Työkykyä elintavoilla - NOVA2-hankkeen hyvinvointiseminaari

05.10.2020

Tule mukaan NOVA2-hankkeen etänä toteutettavaan hyvinvointiseminaariin 17.11.2020 oppimaan liikunnan, ravitsemuksen ja unen sekä vuorokausirytmin yhteyksistä työkykyyn. Seminaarista saat ohjauksesi tueksi työkaluja, joita voit hyödyntää nuorten terveyttä ja työkykyä vahvistavien elintapavalintojen tukemisessa. Päivän esityksissä pohditaan, miten liikunta olisi kaikille mukavaa ja miten luontoa voidaan hyödyntää työkyvyn ja osallisuuden edistämisessä sekä paneudutaan ohjaajien ohjausosaamiseen matalan kynnyksen liikuntatoiminnassa. Seminaari on kaikille avoin, mutta on erityisesti kohdennettu työn- ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria työssään ohjaaville henkilöille.

Tutustu päivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan hankkeen www-sivuilta.