Työnimi-kampanja nostaa esille romanien kohtaaman syrjinnän rekrytointitilanteissa

29.11.2018

 

Nevo tiija -hankkeen Työnimi-kampanja on saanut laajasti julkisuutta mediassa. Kampanjassa Tuomas Enbuske, Meri-Tuuli Väntsi, Anne Kukkohovi ja Jari Sarasvuo hakivat avoimia työpaikkoja omilla ansioluetteloillaan, mutta käyttäen tyypillisiä romaninimiä. Kampanjan tarkoituksena oli kokeilla, miten nimi vaikuttaa työnsaantimahdollisuuksiin. Hakemuksia lähetettiin yhteensä 54 kappaletta. Yksikään niistä ei johtanut haastatteluun. Syrjintä on yksi merkittävimmistä esteistä romanien työllistymisessä ja Nevo tiija -hankkeen projektipäällikön Mikael Mertsi Ärlingin mukaan syrjintä usein konkretisoituu romaninimeen. Kampanjan nimi juontuukin siitä, että monet romanit päätyvät omaksumaan toisen nimen työmarkkinoilla.

Lisätietoa kampanjasta löydät  täältä.

Nevo tiija -hankkeen päätavoitteena on, että romanien osallisuus, hyvinvointi ja yhdenvertaisuus sekä työ- ja toimintakyky ja mahdollisuudet osallistua työelämään ja palveluiden piiriin paranevat. Valtakunnallista hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja siinä on mukana lisäksi kuntia, kaupunkeja, oppilaitoksia ja järjestöjä eri puolilta Suomea. Hanke tekee yhteistyötä romaniasiain neuvottelukuntien ja romaniyhdistysten sekä Tšetanes naal – koulutuspoluilla -hankkeen kanssa, missä tavoitteena on koulutuksen kautta integroituminen yhteiskuntaan ja työelämään.

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön toteuttama Karola -osahankkeen tavoitteina on edistää romaniväestön terveyttä, hyvinvointia ja työ- ja toimintakykyä sekä tietoisuutta terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, kehittää osallistavia menetelmiä romaniväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla, edistää vuoropuhelua romani- ja valtaväestön kesken sekä lisätä romaniväestön osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toiminnassa painotetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä liikunnan ja ravitsemuksen avulla.

Valokuva: Valokuvaaja Meeri Koutaniemi kuvasi kampanjan vaikuttajat romaniasuissa. Kuvat ovat esillä maanlaajuisessa ulkomainonnassa sekä sanomalehdissä viikon 48.