Liikunta tärkeää nuoren miehen sydänterveydelle

26.09.2019

 

Tuoreen kutsuntaikäisillä tehdyn oululaistutkimuksen mukaan säännöllinen liikunta näkyy jo nuorena sydämen sykevaihtelussa, joka kuvaa sydämen hermostollista säätelyä. Tulokset osoittivat myös, että jo kevyt fyysinen aktiivisuus voi parantaa nuorten miesten sydämen säätelyä. Sykevaihtelu oli suurempaa paljon liikkuvilla riippumatta painoindeksistä, ja liikunta oli merkittävin sykevaihtelua selittävä tekijä. Tutkimus oli osa ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston toteuttamaa MOPO-hanketta, jossa tutkittavina oli 3722 oululaisista kutsunnanalaisista nuorta miestä vuosina 2009 - 2013. Tutkittavilta mitattiin kehonkoostumus, kunto ja sydämen sykevaihtelu ja he täyttivät laajan terveys- ja elintapakyselyn. Fyysistä aktiivisuutta arvioitiin kyselyllä neliportaisella asteikolla (matala-keskitaso -korkea-huippu).

Sykevaihtelulla voidaan kuvata sydämen autonomisesta säätelyä mittaamalla lyönnistä toiseen tapahtuvaa hienovaraista vaihtelua sykevälissä. Korkea parasympaattisesta säätelystä syntyvä eli vagaalinen sykevaihtelu on yhteydessä hyvään sydämen autonomiseen säätelyyn, terveyteen, kehonkoostumukseen ja fyysiseen kuntoon. Korkean intensiteetin fyysisen aktiivisuuden on osoitettu olevan yhteydessä vagaaliseen sykevaihteluun ja etenkin säännöllinen kestävyystyyppinen liikunta voi laskea leposykettä ja nostaa vagaalista sykevaihtelua levossa. Sen sijaan matalan intensiteetin fyysisen aktiivisuuden ja sykevaihtelun yhteydestä on ristiriitaista tietoa ja väestötason tietoa etenkin nuorten miesten fyysisen aktiivisuuden yhteydestä sykevaihteluun on vähän.

Julkaisu: Tornberg J, Ikäheimo TM, Kiviniemi A, Pyky R, Hautala A, et al. (2019) Physical activity is associated with cardiac autonomic function in adolescent men. PLOS ONE 14(9): e0222121. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222121

Lisätietoja: Jaakko Tornberg, tutkija, Oulun yliopisto ja ODL Liikuntaklinikka

MOPO-hanketta olivat rahoittamassa Opetus- ja kulttuuriministeriö, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan aluerahasto, Sotilaslääketieteen keskus, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Juho Vainion Säätiö.