULJE
Satu Siirtola
Fysioterapeutti
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
rasitusvammat, alaraajojen biomekaniikka, lihastasapaino
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Satu toimii ODL Liikuntaklinikan fysioterapeuttina. Hänellä on pitkä kokemus eri-ikäisten kuntoilijoiden ja urheilijoiden liikuntaan liittyvien vammojen, erityisesti rasitusvammojen syiden selvittelystä, hoidosta ja kuntoutuksesta. Satu on erityisesti perehtynyt alaraajojen biomekaniikan ja lihastasapainon tutkimiseen ja ohjaukseen. Lisäksi hän on erittäin kokenut ja monipuolinen ryhmänvetäjä ja mm. koulutettu pilatesohjaaja.
 
SULJE
Ulla Sotaniemi
Palvelupäällikkö, sosionomi (YAMK)
ODL Hoivapalvelut
Erityisosaaminen
ikääntyneiden palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, kotikuntoutus, kotiin vietävät palvelut, omaishoito, päivätoiminta, työn kehittäminen, johtaminen
Isokatu 88, 1. krs, 90120 Oulu
 
Kokemus
Ulla on sosionomin koulutuksen lisäksi suorittanut sosiaalityön opintoja perus- ja aineopintojen verran. Hänellä on vuosien ajalta laaja-alaisesti työkokemusta vanhusten kotikuntoutuksesta, kotihoidosta ja palveluohjauksesta. Johtamis- ja esimieskokemusta Ullalla on ODL:n palvelukotien osalta tehostetusta palveluasumisesta. Ennen vanhustyön sektorille siirtymistä hän on tehnyt lastensuojelutyötä vastaavan ohjaajan roolissa
 
SULJE
Tanja Tanhua
Palvelupäällikkö, KKa, laillistettu sosionomi (amk)
ODL Diakonia ja yhteisötoiminta
Erityisosaaminen
projektinhallinta, kehittämishankkeet, asiantuntijaorganisaatioiden kehittäminen, osallisuuden edistäminen.
Sertifikaatit: IPMA Level D, Laillistettu sosionomi (amk)
Isokatu 47, 6. krs, 90100 OULU
 
Kokemus
Tanja on sosiaalialan ja kasvatustieteellisen taustan omaava moniosaaja. Hän on työskennellyt monipuolisesti muun muassa varhaiskasvatuksen, julkishallinnon asiantuntijatehtävien sekä kehittämishankkeiden parissa. Tanja opiskelee tällä hetkellä kasvatustieteen laaja-alaisessa maisterikoulutusohjelmassa Oulun yliopistossa sekä SDO:n Lähiesimiestyön ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Diakonia- ja yhteisötoiminnan palvelupäällikkönä hän vastaa ODL:n yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan, rahankeräyksen ja avustustoiminnan koordinoinnista sekä palvelulinjalla toimivien diakonisten hankkeiden esimiestyöstä.
 
SULJE
Jarkko Timonen
Työvalmentaja/it-ohjaaja
ODL Startti
Erityisosaaminen
työvalmennus, ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus
Kauppiaantie 5, 90460 Oulunsalo
 
Kokemus
Jarkolla on työvalmennuksen erityisammattitutkinto sekö työasematuen ja työvälineohjelmistotuen ammattitutkinto. Hän on toiminut työvalmentajana ja ohjaajana vuodesta 2010 ODL Startti Oulunsalon tietsikkapajalla, ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen työkentällä.
 
SULJE
Jaakko Tornberg
Testauspäällikkö, liikuntafysiologi, LitM
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
sykevaihtelu, kuntotestaus
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Jaakko on koulutukseltaan liikuntafysiologi (LitM) ja tekee myös väitöskirjaa ODL Liikuntaklinikalle ja Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan aiheenaan sykevaihtelun yhteys fyysiseen aktiivisuuteen.

Jaakko on toiminut aiemmin kuntotestaajana ODL Liikuntaklinikan lisäksi LIKES:llä (Liikunnan- ja kansanterveyden edistämissäätiö) sekä liikunta-alalla tutkijana eri organisaatioissa. Monipuoliseen urheilu-uraan on kuulunut etenkin pikajuoksu, kymmenottelu ja salibandy. Urheiluvalmennuksessa Jaakko on ollut aktiivisesti mukana jo yli kymmenen vuotta.
 
SULJE
Jaana Ukonaho
Palvelupäällikkö, Sosiaalinen kuntoutus
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
projektijohtaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, työhyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Jaana on työskennellyt terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa jo yli 15 vuotta. Hänen työuransa koostuu monipuolisista hyvinvoinnin asiantuntija- ja kouluttajatehtävistä, yhteiskunnallisista ilmiöistä, asiakastarpeista ja organisaatioiden kehittämistarpeista johdettujen projektien suunnittelusta ja johtamisesta, sekä nykyisestä palvelupäällikön tehtävästä.

 
SULJE
Marja Vanhala
Laillistettu ravitsemusterapeutti, tutkija, FT
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
ravitsemus, elintavat, ylipaino, syömisen hallinta
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Marja työskentelee ODL Liikuntaklinikalla ravitsemusterapeuttina. Hän ohjaa ja kouluttaa yksilöitä ja ryhmiä sekä tutkii ravitsemuksen ja elintapojen yhteyksiä. Erityisesti Marjan vahvuusalueita ovat ylipainoiset aikuiset, syömisen hallinnan haasteita pohtivat ja urheilevat nuoret, sekä ikääntyvät.
 
SULJE
Tuula Verkasalo
palveluohjaaja
Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
Työnhakuryhmien (ammatillisen- ja sosiaalisen kuntoutuksen) sisällön suunnittelu, toteutus ja arviointi, henkilökohtaisten ura- ja koulutussuunnitelmien laatiminen, tuettu työllistyminen, sidosryhmäyhteistyö.
Isokatu 47, 2. krs, 90100 OULU
 
Kokemus
Tuula on koulutukseltaan tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK). Lisäksi hän on suorittanut työvalmentajan erikoisammattitutkinnon, kuntoutustieteen perusopinnot ja elintapaohjaajan koulutuksen. Tuula on toiminut palveluohjaajana työnhakuryhmissä, joissa tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantuminen, sekä jatko-ohjaus asiakkaan tarpeiden mukaan työelämään, opiskelemaan tai terveys-/sosiaalipalveluihin. Hänellä on pitkä kokemus muun muassa te-hallinnon asiantuntijana eri palvelulinjoilla.