Walkers waparina toiminen - ajankohtaisia koulutuksia ja tärkeitä kohtaamisia

07.10.2020

Arjessaan nuoria kohtaavien on hyvä pysyä kärryillä siitä, mikä nykynuoria puhututtaa ja mitä nuorten elämä voi pitää sisällään. Oulun Walkersin wapari Milka kävi Helsingissä asti kouluttautumassa. Milkan kokemuksen voit lukea alta!

Aseman Lapset ry järjesti Walkers vapaaehtoisille sekä toimintavastaaville ilmaisen
lisäkoulutuksen teemalla “päihteet” muutama viikko sitten (26.9.2020), johon kiinnostuneet
pääsivät osallistumaan joko paikan päällä (Walkers-talo, Helsinki) tai etäyhteydellä.
Koulutuksen aikana keskustelimme ja kävimme läpi kannabista, kovia huumeita, päihtyneen
nuoren kohtaamista ja lastensuojelua.

Niklas Kråknäs Helsingin poliisilaitokselta näytti kouluterveyskyselyjä, joista nähtiin
suurinpiirtein, kuinka nuoret suhtautuvat päihteisiin, sekä kuinka suuri osa nuorista on
kokeillut tiettyjä päihteitä. Näimme myös jätevesi -tutkimuksia, joissa oli paikkakunnittain
taulukossa, kuinka paljon kovia huumeita käytetään (Oulussa MDMA eli ekstaasi sekä
amfetamiini näkyivät taulukossa).

Kokemusasiantuntija Riikka Tuomi Keijo- hankkeesta kertoi tarinansa kovien huumeiden
käyttäjänä, sekä raitistumisestaan. Hän painotti meille jo tuttua asiaa: kysykää nuorilta mitä
kuuluu, ja olkaa aidosti kiinnostuneita heidän elämästään.

Kim Kannussaari Ehyt ry:ltä vuorostaan kertoi kuinka kannabista käyttävän/päihtyneen
nuoren voi kohdata ja ottaa asian puheeksi turvallisesti. Lisäksi perehdyimme kannabikseen
enemmän.

Vielä viimeiseksi Minna Lahtela puhui ja havainnollisti päihteitä ja lastensuojelua
suhteessa Walkers- toimintaan.
“Emme hyväksy alaikäisten päihteiden käyttöä, emmekä niiden hallussapitoa.
Hyväksymme ja kohtaamme toiminnassamme kuitenkin päihteitä käyttävän nuoren ihmisenä
ja kohtaamme hänet samalla arvostuksella kuin kaikki muutkin nuoret.” -sitaatti oli mielestäni
hyvä, kuten myös kysymys “Kohtaatko päihteitä käyttävän nuoren vai päihtyneen nuoren?”.

Olen iloinen, että pääsin Walkers vapaaehtoistoiminnan kautta käymään kyseisessä koulutuksessa. Uskon saaneeni paljon lisää tietoa päihteistä ja nuorten kohtaamisesta
ylipäätään, sekä heidän ollessaan päihtyneenä. Tiedän myös, että koulutuksen käymisestä
on ja tulee olemaan paljon apua tulevassa työssäni, nuoriso- ja yhteisö ohjaaja
opinnoissani, sekä tottakai waparina toimimisessa.


Milka Luosujärvi
Walkers Oulun vapaaehtoistyöntekijä, wapari

 

Walkers-toiminta on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten eli wapareiden läsnäoloon. Lue lisää Walkers-toiminnasta Oulussa!