HOPE -kuntoutus

30.01.2018Rakkaalla lapsella on monta nimeä: HOPE alussa -projekti, myöhemmin -palvelu, välillä -valmennus           ja nyt tällä hetkellä -kuntoutus, mutta toimintaideamme on ollut sama nimen vaihtumisista huolimatta. Kaikki nämä vuodet olemme tarjonneet sosiaalista kuntoutusta asiakasperheillemme.

HOPE sai alkunsa diakoniajohtaja Hannu Rahikaisen ajatuksista: Keitä ovat ne ihmiset jotka jäävät vaille tukea ja apua yhteiskunnan palvelujärjestelmissä? Näiden pohdintojen tuloksena aloitti toukokuussa 2005 toimintansa HOPE -projekti

HOPE -projekti oli lastensuojeluasiakkaille suunnattu perhetyön kehittämishanke. Projektin kohderyhmänä olivat huostaanottoprosessin läpikäyneet ja huostaanottouhan alaiset perheet. Projektin toteuttajana oli Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö. Oulun kaupungin lastensuojelun palveluyksikkö oli tiivis yhteistyökumppani. Yhteistyökumppaneita olivat niin ikään Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä sekä Diakoniaopisto. Seurakuntayhtymä kulkee rinnallamme edelleen ja kehittämiskumppanuus Oulun kaupungin lastensuojelun kanssa jatkuu hyvässä yhteishengessä.

Alussa rahoitus toimintaan tuli Raha-automaattiyhdistykseltä, myöhemmin Oulun kaupungin lastensuojelu tuli mukaan pienellä maksuosuudella, ja sittemmin palvelu on toiminut ostopalveluna kuntien lastensuojelulle.

HOPE -projekti tarjosi viranomaisroolista vapaata tukea perheille, silloin kun lastensuojelun viranomainen koki, että tuloksellinen työskentely perheen kanssa ei ole mahdollista. Nyt, 12 -vuotta myöhemmin olemme muokanneet HOPE- kuntoutusta tämän päivän tarpeita vastaavaksi, mutta idea ja ajatus ovat pysyneet samana; tukea ja auttaa haastavassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Tänään lähes kaikissa asiakasperheissä on yhteisenä tekijänä lapsen huostaanotto. Pohdimme yhdessä sitä, kuinka toteuttaa omaa vanhemmuuttaan tässä muuttuneessa perhetilanteessa. Työskentelymme tavoitteena on perheen kokonaisvaltainen tukeminen.

Työssämme on omat haasteensa ja kuulemme välillä vaikeita ja raskaita elämäntarinoita, kuitenkin parasta kiitosta työllemme on asiakkaiden vilpittömät kommentit tapaamisten jälkeen: ”Askeleet ovat kevyet täältä lähtiessä, minä liitelen hissiin!”, ”Kyllä helpotti!”, ”Te olette olleet luojan lahja!” HOPE - Toivo – Toivon avulla tämän hetken vaikea elämäntilanne on helpompi kestää.

HOPE –kuntoutuksen työntekijät
Minna Lehmonen ja Kaisu Kalliorinne
Tänä päivänä HOPE-kuntoutus on osa ODL Hoivapalvelut Oy:n toimintaa.

Lue lisää HOPE-kuntoutuksesta