ODL Liikuntaklinikan uudessa kehittämishankkeessa ennaltaehkäistään lukiolaisten uupumusta ja edistetään hyvinvointia ja opiskelukykyä

24.03.2021

 

Lukiolaisten uupumus on lisääntynyt ja lukioihin kaivataan työkaluja opiskelijoiden jaksamisen tukemiseen. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) toteuttamassa kouluterveyskyselyssä lukiolaisten uupumus on lisääntynyt merkittävästi. Vuoden 2019 kyselyssä uupumusasteista väsymystä koki 42 % tytöistä ja 17 % pojista. Oulussa tyttöjen uupumus oli kansallista keskiarvoa yleisempää. Tähän haasteeseen kehitetään ratkaisuja ODL Liikuntaklinikan uudessa, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa OPAS – Opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin –hakkeessa.
 
OPAS-hankkeen tavoitteena on edistää lukiolaisten opiskelukykyä ja hyvinvointia, ennaltaehkäistä uupumusta ja vahvistaa valmiuksia siirtyä jatkopoluille. Tavoitteena on myös vahvistaa koko lukioyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Hankkeessa kehitetään lukiolaisten hyvinvointia, osallisuutta ja ryhmäytymistä edistäviä menetelmiä ja malleja yhdessä lukiolaisten ja lukiohenkilökunnan kanssa. Kohderyhmää koulutetaan mielen hyvinvoinnin tukemisesta, opiskelukyvystä sekä opiskelun suunnittelusta. Terveellisiä elintapoja edistetään opiskelijan ja opettajan arjessa. Tuloksena syntyy koko lukio-opiskeluyhteisön huomioiva malli lukiolaisten hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi ja uupumuksen ehkäisemiseksi. Toimintamalli voidaan ottaa käyttöön kaikissa lukioissa.
 
Hankkeen päätoteuttaja on ODL Liikuntaklinikka ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen pääyhteistyökumppani on Oulun kaupunki ja hankkeen toimintaa pilotoidaan kolmessa Oulun alueen lukiossa: Laanilassa, Kastellissa ja Kiimingissä. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Oulun kaupunki. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2021−30.6.2023.
 
Lisätietoja:
projektipäällikkö Riitta Pyky, etunimi.sukunimi@odl.fi