Uusia hanketehtäviä avoinna ODL Sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä

24.06.2021

 

Pääsemme syksyllä käynnistämään yhteistyössä Suomen Diakoniaopiston, Diakonia ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin kanssa mielenkiintoisia hankekokonaisuuksia, joihin meillä on nyt vielä muuta tehtävä avoinna:

Haemme osa-aikaista palveluohjaajaa 1.9.2021 käynnistyvään LikiDigi – voimavaroja arkeen -hankkeeseen (linkki työpaikkailmoitukseen)

Koronapandemia on aiheuttanut pitkään jatkuneena epävarmuutta ja huolta sekä kuormittuneisuutta elämän eri osa-alueilla (työ, opinnot, arki, terveys). Mielenterveysongelmat ja sosiaalinen eristäytyminen ovat lisääntyneet, valmiudet terveellisistä elintavoista ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ovat heikentyneet ja palveluissa tapahtuneet muutokset (etä- ja digipalvelut) ovat aiheuttaneet hankkeessa tunnistetun kohderyhmän putoamisen palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Kohderyhmän tavoittaminen ja kotoa liikkeelle lähtö on hankaloitunut. LikiDigi –hankkeen tavoitteena on kehittää olemassa olevien palveluiden rinnalle tukipalvelu 18-64 vuotiaille työttömille, työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville tai putoamisvaarassa oleville opiskelijoille, joiden tilanne on koronapandemiasta johtuen heikentynyt. Tukipalvelussa osallistujien työkykyisyyttä ja opiskeluvalmiuksia edistetään digitaalisia valmiuksia ja -taitoja lisäämällä sekä hyvinvointia ja kyvykkyyttä tukemalla. Tutustu avoimeen tehtävään ja hyppää mukaan laajaan kehittämiskokonaisuuteen.

Haemme työhönvalmentajaa 1.9.2021 käynnistyvään SoteStartti -hankkeeseen (linkki työpaikkailmoitukseen)

SoteStartti hankkeen tavoitteena on kehittää joustavia ja uudenlaisia ratkaisuja sote-alalle työllistymiseen huomioiden sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan, työhönvalmennuksen, työvaltaisen oppimisen sekä työnantajayhteistyön mahdollisuudet. Alalla on kasvava työvoimapula, mutta myös runsaasti työllistymispotentiaalia lisääntyvien työpaikkojen näkökulmasta. Hankkeessa tiivistetään asiakaslähtöisesti eri toimijoiden (julkinen, 3-sektori, yksityinen, oppilaitos) yhteistyötä sote-alalle poluttavien palveluiden kehittämiseksi. Kehittämistyössä hyödynnetään aiempaa tietoa ja kehitettyjä toimintamalleja sekä yhteistyötä. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa tai työelämän ulkopuolella olevat 16-60 vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään sote-alalla lähitulevaisuudessa tai ovat kouluttautuneet sotealan tehtäviin. Lisäksi hankkeessa tarjotaan motivaatiojaksoja 2-asteen opiskelijoille, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa sekä valmennusta valmistuville nuorille, joilla on vaikeuksia työllistyä ammattiin opintojensa jälkeen. Tutustu avoimeen tehtävään hyppää mukaan laajaan kehittämiskokonaisuuteen. 

Lisätiedot:
Jaana Ukonaho, palvelupäällikkö, ODL Sosiaalinen kuntoutus
jaana.ukonaho@odl.fi