Merkittävä rahoitus liikuntatutkimukselle

28.03.2018

Opetus- ja Kulttuuriministeriö on myöntänyt ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston yhteishankkeeseen merkittävän kolmivuotisen tutkimusrahoituksen. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka aikuisiän asuinympäristön rakennetun ja luontoympäristön piirteet ovat yhteydessä liikkumisen ja istumisen/paikallaanolon määrään, terveyteen ja hyvinvointiin keski-iässä. Hanketta johtaa professori Raija Korpelainen ja hankkeessa tekee väitöskirjaansa kuusi jatko-opiskelijaa ja useita muita tutkijoita.