Höntsä auttaa ammattikoululaisia jaksamaan

24.04.2020

 

Koulutuskuntayhtymä OSAO:n opiskelijoille on tarjottu vuoden ajan koulupäivien aikana höntsätoimintaa, joka on otettu vastaan hyvin myönteisesti. Kerran kuussa Kaukovainion, Kempeleen, Haukiputaan ja Kontinkankaan yksiköissä toteutetussa höntsässä on yhdistetty luovaa toimintaa ja kokemuksellista, matalan kynnyksen liikkumista sekä ryhmäytymistä. Toimintaan on osallistunut yli 800 nuorta, joiden mielestä höntsä tauottaa mukavasti istumista ja auttaa opiskeluun keskittymisessä. Nuoret tarvitsevat koulupäivien yhteyteen opiskelukykyä tukevaa rentoa toimintaa.

 

Kärpäslätkäsäbää, lötköpötköpesistä, jätesäkkipalloa. Tätä kaikkea ammattikoululaiset ovat päässeet kokeilemaan Haukiputaalla, Kaukovainiolla, Kempeleessä ja Kontinkankaalla koulupäivien aikana. Oulussa kehitetyn höntsätoimintamallin tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, terveellisiä elintapoja ja opiskelumotivaatiota tuomalla liikunnallisia ja luovia menetelmiä koulun arkeen. Nuoret ja oppilaitoksen henkilökunta ovat saaneet ideoida toimintaa. Heidän lisäkseen panoksensa ovat tuoneet höntsää ammattiopistoissa ohjanneet liikunnan, teatterin ja sosiaalialan ammattilaiset. Kivan tekemisen lisäksi höntsätessä on mietitty tulevia ammatteja ja omia vahvuuksia ja tutustuttu koulukavereihin.

Nuorten mielestä höntsä on ollut kivaa ja he kokivat tulleensa huomioiduksi opiskelijakavereidensa sekä ohjaajien taholta. Nuoret kokivat höntsätessä onnistumisia, mikä vahvistaa osaltaan itsetuntoa. Ammattiopiston henkilöstön mielestä höntsä pitäisi olla osa jokaisen ammattiopiston arkea ja kuulua opettajan työkalupakkiin, sillä hyvä ryhmäytyminen vähentää myös opintojen keskeyttämisiä. Nyt kun opetus on siirtynyt koronan vuoksi pitkälti verkkoon, ryhmäytymisen tarve korostuu entisestään. Höntsätoimintamallia jalkautetaan valtakunnallisesti ammattiopistoihin henkilöstön täydennyskoulutuksina syksyn aikana.

”Nuoret selkeästi tarvitsevat toimintaa opiskelua tauottamaan. Toiminta auttaa keskittymisessä ja tauottaa istumista. Opettajat ovat hyödyntäneet hienosti höntsää uraohjauksessa. Seuraava haasteemme on suunnitella etäyhteyksillä toteutettavaa höntsätoimintaa”, kertoo projektikoordinaattori Riitta Pyky ODL Liikuntaklinikalta.

Höntsä – Silta eteenpäin! on valtakunnallinen ESR-hanke, joka kokoaa yhteen eri osaprojektien kokemukset Oulusta, Pieksämäeltä ja Helsingistä. Hankkeen toteuttavat Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO (Virpiniemen liikuntaopisto), Suomen Nuorisoseurat ry, Urheiluopisto Kisakeskus sekä Suomen NMKY ry. Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) lisäksi hanketta rahoittavat Oulun kaupunki ja toteuttajaorganisaatiot. Hankkeen www-sivut: http://www.hontsa.metropolia.fi/ .

Lisätietoja:

Riitta Pyky, puh. 050 3125 818, projektikoordinaattori, ODL Liikuntaklinikka