Maahanmuuttaneiden mielenterveystyön yhteistyöpäivä 1.12.2020 verkkoseminaaripäivä kutsuu osallistujia!

24.11.2020

Maahanmuuttaneiden mielenterveystyön yhteistyöpäivä 1.12.2020

Aiheina: asiakkaiden kuntoutustarpeet, yhdenvertaisuus palveluissa ja ajankohtaiset menetelmät
kuntoutuspalveluissa.
 
Seminaaripäivä toteutetaan TEAMS-verkkokoulutuksena. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.
 

OHJELMA:

8.45-9.00 Virtuaalikahvit ja virittäytyminen verkkokoulutukseen.
9.00-9.05 Tervetulosanat. Kati Kettukivi, projektijohtaja, Turvallinen Oulu-hanke. 
9.05-9.30 ODL Kidutettujen kuntoutuspalvelut. Kaarin Sorvari Psykiatri, traumaterapeutti ja perheterapeutti sekä Katri Juntunen tiimivastaava, psykiatrinen sairaanhoitaja ja musiikkiterapeutti. 
9.30-10.20 Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa. Tuire Tikkanen ja Johanna Mäki-Opas Paloma2- hanke, pakolaisten osaamiskeskus ja THL.

10.20-10.35 Tauko

10.35-12.00 Traumatisoituneiden pakolaisten psykiatrinen tutkimus ja hoito. Tapio Halla, Psykiatrian poliklinikka Maahanmuuttajille Tampere. Kommenttipuheenvuoro: Hannu Säävälä, OYS Psykiatria.

12.00-13.00 Lounas

13.00-13.30 Kokemuksia Vakautumisryhmäpilotista. Karoliina Kyllönen fysioterapeutti, Kidutettujen kuntoutus ja Elina Hyvönen, psykologi, Oulun kaupunki maahanmuuttajapalvelut.
13.30-14.00 Perheterapeuttisen tuen malli- perheenyhdistämisen kokeneille. Iida-Maria Bimberg, sosiaaliohjaaja, Oulun kaupunki Maahanmuuttajapalvelut.

14.00-14.25 Virtuaalikahvit ja Madetojan musiikkilukiolaiset.

14.25-14.55 Ulkomaalaistaustaisille ja vähemmistöille suunnattu väkivaltatyö. Vastaava väkivaltatyön
asiantuntija Effe Anna-Stiina ja erityisasiantuntija Jarkko-Pekka Kärkkäinen, Vuolle Setlementti.
14.50-15.20 Osallisuuden ja mielenterveyden edistäminen. Kati Kettukivi, projektijohtaja ja Harpal
Gill psykiatrinen sairaanhoitaja, Turvallinen Oulu-hanke.
15.20-15.50 Kokemusasiantuntijan haastattelu ja loppukeskustelu. Katri Juntunen tiimivastaava, Kidutettujen kuntoutuspalvelut ja Jaana Ukonaho, Sosiaalinen kuntoutus, palvelupäällikkö.

 
Järjestäjät:
ODL Sosiaalinen kuntoutus, kidutettujen kuntoutuspalvelut, PALOMA 2-hanke, Turvallinen Oulu-hanke ja Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalvelut.
 Turvallinen Oulu -hanke - Kehittämishankkeet - Oulun kaupunki