Joko korona kyllästyttää? Haluamme tuoda iloa ja yhteistä tekemistä nuorille

25.03.2021

Kevään 2021 käynnissä olevan NYT –Nuorten yhteinen toiminta solidaarisuusprojektin tavoitteena on tuoda nuoret yhteen ja aktivoida kokeilemaan liikuntaa ja erilaisia kulttuuritoimintoja. Tällä tavoin edistämme osallisuutta ja torjumme yksinäisyyttä. Järjestämme 16-35-vuotiaille nuorille liikunta- ja kulttuuriryhmiä keskiviikkoisin ajalla 31.3.-12.5. Ensimmäiset toiminnot toteutetaan etänä ja loput Mannerheiminpuistossa, mikäli koronatilanne sen sallii.  Ryhmätoimintojen suunnittelusta vastaavat ODL:n tietsikkapajan ja SDO Valman nuoret. Ryhmätoiminnot toteutetaan Euroopan solidaarisuusrahaston rahoituksella.

Ryhmien aikataulun ja etänä toteutettavien ryhmien osallistumislinkit löydät täältä

Euroopan solidaarisuusjoukoissa nuoret saavat mahdollisuuden toteuttaa ja osallistua eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta vahvistaviin projekteihin. Ohjelma auttaa myös nuoria työelämään. Oulun Diakonissalaitoksen säätiö haluaa toimia yhdessä nuorten kanssa solidaarisemman yhteiskunnan hyväksi.

Lisätiedot:

Saana Hautala
projektikoordinaattori/palveluohjaaja
ODL Sosiaalinen kuntoutus
p. 050 312 6654