HYMY-hankkeella lisää hyvinvointia yrittäjien arkeen - loppuraportti on julkaistu

29.12.2020

HYMY-hanke käynnistyi kesäkuussa 2020 tarkoituksenaan edistää maakunnan yksin- ja mikroyrittäjien hyvinvointia ja jaksamista koronapandemian aiheuttamissa haasteissa. Hankkeen toteutus oli hyvin käytännönläheinen: tarjosimme yrittäjille terveellisiin elintapoihin, henkiseen hyvinvointiin ja yrittäjyyteen liittyvää ryhmä- ja yksilöohjausta yrittäjien tarpeiden pohjalta.

Hanke oli hyvin tarpeellinen ja onnistunut! Tulokset ja yrittäjien kokemukset on nyt koottu loppuraporttivideoon sekä tulosesitteeseen

HYMY - Hyvinvoinnilla tuottavuutta Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille -hanke toteutettiin 1.6. - 31.12.2020 ja sitä rahoittivat Euroopan Sosiaalirahasto ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr.