Hyty-hankkeen palvelulla positiivisia vaikutuksia työttömien toimintakykyyn ja aktivoitumiseen

11.01.2018

Hankkeessa on tehty laajempi selvitystyö kahden ensimmäisen vuoden tuloksista. Selvitystyön aineistona on ollut sata kaksikymmentä Hyty-hankkeen asiakasta. Selvitystyön tulosten mukaan Hyty-palvelu on laadukasta ja vaikuttavaa. Palvelu paransi asiakkaiden toimintakykyä erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osalta. Se aktivoi asiakkaita ja paransi heidän työmarkkinavalmiuksiaan sekä auttoi heitä sijoittumaan hyvin työ- ja/tai koulutuselämään. ODL Liikuntaklinikka on ollut osaltaan vaikuttamassa Hyty-hankkeen asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseen toteuttamalla asiakkaiden terveys- ja hyvinvointiarviot sekä ravitsemusneuvonnan ja – valmennuksen.

Tarkempi tiedote selvityksestä löytyy täältä.