Yhteistyö käynnistyy

16.01.2019

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL) ja Suomen Diakoniaopisto (SDO) käynnistävät yhteistyön vuoden 2019 alusta haastavassa elämäntilanteessa olevien 18–30 -vuotiaiden nuorten koulutukseen pääsyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

ODL on saanut myönteisen ESR-rahoituspäätöksen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta VarmaStartti – hankkeelle vuosille 2019–2021. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yksilöllisiä valmennuspolkuja nuorille sosiaalisen vahvistamisen, sujuvan arjen, terveydentilan tarkastelun ja oman osaamisen tunnistamisen myötä kohti koulutusta. Hanke tarjoaa tukea vailla koulutusta tai työtä oleville nuorille, mutta myös nuorille, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Nuorten tukena ovat henkilökohtaiset VarmaStartti–ohjaajat, joiden katkeamaton tuki on nuoren käytettävissä läpi valmennuspolun. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä osarahoittajana toimivan Oulun kaupungin ja ODL:n nuorten palveluiden, kuten ODL Startin kuntouttavan työtoiminnan, sekä nuoren tilannetta edistävien muiden sidosryhmien kanssa. SDO käynnistää vuoden 2019 alusta hankkeen rinnalle okm:n perusrahoituksella toteutuvan ammatilliseen koulutukseen valmentavan – koulutuksen (VALMA). VarmaStartti–ohjaajat ja Valma-opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä nuorten uraohjauksessa ja opintopolkujen mahdollistamisessa.

Kenelle?

Haaveiletko ammatillisista opinnoista? Vai etkö vielä tiedä, mikä opintoala sinua kiinnostaa? Tarvitsetko tukea opiskeluun ja tulevaisuuden suunnitteluun? Tai haluatko vahvistaa arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen, opiskelutaitojen, yhteiskunta- ja työelämätaitojen tai suomen kielen osaamistasi? VarmaStartti–ohjaajat ja VALMA-opettaja ovat tukenasi yksilöllisen etenemispolun hahmottamisessa ja toteutuksessa. Ammatilliseen koulutukseen valmentava -koulutus, VALMA on yksi väylä löytää tulevaisuuden opiskelupaikka.

VALMA-koulutuksessa voi opiskella puolesta vuodesta yhteen vuoteen. Koulutuksen aikana tutustutaan eri ammattialoihin, hankitaan opiskelutaitoja ja perehdytään ammatilliseen koulutukseen hakemiseen. VALMA-koulutuksen aikana saa runsaasti yksilöllistä ohjausta. Oulun kampuksella VALMA-koulutus toteutetaan yhteistyössä ODL:n VarmaStartin kanssa. Opiskelun VALMAssa voi aloittaa joustavasti sopimuksen mukaan.

Lisätiedot:

Manu Linnala, VarmaStartti-ohjaaja, manu.linnala@odl.fi, 050 312 5769
Lotta Pöytäkangas, VarmaStartti-ohjaaja, lotta.poytakangas@odl.fi, 050 312 5730
Anne Santaniemi, projektipäällikkö, anne.santaniemi@odl.fi, 050 312 5725