Kokemusliikunta ja luovat menetelmät nuorten ohjauksessa

29.05.2019

Käytännönläheinen koulutus antaa nuorten parissa toimiville uusia ideoita kokemusliikunnan
soveltamiseen ohjaustyössä. Maksuton koulutus on suunnattu erityisesti urheiluseuroissa ja
yhdistyksissä harrastetoimintaa ohjaaville sekä oppilaitoksissa, seurakunnissa ja kunnissa ohjaustyötä tekeville.

Koulutus sisältää kaksi koulutuskokonaisuutta. Toukokuussa koulutuksen ensimmäisessä osassa käsitellään kokemusliikuntaa ja elokuussa toisessa osassa liikunnallisia ja luovia menetelmiä nuorten elämänhallintataitojen oppimisessa.

OSA 1

Tutustumme kokemusliikunnan lähtökohtiin, lajien soveltamiseen ja kokemusliikunnan ohjaamiseen osallistujan oman lajin näkökulmasta. Saat myös uusia ideoita, miten motivoida nuoria mukaan toimintaan ja vähentää drop outia luomalla nuorille onnistumisen kokemuksia matalan kynnyksen liikuntatoiminnalla.  

Ajankohta:

Ma 27.5. klo 17.30-20.30, PoPLi (Sammonkatu 6) ja ma 3.6. klo 17.30-20.30, Raatin liikuntakeskus. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen toukokuun koulutukseen 20.5.2019 mennessä.

Lisätiedot:

Miia Länsitie, miia.lansitie(at)odl.fi, 050-312 5757

OSA 2

Koulutuksen aikana tutustumme toiminnallisiin menetelmiin ohjata nuorille matalan kynnyksen
liikunnallista ja luovaa toimintaa yhdistettynä elämänhallintataitojen oppimiseen. Toiminnassa yhdistyvät elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus. Koulutus on suunnattu opintoohjaajille, kuraattoreille, ryhmänohjaajille, nuoriso-ohjaajille sekä muille työssään nuoria
ohjaaville ja kohtaaville.

Pe 23.8. klo 12-15, Rauhala, Oulu

Pe 30.8 klo 12-15, Voimala 1889, Oulu

Ilmoittautuminen: https://my.surveypal.com/Hontsaelo

Lisätietoja: Riitta Pyky, riitta.pyky(at)odl.fi, 050-312 5818

Esite