Lahjoitus vähävaraisten perheiden lasten liikuntaharrastuksen tukemiseen

01.03.2018

Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiön toiminta on päättynyt.

Liikuntaopistosäätiön tehtävänä on ollut edistää liikunta- ja terveyskasvatustyötä ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaalla. Tehtävänsä toteuttamiseksi säätiö on omistanut ja ylläpitänyt alueellista liikunnan koulutuskeskusta, Virpiniemen liikuntaopistoa.

Säätiöllä ei ollut edellytyksiä toteuttaa tehtäväänsä, kun opetus- ja kulttuuriministeriö siirsi liikunnan koulutuksiin liittyvät luvat Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:lle syksyllä 2016 ja säätiö myi liikuntaopiston ja siihen liittyvät toiminnot.

Säätiön jäljelle jäävät varat käytetään valtuuskunnan päätöksen mukaisesti puoliksi seuraavaan kahteen kohteeseen:

  • ulkokuntoilu- ja -liikuntalaitteiden hankkiminen Virpiniemeen (varat luovutetaan tätä tarkoitusta varten Oulun kaupungille) ja
  •  vähävaraisten perheiden lasten liikuntaharrastuksen tukeminen (varat luovutetaan tätä tarkoitusta varten Oulun Diakonissalaitoksen säätiölle).

Virpiniemen liikuntaopistoa ylläpitää 1.1.2018 alkaen Oulun seudun koulutuskuntayhtymä.

Oulun Diakonissalaitos on toiminut Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiön jäsenenä lähes sen perustamisesta lähtien. Yhteistyö erityisesti ODL Liikuntaklinikan kanssa on ollut tiivistä ja jatkuu edelleen.

Liikuntaopistosäätiön valtuuskunnan ja hallituksen viimeinen kokous pidettiin 27.2.2018. Tilaisuudessa lahjoitusta olivat vastaanottamassa Oulun kaupungin liikuntajohtaja Niina Epäilys (hallituksen puheenjohtaja) ja ODL Liikuntaklinikan palvelujohtaja Kaisu Kaikkonen (valtuuskunnan varapuheenjohtaja, Virpiniemi Sport Oy:n hallituksen puheenjohtaja). Säätiön selvitysmiehinä toimivat Pekka Hämäläinen ja Marita Häkkilä. ODL:lle lahjoitettu summa on noin 13 500 euroa.