Vahva luontosuhde kannustaa nuoria liikkumaan

29.11.2018

 

Tuoreen tutkimuksen mukaan luontosuhteeseen kannattaa panostaa erityisesti nuorten osalta. Tutkimus oli osa MOPO-hanketta (www.tuunaamopo.fi), joka on ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston yhteistyössä toteuttama tutkimus, johon osallistui yhteensä 914 kutsuntaikäistä nuorta miestä. Tutkimuksessa etsittiin luontosuhteeseen liittyviä tekijöitä. Tuloksien mukaan ne nuoret miehet, joilla luontosuhde oli vahva, liikkuivat enemmän ja kokivat terveytensä paremmaksi. He olivat myös liikkuneet vanhempien kanssa lapsuudessa ja nykyhetkellä enemmän verrattuna niihin nuoriin miehiin, joilla luontosuhde oli heikko.
Liikkumisen hyödyt terveyden kannalta ovat merkittävät, mutta silti 80% suomalaisista nuorista liikkuu riittämättömästi suosituksiin nähden. Myös luonnolla on tutkitusti lukuisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, mutta koska modernit ajanviettotavat suosivat sisätiloissa oleskelua ja kaupunkiasuminen on yleistä, jää moni nuori paitsi näistä hyödyistä. Vahva luontosuhde ohjaa ihmistä luontoon. Tiedetään, että luonnossa oleskelu kannustaa liikkumaan tehden siitä mielekästä ja usein huomaamattomasti tehokkaampaa. Verenpaine laskee luonnollisessa ympäristössä ja henkinen hyvinvointi vahvistuu. Luonnossa on myös mukava liikkua muiden kanssa. Luontosuhteen vahvistamiseen luonnossa oleskelun avulla tulisi panostaa erityisesti nuorten osalta, koska se voi motivoida heitä liikkumaan enemmän ja parantaa heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.
MOPO-hanketta olivat rahoittamassa Opetus- ja kulttuuriministeriö, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan aluerahasto, Sotilaslääketieteen keskus, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Juho Vainion Säätiö.
Julkaisu: Puhakka S., Pyky R., Lankila T., Kangas M., Rusanen J., Ikäheimo T.M., Koivumaa-Honkanen H., Raija Korpelainen. Physical Activity, Residential Environment, and Nature Relatedness in Young Men – A Population-Based MOPO Study. International Journal of Environmental Research and Public Health (2018). https://www.mdpi.com/1660-4601/15/10/2322
Lisätietoja: Soile Puhakka, tutkija, ODL Liikuntaklinikka, p. 045 881 0053, soile.puhakka(at)odl.fi