Asiantuntijat

Mira Aatsinki
Palveluohjaaja, KTM
  Lue esittely
ODL Työelämäpalvelut
Tiina Holopainen
Sosionomi, psykoterapeutti
  Lue esittely
ODL Hoivapalvelut
Sami Juutinen
Kotikuntoutusvastaava, fysioterapeutti
  Lue esittely
ODL Hoivapalvelut
Ulla Kaipainen
Projektipäällikkö, työllisyys- ja kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti, yhteisöpedagogi, JEAT, B-to-B myynnin AT
  Lue esittely
ODL Työelämäpalvelut
 
Helena Karhu
Kotikuntoutusohjaaja, fysioterapeutti
  Lue esittely
ODL Hoivapalvelut
Kyösti Karttunen
Kuntoutusohjaaja, lähihoitaja
  Lue esittely
ODL Startti
Sari Lapinkangas
Kuntoutusohjaaja
  Lue esittely
ODL Startti
Tiina Nylander
Liikuntalääketieteen ja yleislääketieteen erikoislääkäri, LL
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Rami Oravakangas
Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri, LL
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Riitta Pyky
Projektikoordinaattori, tutkija
  Lue esittely
 
Paula Ronkainen
Fysioterapeutti
  Lue esittely
ODL Hoivapalvelut
Satu Siirtola
Fysioterapeutti
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Ulla Sotaniemi
Palvelupäällikkö, sosionomi (YAMK)
  Lue esittely
ODL Hoivapalvelut
 
Jarkko Timonen
Työvalmentaja/it-ohjaaja
  Lue esittely
ODL Startti
Jaakko Tornberg
Testauspäällikkö, liikuntafysiologi, LitM
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Jaana Ukonaho
Palvelupäällikkö, liikunnanohjaaja (YAMK)
  Lue esittely
ODL Työelämäpalvelut
Marja Vanhala
Laillistettu ravitsemusterapeutti, tutkija, FT
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Tuula Verkasalo
palveluohjaaja
  Lue esittely
SULJE
Mira Aatsinki
Palveluohjaaja, KTM
ODL Työelämäpalvelut
Erityisosaaminen
Työnhakuryhmien sisällön suunnittelu, toteutus ja arviointi, henkilökohtaisten ura- ja koulutussuunnitelmien laatiminen, tuettu työllistyminen, sidosryhmäyhteistyö.
Isokatu 47, 3. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Mira on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Lisäksi hän on suorittanut kuntoutustieteen perusopinnot ja elintapaohjaajan koulutuksen. Tänä syksynä hän on aloittanut opettajan pedagogiset opinnot.

ODL:ssä Mira on toiminut palveluohjaajana työnhakuryhmissä, joissa tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantuminen, sekä jatko-ohjaus asiakkaan tarpeiden mukaan työelämään, opiskelemaan tai terveys-/sosiaalipalveluihin. Hänellä on pitkä kokemus muun muassa te-hallinnon asiantuntijana eri palvelulinjoilla.
 
SULJE
Tiina Holopainen
Sosionomi, psykoterapeutti
ODL Hoivapalvelut
Erityisosaaminen
Vanhemmuuden tuki, varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen vauvatyössä, lastensuojelutyö, lapsen käytösoireiden hoitaminen perhekontekstissa, psyykkiseen vointiin tukea tarvitsevan nuoren hoitaminen perhekontekstissa, erityislasten perheiden perheterapia, pariterapia, mielenterveys- ja riippuvuusongelmien hoito ja kuntoutus, vaikeiden ja konfliktoituneiden vuorovaikutussuhteiden hoitaminen, perheiden elämänkriisien tuki, verkostotyö ja verkostoterapeuttinen työote
 
Kokemus
Tiina on koulutukseltaan sosionomi ja psykoterapeutti. Lisäksi hänellä on perheterapiatyöhön KELA-pätevyys. Perheterapiakoulutuksessa hän on suuntautunut trauma- ja kriisityöhön. Tiinalla on myös perheinterventiokliinikon täydennyskoulutus ja seuraavaksi työn alla on integrativiinen yksilöpsykoterapiakoulutus.
Tiina on työskennellyt lastensuojelun parissa pian kymmenen vuotta. ODL:llä hän toimii yksilö-, pari- ja perheterapiatyössä. Hänen työnkuvaansa kuuluu perheterapia avoperhekuntoutusprosesseissa asiakkaiden kotona ja laitosperhekuntoutuksessa ODL:n perhekuntoutusyksikkö Familiassa. Tiina työskentee myös perheneuvolapalveluissa, antaa konsultatiivista tukea ODL hoivapalveluiden nuortenkodeille ja toimii yhteistyössä nuortenkotien työryhmien kanssa.
 
