Psyykkistä valmennusta ja alustuksia tiimipäiviin edullisesti Business Oulun tuella

15.02.2018

ODL Työnsujuvuuspalvelut tarjoaa psyykkistä valmennusta ja tiimipäiväohjelmia, joista yrityksille jää maksettavaksi hyvin pieni maksu – kiitos Business Oulun Tuottava muutos -hankkeen. Tuettua valmennusta voivat saada ensisijaisesti oululaiset innovatiivisten yritysten perustamista suunnittelevat henkilöt ja tiimit, startup-yritykset sekä kasvua ja kansainvälistymistä hakevat pk-yritykset. Business Oulun tuki on tarjolla elokuuhun 2018 saakka.
 
ODL Työnsujuvuuspalveluiden yhteisölle psyykkisellä valmennuksella pyritään vahvistamaan työn iloa ja tuloksellisuutta. Tiimipäivien alustuksilla viedään taas ajatuksia irti arjesta ja tarjotaan ravitseva lähtö yhteiselle ajanvietolle. Alla sekä tiimialustuksien että psyykkisen valmennuksen esittely.

1) Alustuksia ja ohjelmaa tiimi-iltapäiviin (4h tai esim. 2 *2h)
ODL Työnsujuvuuspalvelut tarjoaa tiimitapahtumiin alustuksia esim. aiheista:

 • Mindfulnessilla parempaa (työ)elämää
 • Vatvomisesta ratkaisuihin
 • Onni - mikä ihana sivutuote
 • Liikunta ja ravinto henkilöstön hyvinvoinnin tukena
 • Energiatestauksella oma hyvinvointi luuppiin
 • Myötätuntouupumus

Puolen päivän kokonaisuus on mahdollista jakaa myös kahteen 2h mittaiseen osaan. Kokonaishinta Tuottava Muutos hankkeen tuella 165€+alv.

2) Psyykkisellä valmennuksella parempaa työtä
ODL Työnsujuvuuspalveluiden tarjoamassa psyykkisessä valmennuksessa hyödynnetään coachingin ja minfulnessin metodeja.
 
Alla esimerkki valmennuspaketista. Mallissa prosessin alussa ja lopussa on isommalle ryhmälle tarjottava luento ja niiden rinnalla henkilökohtaista coachausta esim. muutamalle esimiehelle. Ajatuksena on, että esimiehet oppivat omakohtaisesti coaching-metodia ja voivat hyödyntää sitä itse omassa esimiestyössään. Tarjolla olevan mallin lisäksi  voimme räätälöidä teille myös oman valmennuksen.


Coaching

 • Tavoitteellista valmennusta, jossa coach auttaa valmennettavaa jäsentämään haasteitaan ja toteuttamaan tavoitteitaan.
 • Tarvittaessa coach myös haastaa ja valmennettavan ajattelu- ja toimintatapoja, mutta ennen kaikkea coach on kannustava kumppani.

 
Mindfulness
 
Mindfulnessilla tarkoitetaan kykyä asettua tähän hetkeen.Parantuneilla läsnäolon kyvyillä on todettu olevan selviä vaikutuksia mm.

 • stressinhallintakyvyn lisääntyminen
 • asioiden priorisointikykyyn
 • selviämiseen haastavissa työtilanteissa.

Monet kokevat myös elämänilon voimistuneen paremman läsnäolon myötä.

Ota yhteyttä:

Marja Loponen, marja.loponen@odl.fi, 050 312 5684
Minna Ruokangas, minna.ruokangas@odl.fi, 050 312 5795

ODL Työn sujuvuuspalvelut tarjoaa tukea yritysten /organisaatioiden tuloksellisuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi. Lue lisää: www.odl.fi/sujuvatyo