NOVA2-hankkeen koulutukset liikuntaan motivoinnista ja liikunnan vaikutuksista psyykkiseen hyvinvointiin

23.09.2019

NOVA2-hankkeen syventävät kokemusliikunnan koulutukset

NOVA2-hanke järjestää maksuttomat ”Liikunta ja nuorten psyykkinen hyvinvointi” ja ”Nuorten motivointi liikunnan lisäämiseen” -koulutukset osana kokemusliikunnan syventävien teemakoulutusten kokonaisuutta.

Kouluttajana toimii Taina Linna, joka on koulutukseltaan sairaanhoitaja YAMK ja ammatillinen opettaja. Tainalla on erityisosaamista elämäntapamuutosten psykologisesta ohjaamisesta ja hyvinvointivalmennuksista.

Koulutukset ovat osallistavia sisältäen seuraavia teemoja:

Liikunta ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 28.10.2019 klo 8.30-11.30.

Koulutuksessa käsitellään nuorten psyykkistä hyvinvointia ja psykologisia ohjausmenetelmiä. Koulutuksesta saa käytännönläheisiä työkaluja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Koulutus sisältää ohjaustyössä sovellettavia liikunnallisia harjoitteita, joiden tavoitteena on vahvistaa nuoren itsetuntoa ja tukea psykologisesti joustavaa suhtautumista liikuntaan.

Nuorten motivointi liikunnan lisäämiseen 26.11.2019 klo 8.30-11.30.

Koulutuksessa käsitellään nuorten ohjausta ja tukemista liikunnan lisäämiseen. Koulutus antaa käytännön työkaluja nuorten motivoimiseksi liikunnan lisäämiseen, vahvistamalla nuoren omia voimavaroja, kiinnostusta ja vastuuta omasta elämästään. Koulutuksessa opitaan edistämään nuoren hyvinvointia joustavasti nuoren motivaatiotekijät ja voimavarat huomioiden.

Paikka (molemmat koulutukset)Oulun keilahalli, Iso kabinetti. Alueella maksuttomat parkkipaikat.

Sitovat ilmoittautumiset alla olevien linkkien kautta:

Liikunta ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 17.10 mennessä.

Nuorten motivointi liikunnan lisäämiseen 15.11 mennessä.