SULJE
Sami Juutinen
Kotikuntoutusvastaava, fysioterapeutti
ODL Hoivapalvelut
Erityisosaaminen
Kotikuntoutus, fysioterapia, iäkkäiden kotona asumisen tukeminen, terveysneuvonta, ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen, tuki- ja liikuntaelinvaivojen fysioterapia, selkärangan manuaalinen tutkiminen ja hoito, neuraalikudoksen mobilisointi
Isokatu 88, 1.krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Samilla on kokemusta fysioterapiasta työikäisten sekä lasten ja nuorten parissa. Lisäksi hänelle on kertynyt kokemusta työikäisten terveysneuvonnasta ja työhyvinvoinnista. Omaishoitoperheen kotikuntoutusta hän on tehnyt yli kahdeksan vuotta. ODL:llä Sami toimii kotikuntoutus- ja päivätoimintayksikön tiimivastaavana.
 
SULJE
Ulla Kaipainen
Projektipäällikkö, työllisyys- ja kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti, yhteisöpedagogi, JEAT, B-to-B myynnin AT
ODL Työelämäpalvelut
Erityisosaaminen
Ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen yksilö- ja ryhmävalmennus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja toimintakyky, palvelujen kehittäminen ja projektienhallinta, TKI-toiminta
Isokatu 47, 3.krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Uransa ensimmäiset 15 vuotta Ulla on toiminut fysioterapeuttina moniammatillisissa tiimeissä työkyvyn arvioinnin ja palauttamisen sekä urasuunnittelun merkeissä. Viimeiset 15 vuotta hän on ollut mukana ODL kehittämishanketyössä eri päärahoittajien (ESR, TEM, RAY/STEA, Typo) kehittämishankkeissa, jotka ovat suuntautuneet yksilötasolla hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen sekä erilaisten palvelumallien kehittämiseen.
 
SULJE
Helena Karhu
Kotikuntoutusohjaaja, fysioterapeutti
ODL Hoivapalvelut
Erityisosaaminen
omaishoitajaperheiden kotikuntoutusohjaus, kotona jaksamisen edistäminen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, ikäihmisten fysioterapia, terveysneuvonta, neurologinen fysioterapia, bobath, lääkinnällinen harjoitusterapia (LHT), neuraalikudoksen mobilisointi
050 3125964
Isokatu 88, 90120 Oulu
 
Kokemus
Helena on työskennellyt ODL:ssä vuodesta 1981. Hänellä on pitkä kokemus ODL Kuntoutuksessa vaikeavammaisten neurologisten asiakkaiden parissa. Vuodesta 2015 Helen on toiminut ODL Hoivapalveluissa kotikuntoutusohjaajana.
 
SULJE
Kyösti Karttunen
Kuntoutusohjaaja, lähihoitaja
ODL Startti
Erityisosaaminen
mielenterveystyö, rakentaminen, nikkarointi, maalaus.
Uusikatu 46 B, 1.Krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Kyösti on koulutukseltaan autonasentaja, laivalevyseppähitsaaja sekä lähihoitaja. Hän on työskennellyt aiemmin erilaisilla tuotantoaloilla, mielenterveystyössä ja ODL Hoivapalveluilla maahanmuuttotyössä vastaanottoyksikössä, perheryhmäkodilla sekä tukiasumisyksikössä. Vapaa-ajalla Kyösti nikkaroi ja rakentaa, vaikkapa mökilleen peräkärrysaunan. Metalli taipuu myös Kyöstin käsissä kohtalaisesti ja hän onkin entisöinyt myös vanhoja autoja.
 
SULJE
Sari Lapinkangas
Kuntoutusohjaaja
ODL Startti
Erityisosaaminen
Huonekalujen verhoilu ja tekstiilityön tekniikat, kädentaitojen ohjaaminen
Isokatu 47, 3.krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Sarilla useita käsityöalan koulutuksia. Hän on esimerkiksi verhoilija ja työtoiminnanohjaaja. Lisäksi hän on kuntoutustyön ohessa suorittanut sosionomin (AMK) tutkinnon ja ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot. Sivutoimisesti Sari on toiminut opettajana vapaan sivistystyön kädentaitojen kursseilla yli kymmenen vuoden ajan. ODL:llä Sari on vuodesta 2006 alkaen toiminut kädentaitojen ohjaajan ja yksilövalmennuksen tehtävissä ammatillisen kuntoutuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen työkentillä.
 
