Ikääntyneetkin käyttävät mobiilisovelluksia - edellytyksenä laitteen helppokäyttöisyys

21.03.2018

Kuva: Jasmin Härkönen

 

Mobiiliteknologioita voidaan hyödyntää ikääntyneille suunnatussa ryhmätoiminnassa. ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston GASEL-hankkeessa testattiin mielen hyvinvoinnin harjoittamiseen kehitettyä mobiilisovellusta Ystäväpiiri- ja omaishoitajaryhmissä. Seitsemän ikääntynyttä ja kaksi ryhmänvetäjää kokeili sovellusta osana ryhmätoimintaa, sekä itsenäisesti kotona. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mobiilisovelluksen soveltuvuutta ikääntyneille tutkimalla sen käyttöä, käytettävyyttä, hyväksyttävyyttä, hyödyllisyyttä, sekä vaikutusta masennusoireisiin ja mindfulness-taitoihin.

Tulosten mukaan tutkimuksessa käytössä olleella teknologialla oli merkittävä vaikutus mobiilisovelluksen hyväksyttävyyteen ja käyttöönottoon ikääntyneiden keskuudessa, sillä pelkästään laitteen käytön opettelu vaati aluksi aikaa osalta käyttäjistä. Harjoitusten tekemiseen itsenäisesti käytetty kokonaisaika vaihteli vajaasta kahdesta tunnista yli 40 tuntiin osallistujasta riippuen kolmen kuukauden testijakson aikana. Mobiilisovelluksen sisältämät mielen hyvinvoinnin harjoitukset koettiin hyödyllisinä ja sopivina osaksi ryhmätoimintaa. Huomioimalla kohderyhmän erityistarpeet sovelluksen suunnittelussa ja laitevalinnassa voidaan edesauttaa teknologian integrointia osaksi iäkkäille suunnattua ryhmätoimintaa.

 

Tutkimuksen tulokset on julkaistu artikkelissa:

Heidi Similä, Milla Immonen, Jaana Toska-Tervola, Heidi Enwald, Niina Keränen, Maarit Kangas, Timo Jämsä, Raija Korpelainen. Feasibility of Mobile Mental Wellness Training for Older Adults, Geriatric Nursing, 2018, https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2018.02.001