Ajankohtainen tiedote ODL:n toimintaan liittyen

18.05.2021

Vallitseva koronaepidemiasta johtuva poikkeustilanne on aiheuttanut muutoksia Oulun Diakonissalaitoksen toimintaan niin ODL Hoivapalveluiden kuin ODL Säätiönkin osalta.


Toimintojen tilanne

Vierailusuositus

ODL:n kaikissa asumispalveluissa pyydämme välttämään vierailuja korona-aikana korkean riskiryhmän asukkaiden luona. Ota yhteyttä aina hoitohenkilöstöön etukäteen ja sovi vierailusta hoivakodissa, jos koet että vierailusi on välttämätön.

Vierailujen välttämisellä haluamme suojata riskiryhmään kuuluvia asiakkaitamme ja myös heidän hyvinvoinnistaan huolehtivaa henkilökuntaa.

Vierailujen sijaan on omaisilla mahdollista soittaa videopuheluita tai tavallisia puheluita meillä asuville läheisille. Yhteydenpitotavoista kannattaa keskustella henkilökunnan kanssa yhdessä, jotta löytyy juuri teille sopiva tapa pitää yllä yhteydenpitoa läheiseenne.

Hengellinen tuki:

ODL:n Hoivapalveluiden yksiköissä järjestettävät paikan päällä toteutettavat hartaudet on peruttu toistaiseksi. Paikallisseurakuntien papit ovat käytettävissä yksityistä ehtoollista varten ja sielunhoitotilanteisiin, mikäli sellaiselle on tarvetta. Näistä tapauksista neuvotellaan erikseen hoivayksikön kanssa.  

ODL diakoniatyön päällikkö Outi Uusimäki tuottaa materiaalia hoivapalveluiden käyttöön videoina. Seurakunnat lähettävät jumalanpalveluksia ja mahdollista muuta hartaustoimintaa internetin välityksellä paikallisen käytännön mukaan.

Lisätietoa:

 • Kempeleen seurakunta: kempeleenseurakunta.fi
 • Limingan seurakunta: liminganseurakunta.fi
 • Lumijoen seurakunta: lumijoenseurakunta.fi
 • Oulun tuomiokirkkoseurakunta: virtuaalikirkko.fi
 • Ylitornion seurakunta: ylitornionseurakunta.fi

Omaishoidettavien päivätoiminta ja kotikuntoutus:

Päivätoiminta alkaa 3.5.2021. Kotikuntoutuskäynnit toimivat edelleen turvallisesti toimien. Fysioterapiat toteutamme välttämättömyysperiaatteella Oulun kaupungin suositusten ja rajoitusten mukaisesti.

Lasten-, nuorten- ja perhepalvelut:

Lastensuojeluyksiköidemme Nuortenkoti Auroroita ja perhekuntoutus Familiaa koskee suositus vierailuiden välttämiselle. Vierailut eivät ole täysin kiellettyjä, mutta toivomme vain välttämättömien vierailujen toteutumista. Pyydämme sopimaan mahdollisista vierailuista henkilökunnan kanssa. Vierailethan vain terveenä, huolehdit hyvästä käsihygieniasta ja muista vallitsevista suojautumissuosituksista.

Nuorten kotilomat jatkuvat suunnitellusti, ellei peruuttamiseen ole tartuntatautilakiin nojautuvia perusteita.

Oulussa toisen asteen koulutus ja perusasteen opetus jatkuvat kuntien ohjeistuksen mukaisesti. Tuemme nuorten koulunkäyntiä osana perustehtäväämme.

Lastensuojelun avopalveluiden toimintaa jatketaan normaalisti huolehtien hygieniasta ja suojautumisesta annettuja valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia. Osa avopalvelu-käynneistä voidaan korvata etäyhteyksillä menettelyn soveltuessa käytettäväksi.

ODL:n vapaaehtoistoiminta:

Ystävätoiminnan tapaamiset ovat alkaneet ulkoilutapaamisilla niiden vapaaehtoisten ja asiakkaiden kohdalla, jotka eivät ole riskiryhmää tai jotka ovat saaneet molemmat koronarokotteet. Tapaamisissa huomioidaan hygienia- ja turvaväliohjeistukset. Muussa tapauksessa ystävätuettavaan voi pitää yhteyttä etäyhteyksiä hyödyntämällä. Ystävätoiminnassa on kesätauko ajalla 24.6.-1.8.2021.

Ikääntyneiden ryhmätoiminnot ovat tauolla toistaiseksi.

Keikka-apu jatkaa siten, että asiakkaan kannalta tärkeimmät keikat hoidetaan (kauppa-asiointi, apteekkikäynnit, terveydenhuollon asioinnit).Keikka-avussa on kesätauko ajalla 24.6.-1.8.2021.

Yhteisötoiminnan laulutilaisuudet toteutetaan videon välityksellä. Lisätietoa ja linkit videoihin löytyvät täältä.

Avustustoiminnan hakemuksia vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen voi jätää 31.5.2021 asti.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut:

Yksilöohjaukset/-vastaanotot 

 • Yhteydenotot toivomme ensisijaisesti puhelimitse ja ajanvarauksella tapahtuva asiakasvastaanotto toteutetaan sovitusti, mutta mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntäen. Ole puhelimitse yhteydessä työntekijään, mikäli sinulla on infektio-oireita ja haluat perua ajanvarauksen tai sopia uuden ajan.
 • Asiakastyöhön liittyvät verkostopalaverit ja asiointituki toimitilojemme ulkopuolelle hoidetaan normaalisti THL-ohjeistukset huomioiden (maskin käyttö, turvavälit, käsi- ja yskimishygienia).

Ryhmätoiminnot

 • Toteutetaan niiltä osin kuin mahdollista etäyhteydellä.
 • Noudatetaan fyysisesti toteutettavissa ryhmätoiminnoissa aluehallintoviraston linjausta maksimissaan 20 henkilön osallistujamäärästä. Huomioidaan ryhmäkokoa arvioitaessa myös THL-ohjeistukset turvavälin (2 m) toteutumisesta.
 • Suositaan ryhmätoimintoja, joissa ryhmät eivät sekoitu tai ole kontaktissa muihin ihmisjoukkoihin.

Kahvila Pööna (ODL Helmi)

 • on avattu 12.4.2021 alkaen.

Muilta osin palvelumme toteutuvat normaalisti.

ODL Liikuntaklinikka:

 • Lääkäreiden, ravitsemusterapeuttien ja fysioterapeuttien yksilövastaanotot jatkuvat normaalin tapaan. 
 • Etävastaanotto on hyvä vaihtoehto ja sopii hyvin monenlaiseen tarpeeseen. Etävastaanottoaikoja voi varata lääkäreille, ravitsemusterapeutille ja liikuntafysiologille verkkoajanvarauksemme (https://kurki.odl.fi/app)  kautta tai soittamalla ajanvarausnumeroomme puh. 08 313 2154.
 • Kuntotestaustoiminta jatkuu normaaliin tapaan yksilö- ja paritestien osalta. Ryhmätestejä toteutetaan viranomaisten ohjeita ja suosituksia noudattaen.
 • Koulutustilaisuudet toteutetaan suunnitellusti niin, että maksimiosallistujamäärä on alle 20 henkilöä. Etäkoulutukset ja -tilaisuudet toteutuvat suunnitellusti.

Kaikessa toiminnassamme noudatetaan viranomaisohjeita ja -suosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Lisätietoja palveluistamme: http://www.odl.fi/liikuntaklinikka