SULJE
Tiina Nylander
Liikuntalääketieteen ja yleislääketieteen erikoislääkäri, LL
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
rasitusvammat
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Tiina toimii ODL Liikuntaklinikalla erikoislääkärinä. Hänellä on monipuolinen koulutus ja kokemus, erityisesti liikuntaan liittyvien ja rasitusvammojen tutkimisessa ja hoidossa. Tiina toimii ylilääkärinä ja liikuntalääketieteen erikoislääkäreiden kouluttajana ODL Liikuntaklinikalla. Lisäksi hänellä on niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin luottamustehtäviä: hän toimii mm. kansainvälisen salibandyliiton lääketieteellisen komitean varapuheenjohtajana. Tiina työskenteli myös miesten lentopallomaajoukkueen lääkärinä vuosina 2006-2010.
 
SULJE
Rami Oravakangas
Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri, LL
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
liikuntalääketiede
Albertinkatu 18 A, 1.krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Rami on liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri. Hän on entinen SM-tason kestävyysjuoksija, ja harrastaa nykyään hiihtoa, juoksua, pyöräilyä ja seikkailu-urheilua.
 
SULJE
Riitta Pyky
Projektikoordinaattori, tutkija
Erityisosaaminen
LitM, insinööri (AMK)
Albertinkatu 18 A 2.krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Riitta on käytännönläheinen ja poikkitieteinen terveysliikunnan asiantuntija, joka tuntee liikunnan hyödyt hyvinvoinnille ja työkyvylle. Hallussa on myös eri ympäristötekijöiden (esim. luonnon) merkitys hyvinvoinnille ja liikkumiselle. Kehittämiskokemusta on karttunut ikääntyneiden, hyvinvointiyrittäjien ja nuorten hankkeista. Riitta tutkii jatko-opinnoissaan nuorten miesten liikkumista, liikkumattomuutta ja liikuntaan aktivointia.
 
SULJE
Paula Ronkainen
Fysioterapeutti
ODL Hoivapalvelut
Erityisosaaminen
geriatrinen fysioterapia, Voitas-kouluttaja (iäkkäiden voima-ja tasapainoharjoittelu), validaatiohoitaja, keinutuolijumppa, aikuisneurologinen fysioterapia,
Bobath, tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia, lääkinnällinen harjoitusterapia, MC Kenzie -terapia, selän ja kaularangan manuaalinen terapia.
 
Kokemus
Paulalla on työkokemusta terveyskeskustyöstä sekä työstä yksityisissä hoitolaitoksissa, joissa painopiste on ollut vuodeosastojen fysioterapiassa ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa.

Paula on ollut töissä ODL:ssä vuodesta 1991 lähtien. Alkuvuosina hän työskenteli eri vuodeosastoilla: neurologisella, sisätauti- ja tutkimusosastoilla, sekä saattohoito- ja kirurgisella osastolla. Viimeisen 20 vuoden aikana Paula on toiminut sotainvalidien ja veteraanien laitoskuntoutuksen fysioterapeuttina, IKKU-hankkeen avokuntoutuksessa sekä päiväkuntoutuksessa ja päivätoiminnassa.
 
SULJE
Satu Siirtola
Fysioterapeutti
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
rasitusvammat, alaraajojen biomekaniikka, lihastasapaino
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Satu toimii ODL Liikuntaklinikan fysioterapeuttina. Hänellä on pitkä kokemus eri-ikäisten kuntoilijoiden ja urheilijoiden liikuntaan liittyvien vammojen, erityisesti rasitusvammojen syiden selvittelystä, hoidosta ja kuntoutuksesta. Satu on erityisesti perehtynyt alaraajojen biomekaniikan ja lihastasapainon tutkimiseen ja ohjaukseen. Lisäksi hän on erittäin kokenut ja monipuolinen ryhmänvetäjä ja mm. koulutettu pilatesohjaaja.
 
SULJE
Ulla Sotaniemi
Palvelupäällikkö, sosionomi (YAMK)
ODL Hoivapalvelut
Erityisosaaminen
Ikääntyneiden palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, kotikuntoutus, kotiin vietävät palvelut, omaishoito, päivätoiminta, työn kehittäminen, johtaminen
Isokatu 88, 1.krs, 90120 Oulu
 
Kokemus
Ulla on sosionomin koulutuksen lisäksi suorittanut sosiaalityön opintoja perus- ja aineopintojen verran. Hänellä on vuosien ajalta laaja-alaisesti työkokemusta vanhusten kotikuntoutuksesta, kotihoidosta ja palveluohjauksesta. Johtamis- ja esimieskokemusta Ullalla on ODL:n palvelukotien osalta tehostetusta palveluasumisesta. Ennen vanhustyön sektorille siirtymistä hän on tehnyt lastensuojelutyötä vastaavan ohjaajan roolissa
 
SULJE
Jarkko Timonen
Työvalmentaja/it-ohjaaja
ODL Startti
Erityisosaaminen
työvalmennus, ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus
Kauppiaantie 5, 90460 Oulunsalo
 
Kokemus
Jarkolla on työvalmennuksen erityisammattitutkinto sekö työasematuen ja työvälineohjelmistotuen ammattitutkinto. Hän on toiminut työvalmentajana ja ohjaajana vuodesta 2010 ODL Startti Oulunsalon tietsikkapajalla, ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen työkentällä.
 
SULJE
Jaakko Tornberg
Testauspäällikkö, liikuntafysiologi, LitM
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
sykevaihtelu, kuntotestaus
(08) 3132154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Jaakko on koulutukseltaan liikuntafysiologi (LitM) ja tekee myös väitöskirjaa ODL Liikuntaklinikalle ja Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan aiheenaan sykevaihtelun yhteys fyysiseen aktiivisuuteen.
Jaakko on toiminut aiemmin kuntotestaajana ODL Liikuntaklinikan lisäksi LIKES:llä (Liikunnan- ja kansanterveyden edistämissäätiö) sekä liikunta-alalla tutkijana eri organisaatioissa. Monipuoliseen urheilu-uraan on kuulunut etenkin pikajuoksu, kymmenottelu ja salibandy. Urheiluvalmennuksessa Jaakko on ollut aktiivisesti mukana jo yli kymmenen vuotta.
 
SULJE
Jaana Ukonaho
Palvelupäällikkö, liikunnanohjaaja (YAMK)
ODL Työelämäpalvelut
Erityisosaaminen
Projektijohtaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, työhyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Jaana on työskennellyt terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa jo yli 15 vuotta. Hän on koulutukseltaan liikunnanohjaaja (YAMK) ja suorittaa töiden ohella myös johtamisopintoja. Hänen työuransa koostuu monipuolisista hyvinvoinnin asiantuntija- ja kouluttajatehtävistä, yhteiskunnallisista ilmiöistä ja organisaatioiden kehittämistarpeista johdettujen projektien suunnittelusta ja johtamisesta, sekä nykyisestä esimiestehtävästä.

 
SULJE
Marja Vanhala
Laillistettu ravitsemusterapeutti, tutkija, FT
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
ravitsemus, elintavat, ylipaino, syömisen hallinta
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Marja työskentelee ODL Liikuntaklinikalla ravitsemusterapeuttina. Hän ohjaa ja kouluttaa yksilöitä ja ryhmiä sekä tutkii ravitsemuksen ja elintapojen yhteyksiä. Erityisesti Marjan vahvuusalueita ovat ylipainoiset aikuiset, syömisen hallinnan haasteita pohtivat ja urheilevat nuoret, sekä ikääntyvät.
 
SULJE
Tuula Verkasalo
palveluohjaaja
Erityisosaaminen
Työnhakuryhmien (ammatillisen- ja sosiaalisen kuntoutuksen) sisällön suunnittelu, toteutus ja arviointi, henkilökohtaisten ura- ja koulutussuunnitelmien laatiminen, tuettu työllistyminen, sidosryhmäyhteistyö.
Isokatu 47, 3krs, 90100 OULU
 
Kokemus
Tuula on koulutukseltaan tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK). Lisäksi hän on suorittanut työvalmentajan erikoisammattitutkinnon, kuntoutustieteen perusopinnot ja elintapaohjaajan koulutuksen. Tuula on toiminut palveluohjaajana työnhakuryhmissä, joissa tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantuminen, sekä jatko-ohjaus asiakkaan tarpeiden mukaan työelämään, opiskelemaan tai terveys-/sosiaalipalveluihin. Hänellä on pitkä kokemus muun muassa te-hallinnon asiantuntijana eri palvelulinjoilla.