Mitä enemmän liikut, sitä terveemmäksi koet itsesi keski-iässä

21.01.2019

Mitä enemmän liikut, sitä terveemmäksi koet itsesi keski-iässä riippumatta siitä, mitataanko liikkumista kyselyllä vai mittarilla

 

Pohjois-Suomen Syntymäkohortti 1966-tutkimuksessa selvitettiin aktiivisuusmittarilla mitatun kohtuullisesti kuormittavan ja reippaan fyysisen aktiivisuuden ja itseraportoidun kevyen ja ripeän vapaa-ajan liikunnan ja yhteyttä koettuun terveyteen keski-iässä. Tutkittavat pitivät aktiivisuusmittaria kahden viikon ajan ranteessaan. Lisäksi tutkittavat täyttivät kyselyt terveydentilastaan ja liikuntamäärästään ja heiltä mitattiin pituus ja paino.

 

Sekä mitattu aktiivisuus että itseraportoitu vapaa-ajan liikuntamäärä olivat yhteydessä koettuun terveyteen riippumatta taustamuuttujista kuten kehon koostumuksesta, sairauksien lukumäärästä tai raportoidusta istumisen määrästä. Itseraportoitu vapaa-ajan liikunta oli vahvemmin yhteydessä koettuun terveyteen, eli mitä enemmän kevyttä tai ripeää vapaa-ajan liikuntaa harrasti, sitä paremmaksi oman terveytensä koki. Tulos korostaa itse valittujen vapaaehtoisten liikuntamuotojen tärkeyttä terveydelle. Kaikkea vapaa-ajan liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta tulisi suosia keski-iässä.

 

Riittävä fyysinen aktiivisuus tuo monia terveyshyötyjä ja ehkäisee sairauksia. Viime aikoina liiallisen paikallaanolon ja istumisen terveysriskit on hyvin tunnistettu. Koettu terveys on yksinkertainen terveyden mittari, joka ennustaa sairastavuutta ja kuolleisuutta vanhetessa. Sen mittaamiseen käytetään erilaisia kyselyitä, joissa yksinkertaisimmillaan tutkittava arvioi terveydentilaansa asteikolla erittäin huonosta erittäin hyvään. Oma terveys koetaan usein sitä paremmaksi mitä enemmän fyysistä aktiivisuutta kertyy. Paikallaanoloajan vaikutusta koettuun terveyteen on tutkittu vähemmän. Aiemmat tutkimukset aiheesta ovat enimmäkseen käyttäneet kyselyitä fyysisen aktiivisuuden määrän mittaamiseen.

 

Tutkimus toteutettiin Oulun yliopistossa ja ODL Liikuntaklinikalla ja sitä ovat rahoittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Juho Vainion säätiö.

 

Tutkimuksen tulokset on julkaistu artikkelissa:

Maisa Niemelä, Maarit Kangas, Riikka Ahola, Juha Auvinen, Anna-Maiju Leinonen, Tuija Tammelin, Eeva Vaaramo, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Raija Korpelainen, Timo Jämsä, Dose-response relation of self-reported and accelerometer-measured physical activity to perceived health in middle age—the Northern Finland Birth Cohort 1966 Study, BMC Public Health, 2019 https://doi.org/10.1186/s12889-018-6359-8