Korona vaikuttaa myös elintapoihin

21.04.2020

 

Tuoreen kyselyn mukaan koronaepidemia on vaikuttanut myös ihmisten elintapoihin. Joka neljäs vastaaja arvioi, että koronaepidemia on lisännyt karkkien ja makeiden leivonnaisten syömistä ja yleistä herkuttelua. Toisaalta koronaepidemia on vaikuttanut myös positiivisesti vastaajien ruokailutottumuksiin, mm. marjojen käytön kerrottiin lisääntyneen. Myös kotimaisen ruoan syöminen, leipominen sekä kotiruokailu ovat lisääntyneet. Noin joka neljäs vastaaja arvioi ruokailutottumustensa muuttuneen parempaan suuntaan ja joka neljäs huonompaan suuntaan.

Koronaepidemia oli vähentänyt huomattavasti vastaajien työmatka- ja asiointiliikkumista. Myös vapaa-ajan liikkumisen koki vähentyneen lähes puolet vastaajista, mutta kolmannes oli lisännyt pihalla ja kotona tapahtuvaa hyötyliikuntaa kuten siivousta tai pihatöitä. Lähes puolet koki liikkuvansa koronaepidemian vuoksi enemmän ulkona, kolmannes oli lisännyt perheen kanssa liikkumista ja joka neljäs yksin liikkumista. Ystävien kanssa liikkuminen oli vähentynyt puolella vastaajista.

Aiemminkin paljon liikkuneilla tuntui olleen jopa helppoa löytää liikkumiselle uusia muotoja. Kuntosali ja ryhmäliikuntatunnit olivat vaihtuneet kävelyyn, ulkoiluun ja pihalla touhuiluun. Myös netin kautta saatavilla ohjauksilla oli kannattajansa. Osa koki saaneensa eristäytymisen myötä lisää aikaa liikkumiseen ja kotitoimiston huono ergonomia sai monet liikkeelle. Vastaajilla oli kyllä tieto liikkumisen merkityksestä, mutta normaalin arkirytmin kadottua oli hankala innostua ja motivoitua liikkumaan eri tavoin, varsinkaan yksin.

Koronaepidemia näyttää siis vaikuttavan elintapoihin monella tavalla. ”Muutaman viikon tai kuukauden mittaiset muutokset huonompiin elintapoihin eivät usein ole terveyden kannalta merkityksellisiä, mutta pitkittyessään ne johtavat painonnousuun sekä terveydentilan heikkenemiseen. Myös lyhytaikaisilla elintapamuutoksilla voi olla merkitystä esim. perussairaille henkilöille,” täydentää ravitsemusterapeutti Marja Vanhala ODL Liikuntaklinikalta.

ODL Liikuntaklinikan 27.3.- 14.4.2020 toteuttamaan kyselyyn vastasi 137 henkilöä, joista miehiä oli 12%. Vastaajista 55 % etätyössä, 38 %:lla oli alaikäisiä lapsia kotona ja vastaajista 52 % oli iältään 30 – 49-vuotiaita.

 

Lisätietoja:

Ravitsemusterapeutti, tutkija Marja Vanhala, puh. 050 3125752, marja.vanhala@odl.fi

Tutkija, projektikoordinaattori Riitta Pyky, puh. 050 3125 818, riitta.pyky@odl.fi